- Administrátor webu

  - Moderátor stránky. Moderátorov ustanovujú prevádzkovatelia webu podľa svojej dôvery a uváženia. Majú po administrátoroch najvyššie oprávnenia na stránke. Sú poverení a zodpovedajú za korektné prostredie na stránke, dbajú na dodržiavanie pravidiel stránky. Majú právo bez upozornenia upravovať a mazať nevhodné príspevky, inzeráty, komentáre či iný obsah, prípadne dočasne a aj trvale blokovať neprispôsobivých užívateľov. Moderátori stránky majú plnú dôveru prevádzkovateľov webu.

  - VIP-Partner stránky. Uznávaní a rešpektovaní zberatelia, ktorí prijali pozvanie na pôsobenie a spoluprácu na stránke. VIP-Partner stránky je automaticky aj členom VIP fóra, zúčastňuje sa a má hlasovacie právo pri riešení sporných situácií na stránke.

  - Skúsený zberateľ. Túto hodnosť udeľujú administrátori a moderátori stránky podľa svojich poznatkov a uváženia tým užívateľom, ktorí majú vo svojej zberateľskej špecializácii výnimočné znalosti, vedomosti a skúsenosti. Návrh na udelenie tejto hodnosti môžu navrhovať VIP-Partneri stránky, skupiny užívateľov, či jednotliví užívatelia.

ikonka - Redaktor - Autor Túto hodnosť získava užívateľ, ktorý je pre stránku prínosom a svojou činnosťou v poradenských a odborných sekciách výraznou mierou napomáha pozdvihovaniu odbornej a spoločenskej úrovne stránky.

  - Excelentný obchodný partner. Toto označenie a hodnosť získa užívateľ, ktorý ukončil 100 a viac obchodných či iných transakcií s užívateľmi stránky s pozitívnym hodnotením.*

  - Osvedčený obchodný partner. Toto označenie a hodnosť získa užívateľ ktorý ukončil 30 a viac obchodov či iných transakcií s užívateľmi stránky s pozitívnym hodnotením. *

  - Perspektívny obchodný partner. Toto označenie a hodnosť získa užívateľ, ktorý ukončil 10 a viac obchodov či iných transakcií s užívateľmi stránky s pozitívnym hodnotením.*

  - Užívateľ do 18 rokov.

  - Nový užívateľ od ktorého registrácie uplynulo menej ako tri dni.

  - Užívateľ ktorý sa viac ako mesiac neprihlásil.

  - Čierny Peter. Užívateľ ktorý svojou činnosťou na stránke vyvoláva podozrenie či pochybnosti, alebo narúša zatiaľ menej závažným spôsobom pravidlá stránky. Toto označenie sa udeľuje ako žltá karta vo futbale. Ak sa situácia vysvetlí a znormalizuje, toto označenie sa odoberie.

  - Zablokovaný užívateľ.

*Na dosiahnutie niektorého stupňa dôveryhodnosti je potrebné uskutočniť 10, 30 či 100 obchodov lebo iných transakcií s pozitívnym hodnotením s 10, 30 alebo 100 jednotlivými užívateľmi, nie len dosiahnuť 10, 30, 100 pozitívnych hodnotení. Každé pozitívne hodnotenie sa ale samozrejme na počítadle hodnotení ukáže.