Dopyt

Hľadám literatúru medaile a medailérstvo

Dopyt
343 zobrazení

Hľadám literatúru ohľadom medailí a medailérstva na území Rakúska-Uhorska, Československa, Slovenska

Autori napr. Emil Novák (Korunovace a korunovační ražby habsburské monarchie (1526 – 1918)), Hlinka (Medailérstvo na Slovensku od 16. po začiatok 20. storočia, Česká a slovenská medaile 1508–1968), Minarovičová (Medaile a plakety SNS do 1995, Z histórie numizmatických zbierok a o zbierke medailí bratislavskej pobočky SNS), Solej (Prehľad medailérskej tvorby Kremnickej mincovne 1993 – 2002), Huszár-Procopius (Medaillen und Plakettenkunst in Ungarn 1932), Winter (Die Medaillen und Schaumünzen der Kaiser und Könige aus dem Haus Habsburg im Münzkabinett des Kunsthistorischen Museums Wien), …

Ďakujem za prípadné ponuky

3 komentárů

11.12.2018 06:41 118apo118

Tu poslednú mám na predaj. Je len raz prelistovana

11.12.2018 13:10 Korlen

A ja mám ešte jednu navyše “Medailérstvo na Slovensku…” od Jozefa Hlinku.

11.12.2018 18:17 Korlen

No tak už nie :-)

Typ tovaru
Iné (pomocný materiál, investičné kovy, katalógy, etui, váhy, literatúra a podobne)
Materiál
Neznáme (neviem určiť)
Obdobie
Habsburská monarchia po r.1848
Typ
Dopyt