Vitajte na stránke cs-mince, ktorá poskytuje široký priestor pre zberateľskú, obchodnícku i laickú verejnosť v rámci SR i ČR a zahraničia so záujmom v oblasti numizmatiky, notafílie i faleristiky na predaj, nákup, výmenu aj identifikáciu a ocenenie mincí, medailí, bankoviek, vyznamenaní a súvisiaceho i pomocného materiálu. Na stránke je vytvorený aj dostatočný a v podstate neobmedzený priestor na verejnú i uzavretú (klubovú) zberateľskú, odbornú, spoločenskú i priateľskú diskusiu.

     Administátori, moderátori a Partneri stránky za pomoci aktívnych užívateľov sa budú usilovať systematicky budovať odborné zázemie stránky vo forme článkov, analýz, živých rozhovorov so zberateľmi ktorí sú vo svojom zberateľskom zábere skúsení. Budeme podporovať zakladanie samostatných odborných, záujmových či spoločenských blogov užívateľmi stránky, kde sa môžu užívatelia spoločných záujmov stretávať, diskutovať, vymieňať si skúsenosti a informácie. Rovnako vytvoríme priestor na realizáciu či samostatné založenie si liniek, v prípade ich záujmu, pre výrobcov zberateľských materiálov, autorov katalógov, numizmatické spoločnosti a ich pobočky, organizátorov zberateľských búrz a iných aktivít na ich informačnú a komunikačnú stratégiu. Stránka je tiež do veľkej miery sprístupnená, aj bez registrácie, širokej verejnosti so záujmom o numizmatiku a ostatné zberateľské zamerania stránky, pre orientáciu, rozhľad, poučenie a možno aj inšpiráciu.
     Všetky možnosti a služby tejto stránky, s výnimkou reklamy a služieb na požiadanie, môžu všetci registrovaní užívatelia využívať bezplatne, teda bez akýchkoľvek vstupných či následných poplatkov. Inými slovami, bežný užívateľ má všetky služby stránky zdarma, ale zas musí rešpektovať istú mieru tematickej reklamy, ktorá umožní fungovanie stránky a inak žiadneho užívateľa nezaťaží.
     Na stránke sú vítaní všetci ľudia dobrej vôle. Vo verejnej i neverejnej komunikácii sa predpokladá a vyžaduje zdvorilé, slušné vystupovanie a komunikácia. Neprípustné a nežiadúce sú osobné invektívy, nevraživosť, hanenie nejakého zberateľského materiálu, cielené poškodzovanie osôb, inzerátov, autorov či výrobcov zberateľských materiálov. Naopak je vítaná a povolená odborná a vecná diskusia a komentáre aj v rámci jednotlivých inzerátov. Poukázanie na inú ako proklamovanú kvalitu ponúkaného tovaru, výrazne neprimeranú cenu, nesprávnu charakteristiku či zaradenie materiálu v ponuke, či iné skutočnosti odporujúce dobrým mravom sa za poškodzovanie inzerátu nepovažujú.
    Všeobecne platí, že na stránke sa stačí správať korektne a v rámci gentlemanských pravidiel a absolútna väčšina užívateľov sa do žiadnej kolízie s Pravidlami stránky nedostane. Keďže ale i tak žiadne pravidlá nemôžu vystihnúť všetky okolnosti a situácie ktoré môžu nastať, sú na stránke ustanovení moderátori, ktorí na dodržiavanie korektných pomerov budú dohliadať a majú vyhradené právo bez upozornenia upravovať a mazať nevhodné príspevky, komentáre, inzeráty či iné aktivity, prípadne dočasne i trvale blokovať neprispôsobivých užívateľov.
     V záujme čo najväčšmi možnej objektívnosti pri spravodlivom riešení prípadne vzniknutých konfliktov, sporov či inak vyhrotených situácií, administrátori vytvorili aj Fórum Partnerov stránky, kde pozvanie k pôsobeniu prijali vážení a všeobecne rešpektovaní zberatelia, ktorí už svojou váhou a autoritou osobnosti sú zárukou čestného posúdenia sporných či kontroverzných situácií. Moderátori majú plnú dôveru prevádzkovateľov a administrátorov stránky, ale v prípade rozporuplného rozhodnutia (na návrh administrátora, 2-moderátorov, 3-VIP-partnerov alebo 10-užívateľov) ich rozhodnutie je preskúmateľné v osobnom hlasovaní (áno - nie) administrátorov (2-hlasy), moderátorov (1-hlas), VIP- partnerov (1-hlas).

1. Registrácia užívateľov - pre registráciu nového užívateľa je potrebná iba funkčná e-mailová adresa. Každý užívateľ vystupuje pod nickom ktorý si sám zadal. Nick nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Žiadne ďaľšie osobné údaje nie su vyžadované. Je potrebné upozorniť, že stránka zaznamenáva IP adresy užívateľov, rovnako ako ich musí zo zákona zaznamenávať aj každý internetový poskytovateľ.

2. Je žiadúce, aby si každý užívateľ vytvoril iba jeden nick a bol tak čitateľným a serióznym obchodným partnerom pre ostatných užívateľov. V opačných prípadoch budú dvojité či viaceré nicky jedného užívateľa po preverení evidované a prípadné overené zneužitie dvojitého nicku napr. na samoprihadzovanie, samokomentovanie a podobné nekalé praktiky bude postihované spravidla zablokovaním všetkých známych nickov takéhoto užívateľa.

3. Inzercia - pri zadávaní ponuky na predaj je nutné vlastné foto ponúkaného tovaru staršieho viac ako desať rokov. Nakoniec, je aj v záujme predávajúceho, pre úspešný predaj, pridať do inzerátu čo najvernejšie foto ponúkaného tovaru. Ďalej je potrebné správne zadať do filtra inzercie komplexnú charakteristiku ponúkaného tovaru a formu predaja.

4. Formy predaja :
Aukcia (s ukončením)
Predaj (podľa vlastného uváženia)
Predaj (s uzavretím ponúk)
4.1. Aukcia - znamená že predávajúci zadá presné údaje kedy aukcia končí, systém po uplynutí stanoveného času neumožní vkladať ďaľšie ponuky. Pri tejto forme predaja doporučujeme dbať na dobré mravy. Predávajúci je v tomto prípade povinný tovar za najvyššiu prihodenú sumu predať a prihadzujúci kúpiť. V prípade porušenia tohoto ustanovenia ktoroukoľvek zo strán, dôjde k napomenutiu a pri opakovanom porušení k zablokovaniu užívateľa. Na záväznosť predaja najvyššej ponuke bude predávajúci pri zadávaní aukcie upozornený systémom, pri vkladaní ponuky bude na jej záväznosť systémom upozornený prihadzujúci. Ak sa predávajúci po ukončení aukcie z nejakého dôvodu nedohodne s najvyššie prihadzujúcim na uzavretí obchodu, čomu musí predchádzať vzájomný konsenzus, alebo z ponúkaného tovaru má viac kusov, môže tovar ponúknuť aj druhému, resp. ďaľšiemu najvyššie prihadzujúcemu užívateľovi, avšak tento nie je povinný tovar odkúpiť. Uzatvorenie obchodu bude v takomto prípade vecou dohody medzi predajcom a prihadzujúcim s nižšou ponukou ako najvyššia. Záväznou ponukou pre obe strany je len ponuka, ktorá bola v čase ukončenia aukcie najvyššia.

4.1.1. Pri predaji prostredníctvom Aukcie sa zadávajú prihodenia formou osobného limitu, ktorý spravuje automatický systém a jeho výška je známa výlučne zadávateľovi limitu. Nik iný, včetne administrácie stránky, túto hodnotu nevidí.

Ako to funguje :

V rámci konkrétnej Aukcie máte k dispozícii tlačítko - Pridať prihodenie. Tu môžete zadať svoje prihodenie - limit, na ktorý si ponúkaný tovar ceníte. Systém z Vašeho limitu zrealizuje najnižšie možné prihodenie a tak bude ďaľší vývoj Aukcie kontrolovať až do výšky Vašeho limitu. Tovar z Aukcie môžete takto samozrejme získať aj za cenu nižšiu ako je Vami zadaný limit.

4.2. Predaj - (podľa vlastného uváženia) - znamená predaj tovaru prostredníctvom ponúk - prihodení ostatných užívateľov do momentu kedy je dosiahnutá cenová predstava predávajúceho a rozhodne sa predať najvyššej ponuke. Predávajúci môže a nemusí stanoviť termín vyhodnotenia ponúk. Pri tejto forme predaja predávajúci predať ponúkaný tovar najvyššej ponuke nemusí, môže tovar predať inej ponuke, alebo nemusí predať vôbec a tiež môže ponuku podľa vlastného uváženia kedykoľvek ukončiť ak je pre neho vývoj neuspokojivý a ponuky nedosahujú jeho očakávania. Ponuky možno pridávať, podľa rozhodnutia prihadzujúceho, tak, že je vidno nick prihadzujúceho verejne, alebo tak, že identifikáciu prihadzujúceho vidí len predávajúci.
4.3. Predaj (s uzavretím ponúk) - znamená že predávajúci si neželá aby bolo viditeľné aké cenové ponuky dostal a ponuky sa navrhujú cez odkazovač, príp. iný kontakt ak ho predávajúci v inzeráte uviedol.

4.4. Sledovanie vybratých aukcií a inzerátov :

Každý registrovaný užívateľ si môže v systéme nastaviť sledovanie aukcií a inzerátov ktoré ho zaujímajú. V tomto prípade systém bude automaticky posielať zadávateľom mail s informáciou o každom prihodení v ich sledovaných predajoch. Túto službu si bude užívateľ môcť aj vypnúť, ak mu notifikácie aktuálne nebudú vyhovovať, a následne zas zapnúť.

5. Tovar môže predávajúci ponúknuť so zadaním minimálnej predstavy o cene, alebo od nuly. Ak predávajúci zadá minimálnu cenu, neznamená to, že tovar musí predať prvému prihadzujúcemu ktorý túto cenu ponúkne, je to predstava minimálnej ceny ktorá nevylučuje vyššie prihodenia. Naopak, je prípustné aby záujemca ponúkol cenu i nižšiu ako minimálna predstava predajcu, ak si tovar v ponuke takto hodnotí, pokiaľ sa nejedná o zosmiešňujúcu či dehonestujúcu ponuku. Predávajúci takto vie, že ak nedosiahne ani minimálnu požadovanú cenu, má záujemcu za nižšiu cenu a môže predaj prípadne neskôr zvážiť.

6. Do vzájomných obchodov medzi užívateľmi moderátori nezasahujú a nevstupujú ani do prípadných reklamácií či iných vzniknutých problémov, pokiaľ postupom jednej zo strán neboli priamo porušené pravidlá stránky. Je teda potrebné pri obchodovaní dodržiavať zásady obozretnosti rovnako ako pri ostatných obchodoch v bežnom živote.

7. Po obojstranne uspokojivej transakcii si obchodní partneri spravidla vymenia pozitívne hodnotenia so stručným popisom.

8. V prípade závažnejšej nespokojnostijednej zo strán je možné udeliť aj negatívne hodnotenie. Tu ale odporúčame tento krok až ako krajné riešenie a dobre ho zvážiť.

9. Je žiadúce, aby sa textové časti inzerátov vkladali podľa pravidiel pravopisu a bežného verejného písomného styku. Inými slovami, nie je slušné sa pokúšať zvýrazňovať svoj inzerát napríklad veľkými písmenami, výkričníkmi a podobne, na úkor iných užívateľov a ich inzerátov. Rovnako nie je ohľaduplné voči ostatným užívateľom topovanie vlastných inzerátov nepodstatnými komentármi typu "stále aktuálne" a podobne.

10. Na stránke je zakázané umiestňovať akúkoľvek súkromnú a komerčnú reklamu bez predchádzajúceho súhlasu administrácie stránky. To sa týka aj "podpisu", kde nie je povolené vkladať linky na iné stránky alebo komerčnú reklamu.

11. Na stránke sú neprípustné aktivity a prejavy ktoré upravujú a zakazujú zákony a ústava SR a ČR.

12. Prevádzkovateľ stránky nenesie zodpovednosť za obsah príspevkov užívateľov v diskusných fórach, obsah komentárov a iný obsah vkladaný užívateľmi.

13. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do systému bez nutnosti predchádzajúceho upozornenia užívateľov.

14. Svojou registráciou na stránke cs-mince užívateľ potvrdzuje že sa oboznámil s pravidlami stránky, že nebude príspevky v diskusných fórach, komentároch a článkoch využívať k účelom ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, platnými zákonmi a všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo takéto príspevky, komentáre a články bez upozornenia odstrániť.

15. Prevádzkovateľ stránky si ďalej vyhradzuje právo bez varovania odstrániť príspevky ktoré poškodzujú povesť portálu cs-mince, vyvolávajú konflikty, v ktorých sa uvádzajú nepravdivé a zavádzajúce údaje, vulgarizmy, alebo zahlcujú stránku rovnakými alebo podobnými príspevkami, propagujú bez súhlasu prevádzkovateľa inú webovú stránku, produkt, firmu alebo organizáciu, alebo využívajú stránku na iné účely ako je stanovené v Pravidlách stránky.

16. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo zablokovať prístup užívateľom pristupujúcim k webu z rovnakých IP adries, aké mal užívateľ, ktorému bol na základe porušenia podmienok používania stránky zrušený prístup na stránku.

17. Užívateľ si musí byť vedomý právnej zodpovednosti za svoje príspevky a musí počítať s právnymi následkami ak poruší zákony SR a ČR, najmä uvedením nepravdivých informácií, ktoré poškodzujú dobrú povesť fyzických alebo právnických osôb. Všetky príspevky archivujú IP adresu počítača prispievateľa a tá musí byť na požiadanie vydaná štátnym orgánom.

18. Užívateľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa publikovať, distribuovať, poskytovať za úplatu alebo rozširovať žiadne materiály zverejnené na tejto stránke.

19. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť údaje užívateľa zadané pri registrácii tretej osobe. Prevádzkovateľ zhromažďuje registračné údaje svojich užívateľov len v rámci internej potreby, zákonných nariadení a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

20. Prevádzkovateľ vytvoril v rámci stránky Kontaktný formulár ktorý slúži na diskrétnu a priamu komunikáciu s administráciou stránky, pre prípad upozornenia na závažné skutočnosti ktoré nechce užívateľ z nejakých dôvodov riešiť verejne, ponúk na spoluprácu, ponuky sponzoringu a inej podpory, žiadostí o umiestnenie reklamy či inej komerčnej aktivity na stránke,  a podobne. Táto linka je prístupná výlučne administrátorom stránky a prosíme užívateľov, aby ju využívali skutočne len v prípade opodstatnenosti.

Zaregistrovat se