Prostredníctvom Záujmového kalendára môže každý registrovaný užívateľ informovať kolegov o pripravovanej zberateľskej aktivite vo svojom okolí mimo aukcií a búrz (ktoré majú svoju samostatnú linku). Členovia pobočiek SNS a iných záujmových zberateľských združení môžu takto ostatných informovať a pozvať na rôzne semináre, prednášky, výstavy a podobne organizované v ich pôsobnosti.