Dnes je sobota 15.6.2024 - 20:08:45 11 užívateľov online - neprihlásený

Zaujímavé výročia z pohľadu numizmatiky

Tento blog zakladám pre pripomenutie si výročí významných historických osobností, ktoré vo svojej dobe poznamenali mincovníctvo a teda aj dnešnú numizmatiku. Boli to panovníci i rebeli, umelci i mincmajstri a minciari,, ministri aj jednoduchí baníci. Títo ľudia nám svojou existenciou, vplyvom či prácou zanechali nemých svedkov svojej doby, predmety ktoré naši predkovia denne držali v rukách – malé umelecké diela – mince.
Faktografické údaje do tohoto blogu budem čerpať, okrem svojho archívu, literatúry a poznámok, najmä zo stránok :
https://sk.wikipedia.org/…a/apr%C3%ADl
http://www.teraz.sk/…cky-kalendar

Komentáře

Ano ty grošíky 1.7.1300 beru jako jednu z největších měnových reforem. A opravdu stojí za to :D.

0 0

2. júl

1271 – Český kráľ Přemysl Otakar II. a uhorský kráľ Štefan V. uzavreli v Bratislave mierovú zmluvu, na základe ktorej vrátil Otakar všetky dobyté územia v Uhorsku a Štefan sa vzdal nároku na Štajersko, Kransko a Korutánsko.
Z wikipedie :
V otázke územných sporov sa Přemysl Otakar II. dostal do kontaktu s kráľom Štefanom V. Nový uhorský kráľ nemohol zabudnúť na to, že Přemysl Otakar ho pripravil o údel v Štajersku. V polovici októbra 1270 sa obaja panovníci stretli v Pressburgu a dohodli sa na dvojročnom mieri. Uhorský kráľ však dohodu nedodržal a v čase, keď bol Přemysl Otakar zaneprázdnený problémami v Korutánsku, uhorské vojská podnikli pustošivé vpády do Rakúska. Pri odvetnej výprave vojská Přemysla Otakara II. v apríli 1271 vtrhli do Uhorska, prešli Dunaj (podľa letopisov nechal Přemysl postaviť pre svoje vojská celkom štyrikrát drevený most cez rieku) a obsadili Devín, Stupavu, Svätý Jur, Pezinok, Nitru, kde vypálil mesto a hrad.[1] Vojna sa skončila mierom, podpísaným 2. 6. 1271 v Pressburgu, v ktorom sa obe strany dohodli na zachovaní dovtedajšieho stavu. Uhorský kráľ (vtedy už Ladislav IV. Kumánsky) však ani túto zmluvu nedodržal a v roku 1273 vypukla nová česko-uhorská vojna. V nej bolo spustošené juhozápadné Slovensko až po Nitru, kde opakovane vypálil mesto a hrad[1]a obsadil pohraničné hrady v Zadunajsku. Uhorsko, oslabené vnútornými bojmi oligarchov, nebolo schopné čeliť sile Přemyslových vojsk. Od roku 1273 nasledujúcich päť rokov bol Pressburg v rukách českého kráľa. Tento stav trval až dovtedy, keď sa Přemysl Otakar musel v roku 1276 vzdať svojich nárokov v Rakúsku, Štajerku a Korutánsku v prospech Albrechta I. Habsburského.

Editováno: 2.7.2016 07:25
0 0

3. júl

987 – za francúzskeho kráľa bol zvolený Hugo Kapet, zakladateľ dynastie Kapetovcov, ktorá vládla vo Francúzsku až do roku 1328
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Hugo_Kapet
1423 – sa narodil Ľudovít XI., francúzsky kráľ
http://www.zsphorova.sk/…dovit11.html
1642 – zomrela Mária Medicejská, francúzska kráľovná ako manželka Henricha IV.
https://sk.m.wikipedia.org/…icejsk%C3%A1
1866 – Pruské vojská porazili v rozhodujúcej bitke pri Sadovej pri Hradci Královom rakúsku armádu, ktorú viedol generál Ludwig Benedek. Dovŕšili tak víťazstvo Pruska v prusko-rakúskej vojne o hegemóniu v Nemecku, ktorej zámienkou bol územný spor o Holštajnsko.
https://sk.wikipedia.org/…%A1lov%C3%A9
1984 – Zomrel v Bratislave sochár, medailér a vysokoškolský pedagóg RUDOLF PRIBIŠ, predstaviteľ reliéfnej plastiky a jeden z najmladších sochárov skupiny Generácia 1909. Najznámejšie z jeho diel sú bronzové dvere obradnej siene Pamätníka Sovietskej armády na bratislavskom Slavíne, Pamätník obetiam vojny v Žiline, Žena po kúpeli v Rajeckých Tepliciach, alebo plastika Odpočívajúca v parku v Dudinciach, či Pamätník osloboditeľov v Starej Turej. Narodil sa 19.3.1913.
https://sk.wikipedia.org/…_Pribi%C5%A1

Editováno: 3.7.2016 08:11
0 0

4. júl

907 – V bitke pri Bratislave starí Maďari porazili vojsko bavorského vojvodu Luitpolda. V súvislosti s touto bitkou sa v Salzburských análoch objavila prvá písomná zmienka o Bratislave.
https://sk.wikipedia.org/…i_Bratislave
http://www.tartaria.sk/…ave-roku-907
1187 – Saladin porazil v bitke pri Hattine križiacke síly. Zlomil moc križiackych štátov vo Svätej zemi a prinútil ku kapitulácii Jeruzalem. Neskôr, na konci tretej križiackej výpravy, uzavrel s kresťanskými panovníkmi dohody, ktoré umožňovali pútnikom Sväté mesto slobodne navštevovať. Je uznávaný pre svoju statočnosť, vojenskú zdatnosť ale aj ušľachtilosť a to ako v moslimských, tak aj v kresťanských krajinách.
1776 – Deň nezávislosti – štátny sviatok USA. Na druhom kontinentálnom kongrese prijalo 13 britských kolónií Deklaráciu nezávislosti Spojených štátov od britskej koruny. Jej hlavným autorom bol Thomas Jefferson a dokument vyhlasoval právo ľudí na život, slobodu, rovnosť, právo na povstanie proti útlaku, štátnu suverenitu a obsahoval aj zásady demokratického štátneho zriadenia a jeho právne princípy. Išlo o základné programové dielo americkej revolúcie – fakticky o prvú modernú demokratickú ústavu.
1826 – zomrel John Adams, 2. prezident USA
1826 – zomrel Thomas Jefferson, 3. prezident USA
https://sk.m.wikipedia.org/…as_Jefferson
1831 – zomrel James Monroe, 5. prezident USA
2011 – zomrel Otto von Habsburg – Lothringen, najstarší syn posledného rakúskeho cisára a posledného uhorského kráľa Karola I. (IV.). Narodil sa 20.11.1912.
https://sk.m.wikipedia.org/…von_Habsburg

Editováno: 4.7.2016 08:03
0 0

5. júl

863 – Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda. Vierozvestovia Cyril a Metod prišli v lete v roku 863 na pozvanie kniežaťa Rastislava na územie Veľkej Moravy.
1554 – Alžbeta Habsburská, francúzska kráľovná ako manželka Karola IX. 26. novembra 1570 sa Alžbeta vydala za francúzskeho kráľa Karola IX. a 25. marca 1571 bola korunovaná. O rok neskôr porodila svoje jediné dieťa – dcéru Máriu Alžbetu. Karol IX. zomrel roku 1574 iba v dvadsiatich štyroch rokoch a dvadsaťročná vdova sa vrátila späť do rodného Rakúska. V roku 1578 jej zomrela dcérka a Alžbeta založila kláštor Stallburg. V Prahe, kde žil jej brat Rudolf II., sa starala o rekonštrukciu kaplnky Všetkých svätých.
1809 – Začala sa bitka (trvala do 6. júla) pri Wagrame, v ktorej cisár Napoleon I. porazil rakúsku armádu vedenú arcivojvodom Karolom.
http://www.pluska.sk/…e-bitky.html
http://www.oskole.sk/wap/index.php?…
http://www.gjgt.sk/…2013/30.pptx

Editováno: 5.7.2016 07:33
0 0

6. júl

1249 – zomrel Alexander II., škótsky kráľ
1376 – Václav IV. bol korunovaný za rímskeho kráľa
1415 – podľa rozhodnutia Kostnického koncilu bol Jan Hus ako kacír upálený na brehu Rýna
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
1483 – Richard III. bol korunovaný za kráľa Anglicka. Posledný anglický kráľ z rodu Yorkovcov, vyrástol uprostred vojny ruží, a stal sa tiež jedným z jej najaktívnejších účastníkov. Richard bol posledným anglickým kráľom, ktorý padol v bitke.
https://sk.m.wikipedia.org/…I._(Anglicko)
1553 – zomrel Eduard VI., anglický kráľ
1785 – za menovú jednotkou USA bol jednomyseľne zvolený dolár
1796 – sa narodil Mikuláš I., ruský cár
http://referaty.aktuality.sk/…eferat-23535
1809 – Pápeža Pia VII. na príkaz Napoleona I. Bonaparta uniesli v noci z 5. na 6. júla francúzski vojaci. Následne ho Napoleon poslal do vyhnanstva v Grenobli. Pápežský štát pripojil priamo k Francúzsku a Rím vyhlásil za ríšske mesto.

Editováno: 6.7.2016 08:08
0 0

7. júl

1207 – sa narodila svätá Alžbeta Uhorská, uhorská princezná
http://www.zivotopisysvatych.sk/…ka-durinska/
1307 – zomrel Eduard I., anglický kráľ
https://sk.m.wikipedia.org/…I._(Anglicko)
1456 – vo veľkej sále arcibiskupského paláca v Rouene bol vynesený rozsudok obnoveného procesu s Janou z Arku, ktorým sa anuloval pôvodný rozsudok z roku 1431, na základe ktorého bola Jana z Arku upálená; rehabilitácia Jany z Arku bola prijatá s oslavami vo viacerých francúzskych mestách (pri vynesení rozsudku bola symbolicky roztrhaná kópia zápisnice pôvodného súdneho procesu a napr. 27. júla sa konala oslava v Orléanse)
https://sk.m.wikipedia.org/…/Jana_z_Arku
1528 – sa narodila Anna Habsburská, rakúska arcivojvodkyňa, sobášom bavorská vojvodkyňa, druhorodená dcéra cisára a kráľa Ferdinanda I. Habsburského a Anny Jagelovskej
1572 – zomrel Žigmund II. August, litovský veľkoknieža a poľský kráľ
1807 – Rusko a Francúzsko podpísali tilsitský mier
http://referaty-seminarky.sk/…revolucia-3/
1917 – princ Georgij Jevgenievič Ľvov po zosadení cára zostavil dočasnú vládu
https://sk.m.wikipedia.org/…8D_%C4%BDvov
1919 – zánik Slovenskej republiky rád
https://sk.m.wikipedia.org/…ika_r%C3%A1d

Editováno: 7.7.2016 08:19
0 0

8. júl

1153 – zomrel Eugen III., 167. pápež. Bol prvým pápežom, ktorý bol členom cisterciánskeho rádu. Dňa 3. októbra 1872 ho blahorečil pápež Pius IX.
1436 – Bratislave udelil uhorský kráľ Žigmund Luxemburský erbovú listinu, ktorou mestu potvrdil právo užívať svoj znak.
http://www.bratislava.sk/erb/d-74355
1623 – zomrel Gregor XV., 234. pápež
1709 – bitka pri Poltave: ruský cár Peter I. porazil švédskeho kráľa Karola XII. Bitka pri Poltave znamenala prelom v celej Severnej vojne – Rusko získalo prevahu nad Švédskom a stalo sa tak skutočnou európskou velmocou, zatiaľ čo Švédsko po storočiach, kdy výrazne určovalo európske dejiny, čakal úpadok.
http://referaty.atlas.sk/…jepis/16589/?…
1851 – sa narodil Arthur Evans, britský archeológ, objaviteľ minojskej civilizácie. Začal na vlastné trovy s výskumami na Kréte na lokalite Knossos, kde s prestávkami vyplnenými rekonštrukciou pamiatok a prípravou publikácií pracoval 1900–1930. Objavil tu palác a nekropoly z bronzovej doby, súčasne aj celú predhomérsku civilizáciu, prvú na európskej pôde.
2008 – ustanovenie konverzného kurzu 30,1260 Sk/€

Editováno: 8.7.2016 08:46
0 0

9. júl

1357 – Karol IV. o 5:31 položil základný kameň Karolovho mostu v Prahe
https://sk.m.wikipedia.org/…Karolov_most
1578 – sa narodil Ferdinand II. Habsburský, rímsko-nemecký cisár, uhorský a český kráľ
https://sk.m.wikipedia.org/…sbursk%C3%BD
1595 – Mikuláš Kopernik publikoval svoju prácu Mysterium Cosmographicum
https://sk.m.wikipedia.org/…%A1_Kopernik
1609 – Rudolf II. vydal Majestát zaručujúci náboženskú slobodu v Čechách
https://cs.wikipedia.org/…ajest%C3%A1t
1654 – zomrel korunovaný kráľ uhorský, český a rímsky Ferdinand IV. Po svojom otcovi Ferdinandovi III. sa mal ujať vlády, ale v dôsledku kiahní predčasne zomrel. Narodil sa 8.9.1633.
https://cs.wikipedia.org/…sbursk%C3%BD
1746 – zomrel Filip V., španielsky kráľ, zakladateľ bourbonsko-anjouovskej dynastie, ktorý vládol od 16. novembra 1700.

Editováno: 9.7.2016 07:53
0 0

10. júl

138 – zomrel Hadrián, rímsky cisár
https://sk.m.wikipedia.org/…Hadri%C3%A1n
983 – zomrel Benedikt VII., pápež
1290 – zomrel Ladislav IV., uhorský kráľ
1451 – sa narodil Jakub III., škótsky kráľ, bol syn Jakuba II. Škótskeho (1430–1460). Bol porazený v bitke pri Bannockbrunne a zabitý na úteku
1509 – sa narodil francúzsko-švajčiarsky náboženský reformátor a zakladateľ kalvínskej protestantskej cirkvi Ján Kalvín, predstaviteľ reformácie vo Francúzsku. Kalvinisti sa v minulosti v rôznych krajinách nazývali rôzne. Vo Francúzsku to boli hugenoti, v Anglicku zas puritáni.
1559 – zomrel Henrich II., francúzsky kráľ
http://www.zsphorova.sk/…enrich2.html
1621 – Vojská pod velením sedmohradského kniežaťa Gabriela Betlena porazili v bitke pri Nových Zámkoch cisársku armádu. V boji zahynul aj veliteľ cisárskych vojsk generál Buquoy.
http://www.valka.cz/…iela-Betlena
1778 – Americká revolúcia: Ľudovít XVI. vyhlásil vojnu Spojenému kráľovstvu
https://sk.m.wikipedia.org/…vislos%C5%A5

Editováno: 10.7.2016 07:53
0 0

11. júl

1274 – sa narodil Róbert I., škótsky kráľ. Škótsku nezávislosť poistil víťazstvom v bitke pri Bannockburne v roku 1314.
1362 – zomrela Anna Svídnická, česká kráľovná a rímska cisárovná, tretia manželka Karola IV.
1346 – Karol IV. bol zvolený za cisára Svätej ríše rímskej
http://www.praguecityline.cz/…iv-zivotopis
1451 – zomrela Barbora Celjská, rímskonemecká cisárovná, uhorská a česká kráľovná ako manželka Žigmunda Luxemburského
1430 – V bitke pri Trnave vojvoda Stibor ml. utrpel od husitov ťažkú porážku. Husiti v počte približne 10.000 bojovníkov, tiahnuci z Moravy cez Záhorie k Trnave, vypálili a vylúpili vyše 100 obcí. Kráľ Žigmund preto poslal proti nim uhorské vojsko vedené vojvodom Stiborom a Jánom Matisom. Uhorské oddiely napadli husitskú vozovú hradbu neďaleko Trnavy, ale pre oneskorený útok Jána Matisa boli porazené. Stibor stratil 6000 vojakov, husiti 2000 bojovníkov.
1843 – Štúr, Hurban a Hodža na Hurbanovej fare v Hlbokom kodifikovali spisovnú slovenčinu
1859 – František Jozef I. a francúzsky cisár Napoleon III. si dohodli v talianskom meste Villafranca prímerie, ktorým sa skončila vojna Francúzska a Sardínskeho kráľovstva proti Rakúsku. Porazené Rakúsko odovzdalo Napoleonovi III. Lombardiu, ktorú postúpil sardínskemu kráľovi Viktorovi Emanuelovi II.

Editováno: 11.7.2016 08:02
0 0

12. júl

100 pr.n.l. – sa narodil Gaius Iulius Caesar (niektoré zdroje uvádzajú dátum 13. júla), významný rímsky vojvodca a politik žijúci počas Neskorej rímskej republiky, autor niekoľkých literárnych diel, ktorý zohral významnú úlohu v prechode rímskeho štátu od republiky k cisárstvu
https://sk.m.wikipedia.org/…ulius_Caesar
1260 – odohrala sa Bitka pri Kressenbrunne medzi českým a uhorským vojskom (dnešný Groißenbrunn), v ktorej Přemysl Otakar II. porazil uhorského kráľa Bela IV.
https://sk.m.wikipedia.org/…ressenbrunne
1690 – Viliam III. Oranžský zvíťazil v bitke pri Boyne
https://sk.m.wikipedia.org/…5%BEsk%C3%BD
1806 – Zmluvu o vytvorení Rýnskeho spolku pod protektorátom francúzskeho cisára Napoleona I. uzatvorilo 16 nemeckých ríšskych štátov. Podľa zmluvy mohol Napoleon pri svojich ťaženiach disponovať vojenskými jednotkami členov spolku.
https://sk.wikipedia.org/…Dnsky_spolok
2005 – Monacký princ Albert II. nastúpil na trón.
https://cs.wikipedia.org/…Monack%C3%BD

Editováno: 12.7.2016 21:12
0 0

13. júl

1608 – sa narodil Ferdinand III. Habsburský, český a uhorský kráľ a rímskonemecký cisár
https://sk.m.wikipedia.org/…sbursk%C3%BD
1793 – zomrel, bol zavraždený, Jean-Paul Marat, francúzsky vedec a revolucionár
https://sk.m.wikipedia.org/…n-Paul_Marat
1873 – Zomrel v Brezovej pod Bradlom notár, osvetový pracovník, učiteľ a popredný ľudovýchovný pracovník Samuel Jurkovič, zakladateľ Spolku gazdovského (prvého úverového družstva v Európe), spoluzakladateľ Matice slovenskej a slovenského ochotníckeho divadelníctva. Narodil sa 9.2.1796.
http://www.nbs.sk/…kovic-samuel
2000 – v ruskom Novgorode bol objavený Novgorodský kódex, najstaršia východoslovanská písomná pamiatka
http://www.rodon.cz/…a-kniha-1676

Editováno: 13.7.2016 06:47
0 0

Nakoľko mám z minulého roku ešte v čerstvej pamäti návštevu jedného miesta v Portugalsku pridávam sem jeden link spájaný s dnešným dátumom.

http://www.maria.sk/…ie-vo-fatime

Kostol v ktorom som bol má len na sedenie kapacitu 9 000 miest a správy o množstve pútnikov hovoriace o milióne ľudí sú pravdivé .

Akurát “obchodníci” z toho urobili ako obyčajne BIZNIS.

Inteligentní ľudia sa snažia problémy riešiť , geniálni sa ich snažia nerobiť . " Albert Einstein"

0 0

14. júl

1223 – zomrel Filip II. August, francúzsky kráľ. Prispel k zjednoteniu Francúzska a odstráneniu nebezpečného vplyvu anglických panovníkov na kontinente. Počas svojej vlády úspešne získal späť veľkú časť anglického kontinentálneho panstva. Zaslúžil sa o modernizáciu Paríža, zasadil sa napríklad o vybudovanie Louvru a ďalších významných pamiatok.
1223 – Ľudovít VIII. z dynastie Kapetovcov sa stal kráľom Francúzska. Bol synom Filipa II. Augusta a jeho prvej manželky Izabely Henegavskej
1764 – Tlačiar Ján Michal Landerer začal v Bratislave vydávať po nemecky písané Pressburger Zeitung (Bratislavské noviny). Vychádzali nepretržite 165 rokov až do roku 1929.
1789 – Útokom na Bastilu (francúzske štátne väzenie a symbol kráľovského despotizmu) sa začala Veľká francúzska revolúcia (1789–1794).
https://sk.m.wikipedia.org/…vol%C3%BAcia
1809 – Bratislavu obsadili francúzske a saské vojská a zostali v meste až do 19. novembra.
http://www.bratislavskenoviny.sk/…pakovat.html?…
1933 – Gleichschaltung: v Nemecku boli zakázané všetky politické strany okrem NSDAP
1939 – zomrel Alfonz Mucha, český maliar, grafik a návrhár, najvýznamnejšia maliarska osobnosť európskej secesie a jedna z určujúcich osobností českého maliarstva.
1958 – Iracké jednotky, ktoré boli určené na presun do Jordánska, uskutočnili prevrat v Bagdade. Zvrhli monarchiu, popravili kráľa Fajsala II., následníka trónu Abdulilláha a vyhlásili republiku

Editováno: 14.7.2016 07:47
0 0

15. júl

972 – zomrel Boleslav I., Ukrutný, český kráľ a brat sv. Václava
http://www.e-stredovek.cz/kniznica.php?…
1099 – križiaci dobyli Jeruzalem, čím sa zavŕšila prvá križiacka výprava
https://sk.m.wikipedia.org/…v%C3%BDprava
1291 – zomrel Rudolf I. Habsburský, prvý rímsky kráľ z rodu Habsburgovcov, ktorý zohral dôležitú úlohu vo vzostupe habsburskej dynastie na vedúcu pozíciu medzi nemeckými feudálnymi dynastiami
https://sk.m.wikipedia.org/…sbursk%C3%BD
1514 – Šľachtické vojská pod velením spišského grófa Jána Zápoľského porazili pri Temešvári Juraja Dóžu a skoncovali tak s najväčším sedliackym povstaním v Uhorsku.
https://sk.wikipedia.org/…C3%B3%C5%BEu
1606 – sa narodil Rembrandt Harmenszoon van Rijn, holandský maliar a grafik, významný predstaviteľ európskeho baroka, jeden z najväčších svetových maliarov vôbec.
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
1799 – V egyptskej dedine Rosetta našli kameň s nápismi, ktorý dostal názov Rosettský kameň (alebo tiež Rosettská doska). Text na kameni bol napísaný v egyptských hieroglyfoch, démotickom písme a v klasickej gréčtine. V roku 1822 práve vďaka kameňu dokázal Francúz Jean-François Champollion rozlúštiť egyptské hieroglyfy.
1864 – Alfred Nobel dostal patent na nitroglycerín. Alfred Bernhard Nobel bol švédsky chemik, inžinier a patril k najvýznamnejším vynálezcom 19. storočia. Svojím závetom založil v súčasnosti najprestížnejšie ocenenie ľudskej činnosti v oblasti fyziky, chémie, literatúry, fyziológie alebo medicíny a mierotvorby, Nobelovu cenu.
https://sk.m.wikipedia.org/…Alfred_Nobel

Editováno: 15.7.2016 06:41
0 0

16. júl

1216 – zomrel Inocent III., pápež. Do cirkevných dejín sa zapísal ako jeden z najvýznamnejších pontifikov, ktorý sa v snahe o pápežskú svetovládu neváhal uchyľovať ani k mocenským prostriedkom.
1342 – zomrel Karol I. Róbert z Anjou, uhorský kráľ
http://forum.valka.cz/…rel-I-Robert
1366 – Uhorský kráľ Ľudovít I. udelil mestu Bardejov právo meča, čo dovoľovalo richtárovi a mestskej rade trestať obyvateľov mesta aj smrťou.
http://referaty.aktuality.sk/…eferat-19363
1388 – Stibor zo Stiboríc, poľský veľmož, dostal od kráľa Žigmunda hrad Beckov a Nové Mesto nad Váhom.
http://referaty.aktuality.sk/…eferat-25687
2011 – Rakúsko sa veľkolepým pohrebom s vojenskými poctami rozlúčilo so synom posledného cisára. Telesné pozostatky Otta von Habsburga (zomrel 4.7.2011) uložili po bohoslužbe v Dóme sv. Štefana a smútočnom sprievode ulicami rakúskej metropoly do cisárskej krypty pod viedenským Kapucínskym kostolom, kde je pochovaná väčšina príslušníkov habsburského rodu.
https://sk.wikipedia.org/…von_Habsburg

Editováno: 16.7.2016 07:48
0 0

17. júl, výročie Deklarácie o zvrchovanosti SR - Pamätný deň SR.

924 – zomrel Eduard I. Starší, anglosaský kráľ
https://sk.m.wikipedia.org/…%C5%A1%C3%AD
1203 – Štvrtá križiacka výprava: križiaci dobyli útokom Konštantínopol, byzantský cisár Alexios III. Angelos utiekol do exilu
https://sk.m.wikipedia.org/…v%C3%BDprava
1399 – zomrela Hedviga I., poľská kráľovn. Hedviga z Anjou alebo Jadwiga z Anjou (* 3. október 1373 až 18. február 1374, Budín – † 17. júl 1399, Krakov) bola dcéra uhorského a poľského kráľa Ľudovíta Veľkého a jeho druhej manželky Alžbety Kotromanićovej, v roku 1384 sa stala poľskou kráľovnou. Je uctievaná rímskokatolíckou cirkvou ako svätá Hedviga. Je patrónkou kráľovien a zjednotenej Európy.
1440 – Vladislav I. bol korunovaný za uhorského kráľa. Vladislav I. nastúpil na uhorský trón po krátkej vláde Albrechta Habsburského, ktorý si vzal za manželku dcéru Žigmunda Luxemburského, Alžbetu. Alžbeta hájila záujmy svojho syna Ladislava Pohrobka a na pomoc povolala do Uhorska českého vojenského kapitána Jana Jiskru z Brandýsa, ktorý priviedol početné žoldnierske oddiely bývalých husitov (bratríkov). Roku 1444 podpísal so sultánom Muradom II. Segedínsky mier, ktorý bol veľmi výhodný pre Uhorsko, ktorý však dlho netrval a kráľ padol vo vojne s Turkami roku 1444 v bitke pri Varadine.
1762 – Katarína II. sa po vražde Petra III. stala cárovnou Ruska
http://www.valka.cz/…-Katariny-II-
1918 – boľševici popravili cára Mikuláša II. s rodinou
http://encyklopedia.sme.sk/…ulas-ii.html
1945 – Začala sa v Postupime (Nemecko) konferencia víťazných mocností protihitlerovskej koalície. USA zastupoval prezident Harry Truman, Veľkú Britániu ministerský predseda Winston Churchill, neskôr Clement Attlee a ZSSR zastupoval Josif Vissarionovič Stalin. V Postupime sa rozhodlo o povojnovom usporiadaní Nemecka a jeho denacifikácii, určili sa nové nemecko-poľské hranice a rozhodlo sa aj o odsune Nemcov z ČSR, Maďarska a Poľska.
1998 – V petrohradskom Petropavlovskom chráme pochovali pozostatky posledného ruského cára Mikuláša II.

Editováno: 17.7.2016 06:32
0 0

18. júl

64 – vypukol veľký požiar v Ríme za vlády cisára Nera, bol piatym a posledným z júliovsko-klaudiovskej dynastie. Na trón nastúpil keď mal len 17 rokov.
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Nero
1552 – sa narodil Rudolf II. Habsburský, cisár Svätej ríše rímskej, kráľ český a uhorský
https://sk.m.wikipedia.org/…sbursk%C3%BD
1610 – zomrel Caravaggio, taliansky barokový maliar, jedna z najvýznamnejších osobností svetového maliarstva
https://sk.m.wikipedia.org/…a_Caravaggio

Editováno: 18.7.2016 07:44
0 0

19. júl

1553 – po zosadení Jany Greyovej sa stala anglickou kráľovnou Mária Tudorová. Lady Jana Greyová bola de facto kráľovná Anglicka a Írska počas deviatich dní v roku 1553. Deväťdňová kráľovná Jane bola prapravnučkou Henricha VII. Na trón nastúpila po smrti Eduarda VI. Niekedy sa nazýva aj Trinásťdňová kráľovná, pretože podľa niektorých prameňov nastúpila na trón už v deň smrti svojho predchodcu, 6. júla 1553. Bola dcérou Henryho Greya, markíza z Dorsetu a lady Frances Brandonovej.
https://sk.m.wikipedia.org/…Greyov%C3%A1
http://po-stopach-historie.blog.cz/…krvava-maria
1814 – Zomrel britský moreplavec, cestovateľ a kartograf Matthew Flinders, ktorý ako prvý oboplával celú Austráliu, zistil jej ostrovný charakter a pomenoval ju. Narodil sa 16.3.1774.
1831 – V súvislosti s cholerou došlo v Košiciach k prvým hromadným vzburám, ktoré neskôr prerástli do rebélie poddaných, v histórii označovanej ako východoslovenské sedliacke, alebo roľnícke povstanie. Bolo to najväčšie povstanie poddaných na Slovensku. Odohralo sa v júli a auguste 1831 v Zemplínskej, Abovskej, Šarišskej a Spišskej župe. Do povstania sa zapojilo mnoho roľníckych usadlostí. Spolu to viac ako 150 obcí. Povstania sa aktívne zúčastnilo vyše 40 000 povstalcov.
https://sk.wikipedia.org/…ke_povstanie
1834 – sa narodil Edgar Degas, francúzsky maliar, grafik a sochár. Je považovaný za jedného z hlavných predstaviteľov impresionizmu
https://sk.m.wikipedia.org/…/Edgar_Degas

Editováno: 19.7.2016 08:19
0 0

20. júl

1031 – zomrel Róbert II., francúzsky kráľ. Róbert II. Pobožný, bol vzdelaným panovníkom, presláveným dobročinnosťou.
1454 – zomrel Ján II., kastílsky kráľ
1467 – V Bratislave začala činnosť prvá univerzita na území Slovenska Academia Istropolitana. Založená bola v roku 1465 Matejom Korvínom.
http://www.acadistr.sk/dejiny
1524 – zomrela Klaudia Francúzska, francúzska kráľovná, dcéra francúzskeho kráľa Ľudovíta XII. a Anny Bretónskej, manželka Františka I.
1871 – Britská Kolumbia sa pripojila ku kanadskej konfederácii. Hlavným mestom Britskej Kolumbie je Victoria, najväčším mestom je Vancouver, ktorý je tiež tretím najväčším metropolitným územím v Kanade.
1881 – siouxský vodca Sediaci býk sa s poslednými utečencami vzdal americkej armáde. Spolu s Červeným oblakom patril medzi najvýznamnejších Indiánov vo svojej dobe. Viedol kmene Siouxov v slávnej bitke pri Little Big Horne 25. júna 1876, kde bola úplne porazená 7. kavaléria generála Custera.
https://sk.m.wikipedia.org/…aci_b%C3%BDk
1944 – Adolf Hitler prežil pokus o atentát vedený Clausom von Stauffenberg
1974 – Turci s mohutnými námornými, pozemným a leteckými silami podnikli inváziu na ostrov Cyprus a obsadili asi 40 percent jeho územia.
http://www.aktuality.sk/…kej-invazie/
http://encyklopedia.sme.sk/…e-cypru.html

Editováno: 20.7.2016 08:36
0 0

21. júl

1298 – Bitka pri Falkirku: anglický kráľ Eduard I. porazil škótskych rebelov vedených Williamom Wallacom
https://sk.m.wikipedia.org/…liam_Wallace
1342 – Ľudovít I., syn Karola Róberta, bol korunovaný za uhorského kráľa
http://korzar.sme.sk/…z-anjou.html
1479 – český kráľ Vladislav II. Jagelovský a uhorský kráľ Matej Korvín v Olomouci uzatvorili mierovú zmluvu
1540 – Zomrel v Sibiu (Rumunsko) posledný uhorský panovník slovenského pôvodu Ján Zápoľský. Narodil sa v roku 1487 na Spišskom hrade.
http://referaty.atlas.sk/…jan-zapolsky
1798 – Francúzsky generál Napoleon Bonaparte zvíťazil nad mameluckým vojskom v bitke pri Veľkých pyramídach.
https://sk.wikipedia.org/…am%C3%ADdach
1880 – sa narodil Milan Rastislav Štefánik, slovenský politik a astronóm, generál francúzskej armády, spoluzakladateľ Česko-Slovenska
https://sk.m.wikipedia.org/…tef%C3%A1nik
1969 – O 03.56 h SEČ vstúpil na povrch Mesiaca prvý človek – americký astronaut Neil Armstrong so slovami: Je to malý krok pre človeka, ale veľký pre ľudstvo. Nasledoval ho Edwin Aldrin a v priamom televíznom prenose sledovalo historickú udalosť až 500 miliónov divákov.
https://sk.wikipedia.org/…il_Armstrong
https://sk.wikipedia.org/wiki/Apollo_11

Editováno: 21.7.2016 08:20
0 0

22. júl

1461 – zomrel Karol VII., francúzsky kráľ. KarolVII. výrazne upevnil kráľovskú moc, čím podporil vzrastajúce centralistické tendencie vtedajšieho Francúzska. Vykonal dve dôležité reformy – peňažnú a vojenskú. Zaviedol pevné dane a stále žoldnierske vojsko závislé od kráľovskej moci. V jeho reformách ďalej pokračoval jeho syn Ľudovít XI. Jeho meno je spojené s menom Jany (Johanky) z Arcu.
http://www.zsphorova.sk/…/karol7.html
1478 – sa narodil Filip I., kastílsky kráľ, zvaný Pekný, bol prvý kastílsky a leónsky kráľ z rodu Habsburgovcov ako spolukráľ svojej manželky Jany I. Kastílskej.
1793 – Alexander Mackenzie príchodom k Tichému oceánu dokončil prechod amerického kontinentu
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mackenzie
1832 – zomrel Napoleon II., francúzsky šľachtic, syn Napoleona Bonaparta, prezývaný Orlík
http://www.sme.sk/…ch-otca.html
1866 – Posledná bitka prusko-rakúskej vojny sa odohrala pri Lamači (časť Bratislavy). Výsledok vojny bol jedným z určujúcich faktorov neskoršieho rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 1867.
https://sk.wikipedia.org/…_Lama%C4%8Di

Editováno: 22.7.2016 07:07
0 0

23. júl

1290 – bol korunovaný uhorský kráľ Ondrej III.
http://referaty.atlas.sk/…1/ondrej-iii.
1503 – sa narodila Anna Jagelovská, česká a uhorská kráľovná ako manželka Ferdinanda I.
http://www.panovnici.cz/anna-jagelonska
1649 – sa narodil Klement XI., 243. pápež. Na prelome rokov 1708 – 1709 vzplanul medzi Klementom XI. a cisárom Jozefom I. posledný ozbrojený konflikt v dejinách pápežstva a cisárstva. Spôsobila ho pápežova podpora protivníkov Rakúska vo vojne o španielske dedičstvo. Konflikt skončil utrechtským mierom v roku 1713 po tom, čo do blízkosti Ríma postúpilo rakúske vojsko. Pápež sa zaviazal nezasahovať do medzinárodných konfliktov. Zomrel 19. marca 1721 v Ríme po 20 rokoch pontifikátu.
1952 – v Egypte bol po prevrate zvrhnutý kráľ Faruk
http://www.rozhlas.cz/…952--1088878
2007 – Zomrel v Kábule bývalý a posledný afganský kráľ Muhammad Záhir Šáh, ktorý vládol v rokoch 1933–1973, keď ho zvrhli v krvavom štátnom prevrate, ktorý riadil jeho bratranec a švagor, princ Daúd. Až do návratu domov v roku 2002 žil v exile v Taliansku. Záhir pochádzal z dlhej rodovej línie vládcov – etnických Paštúnov. Narodil sa 15.10.1914.

Editováno: 23.7.2016 07:25
0 0

24. júl

1567 – škótska kráľovná Mária I. Stuartová bola prinútená abdikovať
http://encyklopedia.sme.sk/…a-maria.html
1744 – podľa spojeneckej zmluvy medzi cisárom Karolom VII. a pruským kráľom Fridrichom II. bola časť pravého brehu Labe s Kolínom a Pardubicami pripojená k Prusku
https://sk.wikipedia.org/…iezske_vojny
1860 – sa narodil Alfons Mucha, český maliar, grafik a návrhár, najvýznamnejšia maliarska osobnosť európskej secesie a jedna z určujúcich osobností českého maliarstva.
https://sk.m.wikipedia.org/…Alfons_Mucha
1911 – Americký archeológ Hiram Bingham objavil v Peru legendárne mesto Machu Picchu, známe aj ako Stratené mesto (Inkov), ktoré vytvorili Inkovia na horskom hrebeni nad údolím Urubamba v Peru asi 70 km severne od Cusca. Machu Picchu bolo pravdepodobne kráľovským veľkostatkom a kultovým centrom, ktoré dal vybudovať vládca Inkov Pačakuti v polovici 15. storočia.
https://sk.m.wikipedia.org/…Machu_Picchu

Editováno: 24.7.2016 07:51
0 0

25. júl

1139 – Po víťazstve nad Maurami Ourique prijal portugalský gróf Alfons Henriques kráľovský titul (Alfons I. Dobyvateľ) a z portugalského grófstva sa stalo kráľovstvo.
https://cs.wikipedia.org/…ugalsk%C3%BD
1261 – Byzantský cisár Michal VIII. Palaiologos obsadil bez boja Konštantínopol, čím sa skončilo panstvo latinského kráľovstva založeného križiakmi v roku 1204.
https://cs.wikipedia.org/…_Palaiologos
1349 – Karol IV. bol v Aachene korunovaný za rímskeho kráľa
1492 – zomrel Inocent VIII., 213. pápež. Ná pápežský stolec nastúpil po Sixtovi IV., ktorý povesti pápežského úradu veľmi poškodil. Predpokladalo sa preto, že Inocent VIII. bude mať záujem na napravení reputácie pápežstva. No podľa súhlasnej mienky historikov obdobie jeho pontifikátu sa do dejín cirkvi zapísalo najčernejšími písmenami.
http://ww.plusden.sk/…hlipnik.html
1547 – Henrich II. bol korunovaný za francúzskeho kráľa
http://www.zsphorova.sk/…enrich2.html
1564 – zomrel Ferdinand I., rímsko-nemecký cisár, uhorský a český kráľ, zakladateľ rakúskej línie Habsburgovcov, mladší syn kastílskeho spolukráľa a burgundského vojvodu Filipa I. a Jany Kastílskej, kastílskej kráľovnej a dedičky španielskeho trónu.
1603 – škótsky kráľ Jakub VI. bol korunovaný za kráľa Anglicka a Írska. Jakub I. bol kráľ Škótska, Anglicka a Írska. Bol prvý z rodu Stuartovcov na anglickom tróne. Ním založená personálna únia medzi vymenovanými krajinami nakoniec vyústila v roku 1707 do vzniku Spojeného kráľovstva.
Škótskym kráľom sa Jakub (VI.) stal už ako jednoročný v roku 1567, keď jeho matka abdikáciou v jeho prospech ustúpila kalvinistickým šľachticom. V roku 1586 uzavrel spojeneckú zmluvu s Alžbetou I., ktorá väznila jeho matku od roku 1568, a neprotestoval ani proti matkinej poprave. Anglickým kráľom sa stal po smrti Alžbety I. v roku 1603.
1683 – Bratislavu okrem hradu obsadil na dva dni so svojimi povstaleckými vojskami Imrich Tököli. Imrich Tököli (staršie Imrich Thököly; maď. Thököly Imre) (* 25. september 1657, Kežmarok – † 13. september 1705, Izmir, od roku 1906 pochovaný v Kežmarku) bol sedmohradské knieža, knieža resp. kráľ Horného Uhorska, vodca protihabsburského stavovského povstania. Prezývaný svojimi súčasníkmi slovenský kráľ (tót király) alebo kurucký kráľ.
1846 – Zomrel holandský kráľ Louis Bonaparte.
https://sk.wikipedia.org/…on_Bonaparte
1927 – Zomrel v Esztergome (Maďarsko) ostrihomský arcibiskup, kardinál, ale aj publicista a verejný pracovník Ján Černoch, ktorý korunoval posledného uhorského kráľa Karola IV. Habsburského. Narodil sa 18.4.1852 v Ska­lici.

Editováno: 25.7.2016 08:32
0 0

Keď sme pri arcibiskupovi Černochovi …nie je vyobrazený aj pri korunovácii FJ I za uhorského kráľa na jubilejnej 5 a 100 korone?

Inteligentní ľudia sa snažia problémy riešiť , geniálni sa ich snažia nerobiť . " Albert Einstein"

0 0

K takémuto záveru som sa zatiaľ nedopátral, ale bolo by to rozhodne veľmi interesantné a poučné. Skúsme to vyzistiť.
Našiel som ale medzi tým zaujímavý a nostalgický článok o návšteve kráľovského páru v Prešporku, kde sa dopravili na parníku Franz Joseph. Dobové fotografie ponúkajú nevšedný a autentický pohľad a nádych atmosféry.
http://www.bratislavskerozky.sk/…o-filme.html

0 0

Ďaľší súvisiaci a skutočne zaujímavý článok, kde sa spomína aj kardinál Ján Černoch a korunovácia posledného cisára R-U monarchie jeho osobou.
http://www.cas.sk/…avit-slovak/

0 0

Neďaleko Reťazového mosta v Budapešti rástol korunovačný pahorok. V júni 1867 na ňom slávnostne prisahal nový uhorský kráľ. Nebol to pritom nový panovník – ako cisár František Jozef už vládol krajine 19 rokov. Uhorsko napriek tomu oslavovalo. Rakúsko-uhorské vyrovnanie, dohodnuté pred 135 rokmi vo februári 1867, obnovilo starobylé kráľovstvo svätého Štefana.

Inteligentní ľudia sa snažia problémy riešiť , geniálni sa ich snažia nerobiť . " Albert Einstein"

0 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 722 )

Partneri

Reklama