• Odstavce a nové řádky
  • Nový řádek (zalomení textu) provedete stisknutím klávesy enter.
  • Nový odstavec vytvoříte stisknutím klávesy enter dvakrát.
 • Formátování textu
  • Tučný text
   • Vytvoříte ručně pomocí znaků dvou hvězdiček na začátek a nakonec tučného textu
    Takto: **Tento text bude tučný**
   • Další možnost je použít tlačítko u formuláře.
    Pokud myší označíte text, který chcete vytvořit tučný a poté stisknete tlačítko pro tučný text, automaticky se vloží formátovací značky.
    Pokud nemáte vybraný text a stisknete tlačítko, vloží se formátovací značky a kurzor se vloží mezi ně, takže můžete přímo začít text, který chcete mít tučný
  • Kurzíva
   • Pro kurzívu je symbol jedné hvězdičky na začátku a na konci textu
    Takto: *Tento text bude kurzíva*, nebo případně dvě lomítka: //Také kurzíva//
   • Další možností je použít ovládací tlačítka u formuláře stejně jako u tučného textu.
  • Přeškrtnutý text
   • Vytvoříte pomocí dvou pomlček na začátku a na konci textu
    Takto: --Přeškrtnutý text--
   • Další možností je použít ovládací tlačítka u formuláře stejně jako u tučného textu.
 • Citace
  • Vytvoříte pomocí znaku > na začátku řádku
  • Další možností je použít ovládací tlačítka u formuláře stejně jako u tučného textu.
 • Odkaz
  • Nejjednodušeji vytvoříte prostým zkopírování URL do obsahu příspěvku.
  • Pokud si přejete mít možnost změnit text, který bude tvořit klikací plochu, je potřeba jej upravit v tomto formátu
   "Texto dkazu":http://www.surface.cz
  • Další možnost je použít tlačítko u formuláře.
   Po jeho stisku vložíte do okna URL adresu. Po potvrzení se kurzor přesune na pozici, kde editujete text odkazu a stačí tak pouze psát
  • Stejným způsobem se vloží odkaz na emailovou adresu
 • Seznamy
  • Odrážkové seznamy
   • Zapisujeme pomocí znaku pomlčky - na začátku řádku a za ním musí následovat mezera
   • Další možnost je stisknout tlačítko u formuláře.
   • Pokud máte vybrán text, automaticky se z něj vytvoří odrážkový seznam
   • Pokud nemáte vybrán text, odrážkový seznam se vytvoří z aktuálního řádku
  • Číselný seznam
   • Zapisujeme číslem následovaným závorkou a poté mezerou
    Takto: 1) První bod seznamu
   • Další možnost je stisknout tlačítko u formuláře.
   • Pokud máte vybrán text, automaticky se z něj vytvoří číslovaný seznam