Dnes je nedeľa 24.9.2023 - 6:40:55 11 užívateľov online - neprihlásený

Zaujímavé výročia z pohľadu numizmatiky

Tento blog zakladám pre pripomenutie si výročí významných historických osobností, ktoré vo svojej dobe poznamenali mincovníctvo a teda aj dnešnú numizmatiku. Boli to panovníci i rebeli, umelci i mincmajstri a minciari,, ministri aj jednoduchí baníci. Títo ľudia nám svojou existenciou, vplyvom či prácou zanechali nemých svedkov svojej doby, predmety ktoré naši predkovia denne držali v rukách – malé umelecké diela – mince.
Faktografické údaje do tohoto blogu budem čerpať, okrem svojho archívu, literatúry a poznámok, najmä zo stránok :
https://sk.wikipedia.org/…a/apr%C3%ADl
http://www.teraz.sk/…cky-kalendar

Komentáře

26. júl

811 – zomrel Nikefor I., byzantský cisár
1309 – 195. pápež Klement V. uznal anglického kráľa Henricha VII. za rímskeho kráľa. Na pontifikáte zbožného a inteligentného, no slabého pápeža sa v plnej nahote ukázalo kam vedie podriadenosť pápežského stolca svetskej moci. Všetky jeho dôležité rozhodnutia boli v úplnej réžii francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného. Klementovým pontifikátom začalo viac ako sedemdesiat rokov trvajúce obdobie pápežských dejín, známe ako avignonské zajatie pápežov.
1471 – zomrel Pavol II., 211. pápež
1506 – zomrela Anna de Foix, uhorská a česká kráľovná. Anna z Foix a Candale bola francúzska šľachtičná, dcéra grófa Gastona z Foix a Candale a navarrskej infantky Kataríny z Foix, sobášom česká a uhorská kráľovná ako tretia manželka Vladislava II. Jagelovského.
https://sk.m.wikipedia.org/…Anna_de_Foix
1529 – Francisca Pizarra vymenovali za miestodržiteľa Peru
1678 – sa narodil Jozef I. Habsburský, rímsko-nemecký cisár, uhorský a český kráľ, rakúsky arcivojvoda z rodu Habsburgovcov, najstarší syn cisára Leopolda I. a jeho tretej manželky Eleonóry Magdalény Falcko-Neuburskej.
https://cs.wikipedia.org/…sbursk%C3%BD
1939 – Slovenská národná banka dala do obehu prvú slovenskú mincu – 5 korunu s hlavou Andreja Hlinku.
http://www.nbs.sk/…a-bratislava
2006 – Zomrel v Prahe spisovateľ a publicista Vojtech Zamarovský, jeden zo zakladateľov žánru literatúry faktu v Československu. Vo svojom diele sa venoval najstarším obdobiam ľudských dejín, popularizácii starovekých civilizácií a mytológie. Narodil sa 5.10.1919 v Tren­číne.
http://www.osobnosti.sk/…marovsky-341

Editováno: 26.7.2016 08:32
0 0

27. júl

432 – zomrel svätý Celestín I., 43. pápež. Posledným oficiálnym aktom Celestína, bolo vyslanie sv. Patrika do vtedy ešte pohanského Írska. Patrik prijal misiu iba niekoľko dní pred Celestínovou smrťou.
916 – zomrel svätý Kliment Ochridský, slovenský biskup a spisovateľ, žiak sv. Cyrila a Metoda
https://sk.m.wikipedia.org/…hridsk%C3%BD
1214 – Bitva u Bouvines. Střetla se zde vojska Filipa II. Augusta a vojska koalice Anglie, Německa a Flander. Vzhledem k velké účasti vznešených mužů pocházejících ze severozápadní Evropy se stala bitva opravdu mohutným střetnutím a nelze ji srovnat skoro ze žádnou jinou bitvou té doby (nepočítáme-li křížové výpravy). Bitva skončila naprostým vítězstvím Francie a král Filip tak mohl dokončit sjednocení svého území. Tato bitva je důležitým mezníkem pro dva státy a to pro Francii a Anglii. Francouzi se zmocnili území dříve patřícího Anglii a díky tomu byla zachována integrita státu. Prohra Anglie v této bitvě ještě více podlomila moc anglického krále Jana Bezzemka a ten na nátlak svých šlechticů přijal tzv. Magnu chartu. Bitva také vedla k pádu Oty IV. Brunšvického a k oslabení moci Flander.
1365 – zomrel Rudolf IV. Habsburský, rakúsky a korutanský vojvoda
https://cs.wikipedia.org/…sbursk%C3%BD
1452 – sa narodil Ludovico Sforza, milánsky vojvoda. Bol považovaný za nejbohatšieho vládcu, vyhláseného dobyvateľa, mecenáša umenia a stavebníka. Zamestnával na svojom dvore Leonarda da Vinciho. Milánskému vojvodstvu vládol od 1481 jako regent a v rokoch 1494 až 1500 jako právoplatný “zvolený” vojvoda.
1694 – bola založená Bank of England v Londýne
1953 – Prímerím v Pchanmundžome sa skončila kórejská vojna.

Editováno: 27.7.2016 08:38
0 0

28. júl

450 – zomrel Theodosius II., byzantský cisár
1420 – sa konala korunovácia Žigmunda Luxemburského za českého kráľa
http://referaty.atlas.sk/…y:-zivotopis
1742 – Berlínskym mierom sa skončila prvá sliezska vojna, ktorá vypukla v roku 1740 a prerástla do vojny o rakúske dedičstvo medzi Rakúskom a Pruskom. Rakúsko sa muselo vzdať Horného a Dolného Sliezska a Kladska.
https://sk.wikipedia.org/…di%C4%8Dstvo
1794 – zomrel (bol popravený) Maximilián Robespierre, francúzsky revolucionár, prezývaný „Nepodplatiteľný“, bol francúzsky politik, právnik, jedna z najdôležitejších osobností francúzskej revolúcie, vodca jakobínov. Bol jedným z organizátorov zosadenia a popravy kráľa Ľudovíta XVI. a jeho manželky Márie Antoinetty (1793). V júni 1794 sa proti nemu spolčili konzervatívni členovia Konventu a 27. júla 1794 (čiže 9. termidora roku II) ho zvrhli (tzv. termidorský prevrat) a o deň neskôr bol spolu s priateľmi a bratom Augustinom popravený gilotínou.
https://sk.m.wikipedia.org/…_Robespierre
1844 – zomrel Jozef I. Bonaparte, neapolský a španielsky kráľ, brat Napoleona Bonaparte. V roku 1806 ho jeho brat Napoleon dosadil na neapolský trón. V roku 1808 ho nahradil jeho nástupca, Napoleonov generál a švagor, Joachim Murat. V tom istom roku bol vymenovaný za španielskeho kráľa. Na španielskom tróne bol váhavý, nesystematický a neprofesionálny, čím si vyslúžil bratovu kritiku. Tá spôsobila, že chcel vstúpiť do kláštora. Po prehratej bitke pri Vittorie, v ktorej mal na prehre výrazný podiel, musel 11. decembra 1813 opustiť Španielsko. Po páde jeho brata odišiel do exilu do USA do Bordentownu v Jersey. Prežil tam 17 rokov. Zomrel v Taliansku, ale pochovaný je vo Francúzsku blízko svojho brata v parížskej Invalidovne v bočnej kaplnke.
1914 – Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo srbskej vláde v Belehrade vojnu. Začala sa Prvá svetová vojna.
https://sk.m.wikipedia.org/…%C3%A1_vojna
1951 – zomrel Ferdiš Kostka, slovenský ľudový keramik, keramik-džbánkar a figurálny keramik. V roku 1946 mu bol udelený titul Národný umelec ako prvému umelcovi v histórii tohto ocenenia. V jeho tvorbe sa spájali stupavský folklór, habánska keramika a moderné figurálne motívy. Jeho majolikové plastiky zrkadlia danú epochu a reálny život pospolitého ľudu.

Editováno: 28.7.2016 07:41
0 0

29. júl

1030 – Bitka pri Stiklestade v Nórsku. Je to najslávnejšia bitka ktorá sa kedy odohrala na nórskej pôde. Stretlo sa tu kresťanské vojsko Olafa Haraldssona a vojsko nórskych pohanov a ľudí, ktorí mali pocit že bránia staré práva. Hoci skončila porážkou kresťanov, predstavuje významný medzník pri šírení kresťanstva v Nórsku.
https://sk.m.wikipedia.org/…_Stiklestade
https://cs.wikipedia.org/…_Norsk%C3%BD
1095 – zomrel Ladislav I., uhorský kráľ
http://www.zivotopisysvatych.sk/ladislav/
http://referaty.atlas.sk/…lav-i.-svaty
1099 – zomrel Urban II., pápež. Zdvorilého a zmierlivého muža príjemného zovňajšku a kultivovaného vystupovania si cirkevné dejiny pamätajú predovšetkým ako vyhlasovateľa prvej z krížových výprav do východného Stredomoria
1108 – zomrel Filip I., francúzsky kráľ
http://www.zsphorova.sk/…/filip1.html
1567 – Jakub VI. bol korunovaný za škótskeho kráľa v Stirlingu. Škótskym kráľom sa Jakub (VI.) stal už ako jednoročný v roku 1567, keď jeho matka abdikáciou v jeho prospech ustúpila kalvinistickým šľachticom. V roku 1586 uzavrel spojeneckú zmluvu s Alžbetou I., ktorá väznila jeho matku od roku 1568, a neprotestoval ani proti matkinej poprave. Anglickým kráľom sa stal po smrti Alžbety I. v roku 1603. Bol kráľ Škótska, Anglicka a Írska a prvý z rodu Stuartovcov na anglickom tróne. Ním založená personálna únia medzi vymenovanými krajinami nakoniec vyústila v roku 1707 do vzniku Spojeného kráľovstva.
1593 – Začala sa pätnásťročná vojna, najdlhší vojenský konflikt medzi Habsburgovcami a Turkami na prelome 16. a 17. storočia. Vojnu ukončila mierová dohoda podpísaná v roku 1606 v ústí rieky Žitavy.
http://referaty.aktuality.sk/…eferat-13705
1644 – zomrel Urban VIII., pápež. Bol posledným pápež, ktorý rozširoval územie štátu vojenskou silou, a významný patrón umenia. Obrovské dlhy, ktoré vznikli počas jeho pontifikátu, značne oslabili jeho nástupcov, ktorí neboli schopní udržať politický, alebo vojenský vplyv v Európe. Zúčastnil sa tiež sporu s Galileiom a jeho teóriou heliocentrizmu.
1900 – Taliansky kráľ Umberto I. sa stal v Monze obeťou atentátu, ktorý vykonali talianski anarchisti.

Editováno: 29.7.2016 08:17
0 0

30. júl

1419 – Prvá pražská defenestrácia – po smrti českého kráľa Václava IV. zaútočil dav ľudí na čele s Janom Želivským na radnicu v pražskom Novom Meste a z okna vyhodil protihusitsky zameraných konšelov.
http://www.rozhlas.cz/…prava/554080
1683 – zomrela Mária Terézia Habsburská, francúzska kráľovná ako manželka Ľudovíta XIV. Mária Terézia sa narodila v prvom manželstve španielskeho kráľa Filipa IV. s Izabelou Bourbonskou. Jej otec bol synom kráľa Filipa III. a jeho manželky Margaréty Habsburskej. Obaja prarodičia z otcovej strany patrili do habsburskej dynastie a ich starí otcovia boli bratia, cisári Karol V. a Ferdinand I. Matka Izabela sa narodila v manželstve hugenotského kráľa Francúzska Henricha IV. a Márie Medicejskej. Jej bratom bol Ľudovít XIII., otec jej neskoršieho manžela.
1833 – sa narodil Karol Ľudovít Habsburský, rakúsky arcivojvoda. Mladší brat cisára Františka Jozefa I. nemal zvláštne ambície pre politiku ani vojenské remeslo. Ani jeho neminula vojenská dráha ako ostatných habsburských arcivojvodov. Dotiahol to až na generála jazdectva. Jeho obľubou bolo reprezentovanie cisárskeho dvora pri otváraní škôl, múzeí, mostov, expozícií (napr. v r. 1873 otváral svetovú výstavu vo Viedni a v r. 1891 Jubilejnú výstavu v Prahe) a pod., čím si vyslúžil prezývku „výstavný arcivojvoda“. Po smrti korunného princa Rudolfa v r. 1889 sa stal novým následníkom trónu.
1863 – sa narodil Henry Ford, americký vynálezca a priemyselník
http://auto.pravda.sk/…lacnil-auta/
1898 – Zomrel Otto von Bismarck, nemecký kancelár, jeden z najvýznamnejších politikov 19. storočia a zakladateľ Nemecka. Bol predsedom vlády Pruského kráľovstva (1862 – 1890) a stal sa prvým kancelárom (1871 – 1890) Nemeckej ríše. Jeho nekompromisný prístup a autoritatívne vystupovanie mu vynieslo prezývku železný kancelár (chcel spojiť Nemecko železom i krvou ).
https://sk.m.wikipedia.org/…von_Bismarck

Editováno: 30.7.2016 07:09
0 0

31. júl

1379 – Uhorský kráľ Ľudovít Veľký udelil podľa vzoru Banskej Štiavnice mestské výsady Ľubietovej. Mesto sa vďaka nerastnému bohatstvu zaradilo medzi významné stredoslovenské banské mestá.
http://www.lubietova.sk/…-1/historia/
1396 – sa narodil Filip III. Dobrý, burgundský, brabantský a luxemburský vojvoda, gróf flámsky, burgundský], holandský a zélandský a zakladateľ Rádu Zlatého rúna. Pochádzal z mladšej vetvy rodu Valois. Počas svojej vlády razantne rozšíril burgundské panstvo kúpou Namuru a Luxemburska, zdedením Brabantska a Limburska, ako i ziskom Henegavska, Holandska, Fríska a Zélandu.
1527 – sa narodil Maximilián II., rímsko-nemecký cisár, uhorský a český kráľ
https://sk.m.wikipedia.org/…sbursk%C3%BD
1547 – zomrel František I., francúzsky kráľ. Bol známy ako podporovateľ umenia a „knieža renesancie“, napríklad pozval do Francúzska Leonarda da Vinci.
1556 – Zomrel španielsky svätec a zakladateľ Spoločnosti Ježišovej (potvrdenej pápežom Pavlom III. v roku 1540 ako Jezuitský rád), stratég a organizátor protireformácie.
https://sk.m.wikipedia.org/…A1c_z_Loyoly
1914 – Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo všeobecnú mobilizáciu.
1993 – zomrel Baudouin I., belgický kráľ zo sasko-cobursko-gothajskej dynastie
2009 – Mincovňa Kremnica vyhrala medzinárodnú súťaž Argentínskej centrálnej banky na výrobu mincí národnej meny peso a získala tak zákazku v hodnote približne 10 miliónov eur (301,26 milió­na Sk).

Editováno: 31.7.2016 07:47
0 0

1. august

10 pr.n.l. – sa narodil Claudius, rímsky cisár z juliovsko-klaudiovskej dynastie
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Claudius
126 – sa narodil Pertinax, rímsky cisár
http://rim.me.cz/…pertinax.php
527 – zomrel Justín I. Veľký, byzantský cisár
527 – Justinián I. sa stal byzantským cisárom
http://forum.valka.cz/…ian-I-Veliky
1137 – zomrel Ľudovít VI., francúzsky kráľ z dynastie Kapetovcov. Počas svojej vlády upevnil kráľovskú autoritu, veľa času trávil v sedle na vojenských výpravách a stal sa fundátorom mnohých kláštorov.
1348 – zomrela Blanka z Valois, česká kráľovná ako prvá manželka Karola IV. Luxemburského
1714 – zomrela Anna Stuartová, kráľovná Anglicka, Škótska a Írska
https://sk.m.wikipedia.org/…uartov%C3%A1
1845 – V Bratislave vyšlo prvé číslo Slovenských národných novín. Ich vydavateľom a hlavným redaktorom bol Ľudovít Štúr.
1914 – Francúzsko a Nemecko vyhlásili mobilizáciu. Nemecko vyhlásilo vojnu Rusku.
1946 – Uskutočnila sa v Maďarsku menová reforma – pengö vystriedal forint.
https://sk.wikipedia.org/…C3%BD_forint
2009 – Zomrela pruská princezná Felicitas von Preussen, ktorá bola pravnučkou posledného nemeckého cisára a pruského kráľa Viliama II. Narodila sa 7.6.1934.

Editováno: 1.8.2016 07:47
0 0

2. august

1100 – zomrel Viliam II., anglický kráľ
http://www.zsphorova.sk/…viliam2.html
1589 – zomrel Henrich III., francúzsky kráľ
1777 – panovníčka Mária Terézia vydala nariadenie o reorganizácii školstva v monarchii pod názvom Ratio educationis; dokument v osvietenskom duchu po prvýkrát vyslovil zásadu všeobecnej školskej povinnosti (dochádzky do ľudovej školy)
http://referaty.aktuality.sk/…eferat-11942
1892 – Bol vydaný zákon, zavádzajúci korunovú menu v Habsburskej monarchii – zlaté a grajciare nahradili koruny a haliere. Nová mena sa s ťažkosťami presadzovala, trvalo osem rokov postupného sťahovania starých mincí a bankoviek. Korunová mena bola definitívne používaná od 1.1.1900.
1934 – zomrel Paul von Hindenburg, pruský a nemecký generál, prezident Nemecka a Adolf Hitler prevzal spojenú funkciu prezidenta aj kancelára

Editováno: 2.8.2016 07:15
0 0

3. august

1467 – zomrela Eleonóra Portugalská, cisárovná ako manželka Fridricha III. Habsburského
https://sk.m.wikipedia.org/…ugalsk%C3%A1
1492 – Krištof Kolumbus vyplával zo španielskeho mesta Palos de la Frontera (Andalúzia) na lodi Santa Maria, sprevádzanej loďami Nina a Pinta, na domnelú západnú cestu do Indie, pri ktorej objavil Ameriku.
https://sk.m.wikipedia.org/…tof_Kolumbus
1708 – V bitke pri Trenčíne generál Siegberet Heister porazil povstalcov vedených Františkom II. Rákocim, čo bol rozhodujúci obrat v priebehu kuruckého povstania. Kurucká armáda v boji utrpela ťažké straty bola nútená sa vzdať svojich pôvodných plánov. Bitka bola začiatkom postupnej likvidácie povstania Františka II. Rákociho.
https://sk.m.wikipedia.org/…4%8D%C3%ADne
1940 – Začala sa priama anexia pobaltských republík Sovietskym zväzom. Ako prvá sa súčasťou ZSSR stala Litva.
2011 – Medzi desať najlepších národných parkov Európy zaradil britský časopis The Ecologist aj Tatranský národný park (TANAP).

Editováno: 3.8.2016 07:35
0 0

4. august

1060 – zomrel Henrich I., francúzsky kráľ
1306 – Za dodnes nevyjasnených okolností došlo k vražde českého kráľa Václava III. v dekanskom paláci v Olomouci. Zomrel tak posledný mužský predstaviteľ (po meči) Přemyslovcov, siedmy český kráľ. Vyhynul jediný český domáci dynastický rod, ktorý vládol dlhšie než 421 rokov.
Keď v roku 1301 zomrel posledný z Arpádovcov na uhorskom tróne (Ondrej III.), Václav II. sa usiloval o získanie uhorského trónu. Jeho syn bol však už od februára 1298 zasnúbený s Ondrejovou dcérou Alžbetou. Uhorským kráľom sa tak stal Václav III., ktorý bol 27. augusta 1301 v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár) korunovaný a v hierarchii uhorských kráľov získal meno Ladislav V.
http://referaty.aktuality.sk/…eferat-19361
http://www.panovnici.cz/vaclav-III
1521 – sa narodil Urban VII., pápež, ktorý vstúpil do cirkevných dejín v súvislosti s vôbec najkratším pontifikátom (trval iba trinásť dní)
1863 – v Martine sa konalo prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej
1869 – uskutočnilo sa zakladajúce valné zhromaždenie celonárodného spolku žien Živena
1900 – sa narodila Alžbeta, kráľovná matka, kráľovná Spojeného kráľovstva ako manželka Juraja VI. v rokoch 1936 – 1952 († 2002)
https://sk.m.wikipedia.org/…%C3%A1_matka
1903 – Pius X. bol zvolený za pápeža. Bol 257. pápežom v období 4. august 1903 – 20. august 1914. Bol nástupcom Leva XIII. a prvým pápežom od čias reformátora sv. Pia V., ktorý bol vyhlásený za svätého. Zreformoval rímsku kúriu, cirkevnú hudbu (zvlášť Gregoriánsky chorál) a kňazský breviár. Založil úradný tlačový orgán Svätej stolice – Acta Apostolicae Sedis. Je považovaný za jedného z najväčších pápežov aký kedy sedel na Petrovom stolci.
1914 – Prvá svetová vojna : Spojené kráľovstvo vyhlásilo Nemecku vojnu, Spojené štáty deklarovali neutralitu
https://sk.m.wikipedia.org/…%C3%A1_vojna

Editováno: 4.8.2016 07:34
0 0

5. august

882 – zomrel Ľudovít III., francúzsky kráľ
1100 – Henrich I. bol korunovaný za anglického kráľa vo Westminsterskom opátstve
http://www.zsphorova.sk/…enrich1.html
1305 – William Wallace, vodca škótskych povstalcov proti Angličanom, bol porazený Angličanmi neďaleko Glasgowa a odvezený do Londýna k súdu
https://sk.m.wikipedia.org/…liam_Wallace
1646 – korunovácia Ferdinanda IV. Habsburského za českého kráľa
https://sk.m.wikipedia.org/…sbursk%C3%BD
1716 – Rakúske, o polovicu menšie, vojsko na čele s princom Eugenom Savojským porazilo v bitke pod Petrovaradinskou pevnosťou na pravom brehu Dunaja pri Novom Sade 150-tisícovú tureckú armádu pod velením Darnada Aliho Pašu.
https://sk.wikipedia.org/…avojsk%C3%BD
1919 – v Martine sa začalo (trvalo do 6. augusta) oživotvorujúce valné zhromaždenie Matice slovenskej, zhromaždenie Živeny a Muzeálnej spoločnosti

Editováno: 5.8.2016 07:38
0 0

6. august

1272 – zomrel Štefan V., uhorský kráľ a posledný arpádovský panovník, ktorý niesol rodové meno Štefan
http://referaty.aktuality.sk/…referat-4567
1697 – sa narodil Karol VII., cisár Svätej ríše rímskej. V roku 1726 sa stal nástupcom svojho otca a po smrti cisára Karola VI. neuznal Pragmatickú sankciu a postavil sa proti Márii Terézii. V rámci vojen o rakúske dedičstvo uchvátil vojensky časť rakúskeho dedičstva Habsburgovcov, vrátane Kráľovstva českého, kde sa dňa 9. decembra 1741 nechal korunovať protikráľom ako Karol III. (legálnym kráľom českým bola od roku 1740 Mária Terézia).
https://sk.m.wikipedia.org/…II._Albrecht
1737 – v Banskej Štiavnici bola založená banská škola. Dňa 11. decembra 1993 bolo mesto Banská Štiavnica s okolím zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
https://sk.m.wikipedia.org/…5%A0tiavnica
1806 – abdikáciou posledného cisára Františka II. zanikla Svätá ríša rímska. Obdobie jeho panovania bolo poznačené expanzívnou politikou Napoleona Bonaparta. Ako odpoveď na Napoleonovo vyhlásenie francúzskeho cisárstva v r. 1804 bolo 11. augusta vyhlásené rakúske cisárstvo a panovník prijal dedičný titul rakúskeho cisára (ako František I.). S ohľadom na politický vývoj v Európe (najmä vznik Rýnskeho spolku) sa František 6. augusta 1806 vzdal koruny cisára Svätej rímskej ríše a prehlásil rímsku cisársku hodnosť za zrušenú. Súčasne oznámil zánik Svätej rímskej ríše a zbavil ríšske stavy povinností voči sebe ako rímskemu panovníkovi. Jeho vláda sa tak od tohto dátumu formálne obmedzila iba na rakúske rodové dŕžavy a na české a uhorské kráľovstvo.

Editováno: 6.8.2016 08:13
0 0

7. august

1106 – zomrel Henrich IV., cisár Svätej ríše rímskej
http://encyklopedia.sme.sk/…rich-iv.html
1660 – Rakúsky cisár a uhorský kráľ Leopold I. potvrdil osobitnou Zlatou bulou založenie Košickej univerzity. Prvé správy o plánoch založiť Univerzitu v Košiciach pochádzajú už. z r. 1654, kedy v listine cisára Ferdinanda III. sa hovorí o možnosti založiť v Košiciach Akadémiu slobodných umení a vied. Košickú univerzitu založil a odovzdal jezuitom jágerský biskup Benedik Kisdy r. 1657. Leopold 1. 7.9.1660 zlatou bulou potvrdil text Kisdyho zakladajúcej listiny, vzal ju do cisárskej ochrany a preniesol na ňu všetky práva a výsady, ktoré mali ostatné univerzity v monarchii. Prvým rektorom bol M. Palkovič. Mala fakultu jazykovú, filozofickú a teologickú. Prvé promócie sa uskutočnili v r. 1661. Košická univerzita najmä v osvieteneckej dobe sa stala významným kultúrnym strediskom, šíriteľkou vedeckých poznatkov, vytvárala predpoklady na vedecké bádanie.
https://sk.wikipedia.org/…1_univerzita
2006 – Moskovský súd zrušil rozhodnutie nižšej inštancie, ktorá odmietla uznať posledného cára Mikuláša II. (1894–1917) a jeho rodinu za obete politickej represie.
http://encyklopedia.sme.sk/…ulas-ii.html
http://www.ceskatelevize.cz/…ledniho-cara
http://www.pluska.sk/…opravou.html

Editováno: 7.8.2016 08:24
0 0

8. august

1588 – Anglická flotila rozdrvila v bitke pri Gravelines španielsku flotilu, čím sa skončila španielska námorná dominancia.
https://cs.wikipedia.org/…u_Gravelines
1884 – Zomrel český umelecký kritik a historik umenia MIROSLAV TYRŠ, spoluzakladateľ organizovaného športového hnutia v Čechách, najmä Sokola. Narodil sa 17.9.1832.
1900 – zomrel Emil Škoda, český technik a veľkopodnikateľ (Škodovy závody v Plzni)
https://sk.m.wikipedia.org/…l_%C5%A0koda
1906 – Botanik, archeológ a etnograf Andrej Kmeť položil základný kameň budovy Slovenského národného múzea v Turčianskom sv. Martine. Múzeum sa začalo stavať z iniciatívy Muzeálnej slovenskej spoločnosti a dokončené bolo v roku 1908. Dnes sa nazýva Turčianske múzeum A. Kmeťa a plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca.
http://www.osobnosti.sk/…ej-kmet-1008
1987 – Zomrel v New Yorku (USA) politik Eugen Löbl, poradca pre ekonomiku Jána Masaryka v Londýne. V 50. rokoch 20. storočia bol väznený a od roku 1968 žil v emigrácii v USA. Bol spoluzakladateľom a podpredsedom Svetového kongresu Slovákov. Narodil sa 14.5.1907 v Holíči.

Editováno: 8.8.2016 07:12
0 0

9. august

117 – zomrel Traján, rímsky cisár. Marcus Ulpius Nerva Traianus (* 18. september 53 – † 9. august 117), rímsky cisár (98 – 117), bežne slovensky nazývaný Traján, bol druhým zo skupiny tzv. „piatich dobrých cisárov“ rímskej ríše a jedným z najväčších celkovo. Ríši vládol takmer dvadsať rokov a pod jeho vládou ríša dosiahla svoju najväčšiu územnú expanziu.
https://sk.m.wikipedia.org/…/Traj%C3%A1n
378 – zomrel Valens, východorímsky cisár. Flavius Iulius Valens bol rímsky cisár v rokoch 364 až 378. Jeho brat cisár Valentinianus I. ho menoval svojim spoluvládcom a zveril mu správu východnej polovice ríče. Valentovo panovánie ukončila porážka v osudnej bitke u Adrianopole, v ktorej padol a ktorá se stala symbolom počiatku úpadku rímskej ríše.
http://www.panovnici.cz/valens
803 – zomrela Irena, byzantská cisárovná. V roku 769 sa stala manželkou Leva IV., ktorý bol od roku 775 cisárom. Rok po svadbe porodila syna, neskoršieho cisára Konštantína VI. Po Levovej smrti v roku 780 sa stala Irena regentkou vtedy deväťročného cisára Konštantína. Zostala ňou až do jeho plnoletosti a aj potom zotrvala na tróne ako cisárovná spoločne s ním. V roku 797 ho dala usmrtiť, ešte predtým oslepiť, následne získala samovládu a stala sa prvou ženou na tróne východorímskeho cisárstva.
http://forum.valka.cz/…/59386/Irena
1791 – Na žiadosť českých stavov nechal rakúsky cisár Leopold II. previezť svätováclavskú korunu z cisárskej pokladnice vo Viedni do Prahy, kde zostala uložená v klenotnici nad svätováclavskou kaplnkou na Pražskom hrade – uzatvorená na sedem zámkov.
1792 – František II. Habsburský bol korunovaný za českého kráľa
1804 – Pápež Pius VII. zriadil bulou In universa Gregis Dominici cura Košické biskupstvo (diecézu) na návrh uhorského kráľa Františka I.
http://www.ke-arcidieceza.sk/historia/
1902 – po smrti svojej matky kráľovny Viktórie bol Eudard VII. korunovaný za kráľa Veľkej Británi. Vo veku 59 rokov sa stáva najstarším mužom nastupujúcim na trón v britskej histórií.

Editováno: 9.8.2016 05:31
0 0

10. august

955 – východofranský kráľ Otto I. porazil kočovných Maďarov v bitke pri Lechu. Nemecký kráľ Otto I. za podpory viacerých európskych vladárov tu zastavil postup staromaďarských kmeňov do západnej Európy. Bola to definitívna porážka starých Maďarov. Podľa ústnej tradície sa z bitky pri Lechu vrátilo len sedem maďarských bojovníkov. Ich výpravy po tejto bitke nepokračovali. Prešli z kočovného spôsobu života na usadlý a usadili sa približne v dnešnom Maďarsku a okolitých krajiných, kde prebrali spôsob života od poľnohospodársky vyspelejších miestnych Slovanov.
https://sk.m.wikipedia.org/…ka_pri_Lechu
1016 – v bitke pri Ashingdone v Essexe porazil dánsky kráľovský syn Knut Veľký Angličanov, vedených Edmundom Irosindom a stal sa kráľom Anglicka
https://sk.m.wikipedia.org/…C4%BEk%C3%BD
1296 – sa narodil Ján Luxemburský, český kráľ a luxemburský vojvoda
https://sk.m.wikipedia.org/…mbursk%C3%BD
1397 – sa narodil Albrecht II. Habsburský, rakúsky vojvoda, uhorský, český, chorvátsky a rímsky kráľ
http://www.panovnici.cz/…t-habsbursky
1552 – Pri Plášťovciach sa odohralo prvé veľké bojové stretnutie s Turkami. Turci zvíťazili nad početnejšími habsburskými vojskami.
https://sk.wikipedia.org/…C5%A5ovciach
1664 – Cisár Leopold I. uzavrel vo Vasvári mier s Osmanskou ríšou. Turci získali Nové Zámky, ktoré sa stali najzápadnejším centrom tureckej provincie.
http://referaty.atlas.sk/…dejepis/941/?…
1759 – zomrel Ferdinand VI., španielsky kráľ
1792 – Francúzska revolúcia: Parížsky ľud vyplienil kráľovský palác v Tuilerie. Ľudovít XVI. bol uvrhnutý do väzenia.
1920 – Vo francúzskom meste Sevres bola podpísaná zmluva medzi spojencami a Tureckom. Osmanská ríša bola prinútená vzdať sa všetkých svojich území okrem Malej Ázie.
https://cs.wikipedia.org/…3%A1_smlouva

Editováno: 10.8.2016 06:50
0 0

11. august

3114 pred Kr. – začiatok Mayského kalendára používaného viacerými predkolumbovskými stredoamerickými civilizáciami (Mayská civilizácia)
https://sk.m.wikipedia.org/…liz%C3%A1cia
480 pred Kr. – v bitke pri Termopylách perzský kráľ Xerxes I. porazil spartského kráľa Leónida I.; Sparťania bojovali do posledného muža
https://sk.m.wikipedia.org/…opyl%C3%A1ch
1456 – Zomrel sedmohradský šľachtic a vynikajúci vojvodca, jedna z najvýznamnejších osobností 15. storočia Ján Huňady. Bol otcom Mateja Korvína a Ladislava Huňadyho a známym bojovníkom s Turkami. Narodil sa medzi rokmi 1407 a 1409.
https://sk.m.wikipedia.org/…_Hu%C5%88ady
1804 – František II. prijal titul dedičného rakúskeho cisára. Tento akt dovršoval štátoprávnu jednotu Habsburskej monarchie, rakúsky štátny centralizmus. Patent však teoreticky nerušil právnu subjektivitu jednotlivých korunných krajín. V Uhorsku vládol cisár z titulu uhorského kráľa.
1897 – sa narodil Schöne Náci, známa bratislavská postavička 20. storočia
https://sk.m.wikipedia.org/…ne_N%C3%A1ci
1914 – Francúzsko vypovedalo vojnu Rakúsku-Uhorsku

Editováno: 11.8.2016 07:48
0 0

12. august

30 pred Kr. – zomrela Kleopatra VII., posledná vládkyňa Egypta
http://referaty.aktuality.sk/…referat-4506
1099 – Prvá križiacka výprava: v Bitke pri Aškalóne porazili križiaci islamské vojská vedené al-Afdalom Šahanšáhom.
1222 – zomrel Vladislav Jindřich, moravský markgróf z rodu Přemyslovcov. Dňa 23. júna1197 zvolili veľmoži Vladislava Jindřicha českým kniežaťom. Proti tejto voľbe sa postavil jeho starší brat Přemysl Otakar I. Knieža poznal objektívnu situáciu českého štátu, ktorý po rokoch bojov o moc potreboval vnútornú stabilizáciu, no súčasne si bol vedomý túžby po moci svojho brata. Preto v záujme zachovania pokoja sa v bratov prospech dobrovoľne vzdal moci i titulu a z toho vyplývajúcich dynastických nárokov.
https://sk.m.wikipedia.org/…ind%C5%99ich
1687 – V bitke pri Moháči porazilo Rakúsko Turkov a získalo späť Sedmohradsko. Cisárske vojská prenikli až do Uhorska a celé ho oslobodili.
http://www.najkrajsikraj.sk/…ka-okupacia/
1759 – Pruský kráľ Fridrich II. Veľký utrpel od spojeného rusko-rakúskeho vojska v bitke pri Kunersdorfe zdrvujúcu porážku. V tejto najkrvavejšej bitke sedemročnej vojny padlo 18.000 Prusov a 17.000 Rakúšanov a Rusov.
1762 – sa narodil Juraj IV., britský kráľ
1881 – v Prahe došlo k požiaru Národného divadla
1896 – V rieke Klondike na severozápade Kanady objavili bohaté ložiská zlata, ktoré vyvolali tzv. zlatú horúčku.
1908 – Henry Ford skonštruoval prvé auto z radu Model T
1914 – Prvá svetová vojna: Veľká Británia vyhlásila vojnu Rakúsko-Uhorsku

Editováno: 12.8.2016 08:14
0 0

13. august

582 – zomrel Tiberios II. Konštantín, byzantský cisár
https://sk.m.wikipedia.org/…1tant%C3%ADn
1311 – sa narodil Alfonz XI., kastílsky kráľ
1521 – Tenochtitlán bol dobytý španielskymi dobyvateľmi pod vedením Hernána Cortésa
https://sk.m.wikipedia.org/…htitl%C3%A1n
1704 – Vojna o španielske dedičstvo: Angličania a Rakúšania zvíťazili nad Francúzskom a Bavorskom v bitke pri Höchstädte
https://sk.m.wikipedia.org/…di%C4%8Dstvo
1743 – sa narodila Mária Alžbeta Habsbursko-lotrinská, rakúska arcivojvodkyňa, dcéra Márie Terézie
https://sk.m.wikipedia.org/…trinsk%C3%A1
1752 – sa narodila Mária Karolína Rakúska, dcéra Márie Terézie, neapolsko-sicílska kráľovná ako manželka Ferdinanda I.
https://sk.m.wikipedia.org/…Rak%C3%BAska
1849 – sa odohrala bitka pri Vilagosi, záverečná bitka maďarskej revolúcie z rokov 1848 a 1849. Posledné zvyšky revolučnej maďarskej armády vedenej Arturom Görgeym kapitulovali pri rumunskej obci Șiria (známejšej pod vtedajším maďarským názvom Világos) 13. augusta 1849 pred pruským generálom v ruských službách Theodorom von Rüdigerom. Ruskému zboru však velil generál Ivan Fjodorovič Paskevič. Celá revolúcia bola, napriek protestom zo zahraničia, krvavo potlačená.
https://sk.wikipedia.org/…%A1go%C5%A1i
https://sk.wikipedia.org/…2%80%93_1849
1914 – Francúzsko vyhlásilo vojnu Rakúsko-Uhorsku
https://sk.wikipedia.org/…%C3%A1_vojna

Editováno: 13.8.2016 08:19
0 0

14. august

1370 – panovník Karol IV. Luxemburský udelil mestské práva Karlovým Varom
https://sk.m.wikipedia.org/…Karlove_Vary
1431 – V bitke pri Domažliciach husitské vojská vedené Prokopom Holým porazili križiacku armádu.
https://cs.wikipedia.org/…9_v%C3%A1lky
1433 – zomrel Ján I., portugalský kráľ, prezývaný Dobrý, Veľký alebo Bastard, bol nemanželský syn portugalského kráľa Petra I., zakladateľ kráľovskej dynastie Avis a desiaty portugalský kráľ. V mužskej línii bol v siedmej generácii potomok prvého portugalského kráľa Alfonza I.
1464 – zomrel Pius II., pápež, vynikajúci rečník, autor historických, geografických, pedagogických a autobiografických diel, filozofických a náboženských traktátov, básnik a dramatik.
1860 – Dokončili železničnú trať Košice – Miškovec.
1917 – Topoľčany postihol požiar. Zhorelo 83 domov a 350 ľudí zostalo bez strechy nad hlavou.
1920 – Bola podpísaná spojenecká zmluva medzi ČSR a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov (neskôr Juhoslávia) o obrannom spolku pred Maďarmi.
1941 – Winston Churchill a Franklin D. Roosevelt podpísali Atlantickú chartu.
https://sk.m.wikipedia.org/…C3%A1_charta
1945 – Japonská vláda prijala spojenecké podmienky kapitulácie, čím sa aj v tichomorskej oblasti skončila II. svetová vojna.

Editováno: 14.8.2016 08:11
0 0

15. august

388 – zomrel Šápúr III., perzský veľkokráľ
432 – zomrel Honorius, západorímsky cisár, prvý cisár Západorímskej ríše. Vládol v rokoch 393 – 423. Patril k slabým cisárom, ktorých manipulovali dvorania a vysokí generáli. Je známy tým, že počas jeho vlády bol Rím vyplienený Vizigótmi (410) a v rovnakom roku sa Honorius osobne vzdal vlády nad Britániou. Bol známy ako zbožný, no nie príliš inteligentný cisár.
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Honorius
1038 – Zomrel v Ostrihome prvý uhorský kráľ Štefan I., pred pokrstením Vajk, bol v rokoch 995 – 997 knieža Nitrianskeho kniežatstva, v rokoch 997 – 1000/1001 veľkoknieža Maďarov/Uhorska a v rokoch 1000/1001 – 1038 prvý kráľ Uhorska.
http://referaty.atlas.sk/…jepis/55933/?…
http://encyklopedia.sme.sk/…tefan-i.html
1057 – zomrel Macbeth, škótsky kráľ
http://zaujimavosti.sme.sk/…ry-kral.html
1118 – zomrel Alexios I. Komnenos, byzantský cisár
https://cs.wikipedia.org/…_I._Komnenos
1198 – Český vojvodca Přemysl Otakar I. získal kráľovský titul pre svoj rod.
http://www.panovnici.cz/…ysl-otakar-i
1307 – Henrich Korutánsky sa druhýkrát stal českým kráľom
https://sk.m.wikipedia.org/…ut%C3%A1nsky
1369 – zomrela Filipa z Hainault, manželka anglického kráľa Eduarda III.
https://sk.m.wikipedia.org/…a_z_Hainault
1496 – zomrela Izabela Portugalská, kráľovná Kastílie a Leonu ako manželka kastílskeho kráľa Jána II. kastílskou a leónskou kráľovnou. Jej dcéra Izabela I. položila základy španielskeho národného štátu.
1744 – pruské vojsko kráľa Friedricha II. vpadlo do Čiech, začína Druhá sliezska vojna
https://sk.m.wikipedia.org/…di%C4%8Dstvo
1769 – Narodil sa francúzsky generál, prvý konzul a francúzsky cisár Napoleon Bonaparte. Zomrel 5.5.1821.
https://sk.m.wikipedia.org/…on_Bonaparte

Editováno: 15.8.2016 08:04
0 0

16. august

1284 – svadba Jany I. Navarrskej s Filipom IV. Pekným. Filip IV. etabloval Francúzsko ako európsku veľmoc a so svojou nekompromisnou autoritou zriadil moderné rano-absolutistické štátnictvo, ktoré stredovekej francúzskej monarchii umožnilo dovtedy nepoznaný mocenský rozmach. Jeho vládnutie je význačné presťahovaním pápežstva do mesta Avignon a rozbitím Rádu templárov. Jeho prívlastok je zo súčasnosti, ale vzťahuje sa na jeho vtedajší výzor, ktorý údajne zodpovedal rytierskemu ideálu vtedajšej doby.
1397 – sa narodil Albrecht II. Habsburský, český a rímskonemecký kráľ
http://www.panovnici.cz/…I-habsbursky
1419 – zomrel Václav IV., český a rímsky kráľ. Samostatne vládol od 30.11.1378 do 28.8.1400 kedy bol zosadený, ale titul rímskeho kráľa používal i naďalej), syn cisára a českého kráľa Karola IV. a jeho tretej manželky Anny Svídnickej.
http://husitstvi.cz/…lucembursky/
http://www.rozhlas.cz/…dobe--580532
1573 – sa narodila Anna Habsburská, poľská a švédska kráľovná ako prvá manželka Žigmunda III. Vasu.
1717 – Princ Eugen Savojský porazil tureckú armádu v rozhodujúcej bitke pri Belehrade, čím rozhodol vojnu proti Osmanskej ríši v prospech habsburskej monarchie.
http://zivot.cas.sk/…-to-olutoval
1896 – na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon bolo nájdené zlato, čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku
1938 – zomrel Andrej Hlinka, slovenský rímskokatolícky kňaz, politik a vedúca osobnosť slovenského národného hnutia
https://sk.m.wikipedia.org/…ndrej_Hlinka

Editováno: 16.8.2016 07:09
0 0

17. august

310 – zomrel Eusébius, 31. pápež. Pôvodom bol Grék a lekár. Rozbroje a nepokoje v rímskej obci kvôli otázke, ktorí kresťania odpadlí od viery za perzekúcie cisára Diokleciána (284 – 305) by sa mali znovu prijať do obce veriacich, pokračovali aj za krátkej vlády Eusébiovej. dovolil vrátiť sa odpadlíkom po vhodnom pokání, zatiaľ čo Heraklius, vodca opozičnej frakcie, ktorý bol akýmsi protipápežom, bol proti ich opätovnému prijatiu.
1629 – sa narodil Ján III. Sobieski, poľský kráľ. Pochádzal z poľskej šľachtickej rodiny Sobieski. Vynikol vo vojnách proti Rusom a Švédom, ale najviac sa preslávil v poľsko-tureckých vojnách. Porazil turecko-tatárske vojská na území Ukrajiny a v roku 1683 pomohol Habsburgovcom vyslobodiť Viedeň z tureckého obliehania. Toto víťazstvo zbavilo strednú Európu tureckého nebezpečenstva a začalo postupný pád Osmanskej ríše. Značný podiel mal v tom roku aj na oslobodení Parkanu (Štúrova).
https://sk.m.wikipedia.org/…II._Sobieski
1740 – Benedikt XIV. sa stal 247. pápežom po Klementovi XII. Benedikt XIV. patrí k tým pontifikom, ktorých mravný a morálny príklad zanechal v dejinách pápežstva nezmazateľnú stopu. Do cirkevnej histórie sa zapísal aj pod prívlastkom „pápež-učenec“.
1743 – Sa skončia mierom rusko-švédska vojna. Porazené Švédsko sa muselo vzdať časti južného Fínska.
http://referaty.atlas.sk/…jepis/24529/?…
1786 – zomrel Fridrich II. Veľký, pruský kráľ z dynastie Hohenzollernovcov
https://sk.m.wikipedia.org/…C4%BEk%C3%BD
1812 – víťazstvo Napoleona I. nad ruskou armádou v bitke pri Smolensku
http://zivot.cas.sk/…onovho-konca
1869 – Začala sa v Brne ako v treťom meste Rakúsko-Uhorska a v prvom meste na území Česka prevádzka tzv. konskej električky na trase Kiosk (Moravské námestie)- Královo Pole.
1887 – Narodil sa Karol I., rakúsky arcivojvoda a posledný cisár (v rokoch 1916 – 1918), český (ako Karol III.) a uhorský kráľ (v rokoch 1916 – 1921 ako Karol IV.) z habsbursko-lotrinského rodu, najstarší syn arcivojvodu Otta Františka a Márie Jozefy Saskej. Bol vnukom arcivojvodu Karola Ľudovíta, prasynovcom cisára Františka Jozefa I. a synovcom arcivojvodu a následníka trónu Františka Ferdinanda d´Este. Habsburský. Zomrel 1.4.1922.
http://www.habsburg.estranky.sk/…arol-i_.html

Editováno: 17.8.2016 08:04
0 0

18. august

440 – zomrel Sixtus III., 44. pápež. Sixtus III. sa do dejín zapísal aj ako stavebník; s jeho menom je spojené založenie prvého rímskeho kláštora v San Sebastiano na Via Appia, Baziliky Santa Sabina a novej Baziliky Santa Maria Maggiore.
1227 – zomrel Džingischán, prvý veľký chán Mongolov a dobyvateľ
https://sk.m.wikipedia.org/…gisch%C3%A1n
1276 – zomrel Hadrián V., 185. pápež, zaujímavý asi len tým, že bol pápežom len od 11. júla do 18. augusta 1276
1434 – sa narodila Eleonóra Portugalská, cisárovná, manželka cisára Svätej ríše rímskej Fridricha III.
1503 – zomrel Alexander VI., 214. pápež. Tento pápež si zas iste pozornosť zaslúži. Jeho vlastné meno bolo Rodrigo Borgia.
http://historyweb.dennikn.sk/…er-vi-borgia
1559 – zomrel Pavol IV., 223. pápež
1572 – v Paríži sa konal sobáš budúceho francúzskeho hugenotského kráľa Henricha IV. a Margaréty Valois, čo malo upokojiť rozbroje medzi katolíkmi a protestantmi
http://www.zsphorova.sk/…enrich4.html
http://encyklopedia.sme.sk/…rich-iv.html
1606 – sa narodila Mária Anna Španielska, cisárovná, česká a uhorská kráľovná ako manželka Ferdinanda III.
1765 – zomrel František I. Štefan, rímskonemecký cisár, manžel Márie Terézie
http://historie.stoplusjednicka.cz/…arie-terezie
1830 – sa narodil František Jozef I., rakúsky arcivojvoda, rakúsky cisár, český a uhorský kráľ a prezident nemeckého spolku z habsbursko-lotrinského rodu, najstarší syn arcivojvodu Františka Karola Habsburského a Žofie Bavorskej.
http://zivot.cas.sk/…y-az-po-hrob

Editováno: 18.8.2016 08:06
0 0

19. augusta

14 – zomrel Gaius Iulius Caesar Octavianus, ako cisár Imp. Caesar Augustus, bol prvý rímsky cisár; vládol od roku 27 pred Kr.
https://sk.wikipedia.org/…nus_Augustus
1493 – zomrel Fridrich III., štajerský, korutánsky a kranský vojvoda (od r. 1435), rakúsky arcivojvoda (od r. 1457, ako Fridrich V.), nemecký kráľ (od r. 1440 ako Fridrich IV.) a rímsky cisár (od r. 1452 ako Fridrich III.), najstarší syn rakúskeho vojvodu Ernesta I. a jeho druhej manželky Cymburgis Mazovskej.
1596 – sa narodila Alžbeta Stuartová, anglická princezná a česká kráľovná. Pochádzala zo slávneho stuartovského rodu, vládnuceho v 16. storočí v Škótsku a od roku 1603 i v Anglicku. Jej starou mamou bola kráľovná Mária Stuartová, ktorej syn sa po smrti bezdetnej kráľovnej Alžbety I. stal anglickým panovníkom.
https://sk.m.wikipedia.org/…uartov%C3%A1
1619 – české stavy zosadili Ferdinanda II. Habsburského z českého trónu
http://www.panovnici.cz/ferdinand-II
1685 – spod tureckej nadvlády bola oslobodená pevnosť Nové Zámky
http://www.novezamky.sk/…gs/turci.htm
1829 – sa narodil Ján František Pálfi, uhorský gróf, posledný šľachtický majiteľ bojnického zámku
1953 – vojenský prevrat v Iráne zvrhol premiéra Muhammada Mosaddeka
https://sk.wikipedia.org/…a_kr%C3%ADza
https://cs.wikipedia.org/…mad_Mosaddek
http://spravy.pravda.sk/…rat-v-irane/

Editováno: 19.8.2016 08:00
0 0

20. augusta

636 – Arabi vedení Chálidom ibn al-Valídom zvíťazili nad Byzanciou v bitke pri Jarmúku, v dôsledku čoho padla do rúk moslimov Sýria a Palestína
http://www.pluska.sk/…-europy.html
984 – zomrel Ján XIV., 136. pápež. Oto II., ktorý predtým menoval Jána za pápeža, zomrel na maláriu hneď po svojom príchode do Ríma. Manželka Ota II., cisárovná Theofana sa musela vrátiť do Nemecka starať sa o svojho syna Ota III. a Ján zostal v Ríme bezbranný. Bonifác VII., ktorý bol protipápežom aj Benediktovi VII. sa vrátil do Ríma a uväznil Jána do Anjelského hradu, kde po štyroch mesiacoch umrel od hladu.
1663 – sa narodil v Častej-Červenom Kameni vojvodca a krajinský hodnostár, gróf Ján Pálfi, ktorý bol úspešným veliteľom a zúčastnil sa bitiek proti osmanskej armáde a povstalcom Františka II. Rákociho. Priazeň Márie Terézie si získal tým, že pod jeho vplyvom uhorské stavy podporili jej korunováciu. Na počesť korunovácie Márie Terézie dal šľachtic Ján Pálfi v roku 1740 v kremnickej mincovni vyraziť zlatý dukát s hmotnosťou 3,5 kg. Bol to najväčší dukát, aký kedy mincovňa za svojej 700-ročnej existencie vyrazila.
1741 – Dánsky moreplavec v ruských službách Vitus Jonassen Bering pristál na pobreží severoamerického teritória, ktoré nebolo dovtedy zakreslené v mapách, a nazval ho Aljaškou.
1823 – zomrel Pius VII., 251. pápež. Takmer celý pontifikát Pia VII., jemného a umeniamilovného muža, sa niesol v konfrontačnom duchu s vrcholiacou mocou Napoleona Bonaparta. Piova osobná odvaha, keď sa neváhal vzoprieť cisárovým hrozbám a nátlaku, mu vyniesla veľkú prestíž a značnou mierou prispela k posilneniu medzinárodného postavenia samotného pápežského úradu.
1848 – Začala sa doprava na železničnej trati Marchegg – Bratislava. Trať sa stala spojnicou medzi Severnou dráhou a Uhorskou centrálnou železnicou. Spájala obe hlavné mestá monarchie (Viedeň a Budapešť) a pre Bratislavu znamenala rýchly rozvoj priemyslu. Zároveň Bratislavčania po prvý raz videli parnú lokomotívu. Lokomotíva bola značky Bihar.
1914 – zomrel Pius X., 257. pápež. Je považovaný za jedného z najväčších pápežov aký kedy sedel na Petrovom stolci.
1968 – 200 000 vojakov a 5 000 tankov vojsk Varšavskej zmluvy vtrhlo do Česko-Slovenska, aby ukončili Pražskú jar
https://sk.m.wikipedia.org/…ko-Slovenska
1991 – Estónsko vyhlásilo nezávislosť od Sovietskeho zväzu
1988 – Iránsko-iracká vojna: vstúpilo do platnosti prímerie, ktoré ukončilo tento osem rokov trvajúci krvavý konflikt

Editováno: 20.8.2016 08:02
0 0

21. augusta

1165 – sa narodil Filip II. August, francúzsky kráľ, jediný syn Ľudovíta VII. Prispel k zjednoteniu Francúzska a odstráneniu nebezpečného vplyvu anglických panovníkov na kontinente. Počas svojej vlády úspešne získal späť veľkú časť anglického kontinentálneho panstva. Zaslúžil sa o modernizáciu Paríža, zasadil sa napríklad o vybudovanie Louvru a ďalších významných pamiatok.
1192 – Japonský cisár udelil samurajovi Joritomovi Minamotovi dedičný titul šógun (korunný vojvodca), čím sa v Japonsku začalo obdobie vojenskej vlády.
1614 – Zomrela v Čachticiach šľachtičná Alžbeta Bátoriová o ktorej koluje mnoho legiend. Bola manželkou Františka Nádašdyho, známeho protitureckého vojvodcu. Po jeho smrti sama spravovala rozsiahly majetok. V roku 1610 ju uhorský palatín Juraj Turzo internoval na Čachtický hrad. Následne bola obvinená z týrania a vraždenia mladých dievčat. Vypočutých bolo viac ako tristo svedkov. Súdny proces sa nikdy neuskutočnil a prípad nie je dodnes vyjasnený. Vďaka beletrii sa však tajomná šľachtičná stala po celom svete známa ako sadistická vrahyňa. Narodila sa v roku 1560.
https://sk.m.wikipedia.org/…toriov%C3%A1
1765 – sa narodil Viliam IV., kráľ Spojeného kráľovstva. V dobe jeho vlády bolo zrušené otroctvo (1833) v britských kolóniách. Zomrel bez legitímnych detí a jeho nástupkyňou sa stala Viktória, dcéra jeho brata Eduarda Augusta, vojvodu z Kentu.
1770 – James Cook oficiálne zabral východnú časť Austrálie pre Veľkú Britániu a nazval ju Nový Južný Wales (New South Wales)
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/James_Cook
1858 – sa narodil Rudolf Habsburský, rakúsky arcivojvoda, korunný princ a následník trónu, jediný syn cisára Františka Jozefa I. a Alžbety Bavorskej. Jeho starými rodičmi z otcovej strany boli arcivojvoda František Karol Habsburský a arcivojvodkyňa Žofia Bavorská a z matkinej bavorský vojvoda Maximilián Jozef Bavorský a vojvodkyňa Ludovika Wilhelmina Bavorská.
1862 – Rakúsky cisár František Jozef I. schválil stanovy Matice slovenskej, čím povolil jej činnosť.
1911 – zamestnanec múzea Louvre ukradol obraz Mony Lízy
https://sk.m.wikipedia.org/…na_L%C3%ADza
1940 – Zomrel (na následky zranení hlavy, ktoré mu v mexickom exile spôsobil Stalinom najatý vrah Ramán Río Mercader) ruský revolucionár Lev Davidovič Trockij, oponent J.V. Stalina a jeden z organizátorov Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR). Narodil sa 7.11.1879.
1959 – Havaj sa stal 50. štátom USA
1968 – Vpád/Invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, komunistickou stranou označovaný za vstup spojeneckých vojsk, krycí názov: operácia Dunaj, bol vojenský vpád vojsk piatich socialistických krajín Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom (ZSSR, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko). Vojská NDR sa síce na inváziu tiež pripravili, ale v poslednej chvíli bola ich účasť odvolaná z Moskvy[1]. Invázne vojská, ktoré na územie ČSSR vstúpili 21. augusta 1968, obsadili väčšinu strategických miest po celej krajine. Operácie sa zúčastnilo asi pol milióna mužov a okolo 5 000 tankov. Operácii velil sovietsky armádny generál I.G. Pavlovskij. Verejnosť v priebehu prvého týždňa vyjadrovala silný odpor k takémuto konaniu spriatelených krajín, sama však nebola schopná konať. Dôsledkom vpádu bolo potlačenie česko-slovenského pokusu o reformu socializmu, obrodného procesu známeho ako Pražská jar. Došlo k zatknutiu a internácii vedúcich česko-slovenských predstaviteľov Dubčeka, Smrkovského, Černíka a ďalších. Invázne jednotky Sovietskej armády zostali v krajine až do roku 1991.
https://sk.m.wikipedia.org/…ko-Slovenska
1991 – Lotyšsko vyhlásilo úplnú nezávislosť od Sovietskeho zväzu

Editováno: 21.8.2016 07:21
0 0

22. august

634 – zomrel Abú Bakr as-Siddíq, prvý legitímny arabský kalif
https://sk.m.wikipedia.org/…-Sidd%C3%ADq
1241 – zomrel Gregor IX., 178. pápež. Gregor IX., mimoriadne rázny a neústupčivý, ale aj hlboko veriaci človek, sa do cirkevných dejín zapísal ako „pápež inkvizície“. Obdobie jeho pontifikátu sprevádzal neustály zápas o posilnenie postavenia pápežstva na úkor rímskonemeckého cisárstva.
1280 – zomrel Mikuláš III., 188. pápež. Počas jeho krátkeho potifikátu došlo k niekoľkým dôležitým udalostiam. Ako rodený politik Mikuláš výrazne posilnil pozíciu pápeža vo vtedajšom Taliansku. V máji 1278 uzavrel konkordát s Rudolfom I. Habsburským podľa ktorého mu bola garantovaná Romagna a ravennský exarchát.
1350 – zomrel Filip VI., francúzsky kráľ
http://www.zsphorova.sk/…/filip6.html
1485 – zomrel Richard III., anglický kráľ, posledný anglický kráľ z rodu Yorkovcov, vyrástol uprostred vojny ruží, a stal sa tiež jedným z jej najaktívnejších účastníkov. Richard bol posledným anglickým kráľom, ktorý padol v bitke.
http://encyklopedia.sme.sk/…ard-iii.html
1777 – cisárovná Mária Terézia vydala nariadenie o reorganizácii školstva v monarchii Ratio educationis
http://historia.szm.com/…seobecne.htm
1785 – cisár Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľníctva v Uhorsku
https://sk.wikipedia.org/…3%AD%C5%A1a)#…
1895 – V Martine začala svoju činnosť Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorá vznikla 24.4.1893.
1910 – Japonci anektovali kórejské cisárstvo a pod názvom Čosen ho ako generálny gouvernement začlenili do japonskej ríše.

Editováno: 22.8.2016 07:49
0 0

23. august

686 – sa narodil Karol Martel, majordóm, vládca Franskej ríše
https://sk.m.wikipedia.org/…Karol_Martel
1305 – Bol popravený škótsky národný hrdina, jedna z hlavných postáv škótskych vojen o nezávislosť William Wallace. Narodil sa asi v roku 1270.
https://sk.m.wikipedia.org/…liam_Wallace
1572 – V Paríži (v noci z 23. na 24. augusta) sa udiala udalosť známa ako Bartolomejská noc. Na podnet Kataríny Medicejskej zavraždili vyše 3000 hugenotov, zhromaždených pri príležitosti sobáša ich vodcu Henricha III. Navarrského – neskoršieho kráľa Henricha IV. – s Margarétou z Valois.
https://sk.wikipedia.org/…sk%C3%A1_noc
1725 – zomrel Christian August Saský, uhorský prímas a ostrihomský arcibiskup. 17. mája 1706 bol pápežom Klementom XI. menovaný za kardinála. Po smrti arcibiskupa Leopolda Koloniča sa ujal úradu ostrihomského arcibiskupa 20. januára 1707.[1] Bol jediným cudzincom, ktorý sa stal ostrihomským arcibiskupom. roku 1714 dosiahol hodnosť nemeckého ríšskeho kniežaťa, pre seba, aj ako pre všetkých jeho nástupcov v úrade ostrihomského arcibiskupa. Posledné roky života prežil s podlomeným zdravím v kláštore pavlínov v Marianke. Zomrel v Regensburgu v auguste roku 1725 v čase konania ríšskeho snemu, na ktorom sa osobne zúčastňoval.
https://sk.m.wikipedia.org/…t_Sask%C3%BD
1754 – sa narodil Ľudovít XVI., francúzsky kráľ. Jeho manželkou bola od roku 1770 Mária Antoinetta – dcéra Márie Terézie. Za jeho vlády vypukla vo Francúzsku v roku 1789 Veľká francúzska revolúcia, ktorá vyvrcholila roku 1793 popravou Ľudovíta XVI. a jeho rakúskej manželky Márie Antoinetty. Rokom 1789 tak končí obdobie absolutistickej vlády francúzskych kráľov, ktorý uplatňovali jeho predkovia, králi Ľudovít XIII. a Ľudovít XIV.
1813 – sa narodil Ján Šimor, uhorský prímas a kardinál
https://sk.m.wikipedia.org/…n_%C5%A0imor
1839 – Spojené kráľovstvo obsadilo Hongkong
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Hongkong
1866 – Pražským mierom sa skončila vojna medzi Pruskom a Rakúskom. Pruské víťazstvo znamenalo koniec prusko-rakúskeho dualizmu v Nemecku a po rozpustení Nemeckého spolku založeného roku 1815 sa prestalo Rakúsko počítať medzi nemecké štáty.
http://www.oskole.sk/?…
1939 – Sovietsky zväz a Nemecko uzatvorili pakt Ribbentrop-Molotov
https://sk.m.wikipedia.org/…trop-Molotov
1945 – zomrela Štefánia Belgická, manželka následníka rakúskeho trónu Rudolfa
https://sk.m.wikipedia.org/…elgick%C3%A1
1990 – Arménsko vyhlásilo nezávislosť od Sovietskeho zväzu

Editováno: 23.8.2016 07:25
0 0

24. august

49 pred Kr. – Caesarova občianska vojna: vojsko pod velením Caesarovho generála Gaia Scribonia Curia bolo porazené v bitke pri rieke Bagradas spojenými vojskami guvernéra provincie Africa Publia Attia Varu a numidského kráľa Juba I.
https://sk.m.wikipedia.org/…ianska_vojna
79 – erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Stabiae (tradičný dátum, možnou reálnou alternatívou je 24. október)
394 – napísaný posledný zachovaný text egyptským hieroglyfickým písmom (podľa datovania na nápise)
410 – Vizigóti pod velením Alaricha I. vyplienili Rím
https://sk.m.wikipedia.org/…izig%C3%B3ti
1203 – Přemysl Otakar I. bol korunovaný za českého kráľa
https://sk.m.wikipedia.org/…ysl_Otakar_I.
1215 – pápež Inocent III. vyhlásil Magnu Chartu za nulitnú
https://sk.m.wikipedia.org/…Magna_charta
1304 – Uhorský kráľ Karol I. Róbert uzavrel v Bratislave spolu s viacerými barónmi a prelátmi spojenectvo s rakúskym a štajerským vojvodom Rudolfom III.
http://historyweb.dennikn.sk/…ch-zije-kral
1313 – zomrel Henrich VII., rímskonemecký cisár
1572 – Bartolomejská noc – z 23. na 24. augusta bolo na príkaz francúzskeho kráľa Karola IX. zabitých vyše 3 000 hugenotov, pričom tento incident vyvolal vypuknutie masakrov po celej krajine, ktoré po sebe zanechali podľa odhadov súčasných historikov 5 000 až 30 000 obetí
https://sk.m.wikipedia.org/…sk%C3%A1_noc
http://zivot.cas.sk/…i-aj-babatka
1865 – sa narodil Ferdinand I., rumunský kráľ
https://sk.m.wikipedia.org/…I._(Rumunsko)

Editováno: 24.8.2016 07:19
0 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 673 )

Partneri

Reklama