Milí priatelia, dámy, kolegovia,

predstavujeme Vám, čo sa rozsahu a možností týka, unikátny a jedinečný projekt pre získavanie vedomostí a poznatkov, poučenia, zdokonalenia sa a rozšírenie zberateľského obzoru. V tejto sekcii máme ambíciu vytvoriť čo možno najhlbšiu studnicu informácií a dát užitočných pre všetkých. Nechceme ale vytvoriť akúsi meravú knižnicu alebo archív rôznych článkov, ktoré sa dajú posťahovať z internetu a často už neodzrkadľujú aktuálny stav a vývoj v zberateľstve a na trhu. Vzniká tu živý projekt zastrešený živými ľuďmi s možnosťou priamej komunikácie, kladenia otázok, priestor na komunikáciu a odbornú diskusiu v jednotlivých zberateľských oblastiach a špecializáciách. Preto aj nebudú túto sekciu zabezpečovať jeden alebo dvaja polyhistori, ale sekcia je rozdelená do rôznych oddelení. Ich doterajšie pokrytie sme dokázali zabezpečiť skúsenými zberateľmi, ktorí sú jedni z najlepších spomedzi nás v jednotlivých zberateľských záberoch a špecializáciách a ktorí boli ochotní utrhnúť si zo svojho voľného času, nezištne a zadarmo sa podeliť s vedomosťami a skúsenosťami zhromažďovanými často mnoho rokov pre úžitok a prospech všetkých ostatných. Preto Vás prosíme, aby ste k redaktorom jednotlivých oddelení takto aj pristupovali, aby nemuseli časom svoje ústretové a ušľachtilé rozhodnutie ľutovať. Redaktori majú vo svojich oddeleniach, ktoré majú v gescii, moderátorské právomoci, pre prípad, že by diskusia vybočovala z civilizovaného a odborného rámca. Budeme zodpovedne pracovať na neustálom rozširovaní samostatných oddelení podľa toho, ako sa nám bude dariť získavať pre túto myšlienku ďaľších odborníkov tak, aby sme časom pokryli čo najväčší zberateľský priestor. Tiež počet redaktorov v jednej sekcii nie je nijako ohraničený v záujme pružných reakcií a čo najrelevantnejších odpovedí. Prosíme tiež členov stránky cs-mince, aby neváhali odporučiť ďaľších odborníkov zo svojho okolia, ktorí by boli odborne i ľudsky schopní a ochotní ujať sa ešte nepokrytej zberateľskej témy. Veríme, že túto aktivitu vítate a radi si prečítame Vaše reakcie i návrhy a nápady na vylepšenie a rozšírenie sekcie.