Tu nájdete odborné články a komentáre členov stránky cs-mince a články či komentáre iných autorov mimo stránky, pokiaľ so zverejnením na stránke cs-mince vyjadrili súhlas. Ak autor článku alebo komentára súhlasí a je ochotný odpovedať na doplňujúce otázky alebo sa zúčastniť diskusie, bude táto pod článkom otvorená. Tu môžete vložiť svoj vlastný odborný článok alebo komentár. Doporučujeme obsah a umiestnenie článku či komentára odkomunikovať s vedením stránky alebo moderátormi.