Dnes je sobota 15.6.2024 - 20:25:56 15 užívateľov online - neprihlásený

Zaujímavé výročia z pohľadu numizmatiky

Tento blog zakladám pre pripomenutie si výročí významných historických osobností, ktoré vo svojej dobe poznamenali mincovníctvo a teda aj dnešnú numizmatiku. Boli to panovníci i rebeli, umelci i mincmajstri a minciari,, ministri aj jednoduchí baníci. Títo ľudia nám svojou existenciou, vplyvom či prácou zanechali nemých svedkov svojej doby, predmety ktoré naši predkovia denne držali v rukách – malé umelecké diela – mince.
Faktografické údaje do tohoto blogu budem čerpať, okrem svojho archívu, literatúry a poznámok, najmä zo stránok :
https://sk.wikipedia.org/…a/apr%C3%ADl
http://www.teraz.sk/…cky-kalendar

Komentáře

18. november

1154 – zomrela Adela Savojská, francúzska kráľovná ako manželka Ľudovíta VI.
https://sk.m.wikipedia.org/…avojsk%C3%A1
1302 – pápež Bonifác VIII. vyhlásil neobmedzenú zvrchovanosť pápeža bulou Unam Sanctam. Intelektuálne nadaný a panovačný Bonifác VIII. je považovaný za posledného „silného“ pápeža vrcholného stredoveku, vzdorujúceho vplyvu svetskej moci. Jeho pontifikát sa kryje s vládou francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného. Spor týchto dvoch predstaviteľov znamenal jeden z najostrejších konfliktov duchovnej a svetskej moci v cirkevných dejinách.
1626 – pápež Urban VIII. vysvätil v talianskom Ríme nový Chrám sv. Petra, stojaci na mieste pôvodnej konštantínovskej baziliky
https://sk.m.wikipedia.org/…3%A9ho_Petra
1630 – sa narodila Eleonóra Magdaléna Gonzagová, cisárovná ako manželka Ferdinanda III. Bola treťou manželkou cisára Ferdinanda III., ktorého si vzala v apríli 1651.
https://sk.m.wikipedia.org/…nzagov%C3%A1
1852 – sa narodil Mikoláš Aleš, český maliar a ilustrátor, jedna z najvýznamnejších osobností takzvanej generácie Národního divadla, klasik českého umenia 19. storočia. V skorom ranom období tvoril v neskoro romantickom štýle, pričom vychádzal z odkazu Josefa Mánesa, neskôr smeroval skôr k secesii.
https://sk.m.wikipedia.org/…A1_Ale%C5%A1
1918 – Lotyšsko vyhlásilo nezávislosť od Ruska
1991 – Zomrel v Bratislave československý komunistický politik a štátnik Gustáv Husák, prezident ČSSR v rokoch 1975–1989. Bol najvýznamnejší slovenský komunistický politik druhej polovice 20. storočia v ČSSR. Prešiel vzostupmi (SNP, federácia 1968) aj pádmi (odsúdený ako nacionalista, normalizátor), aby sa nakoniec stal generálnym tajomníkom KSČ a prezidentom ČSSR. Spolu s Biľakom sa stal symbolom takzvanej politiky normalizácie, ktorá znamenala zastavenie demokratizačných procesov Pražskej jari a návratu k represívnemu komunistickému systému. V roku 1969 sa dostal na čelo KSČ – do mája roku 1971 bol jej prvým tajomníkom, potom až do roku 1987 jej generálnym tajomníkom. 29. mája 1975 ho poslanci Federálneho zhromaždenia jednohlasne zvolili aj za prezidenta Česko-Slovenska, čím nahradili Ludvíka Svobodu. Po novembrových udalostiach roku 1989 Husák vymenoval 10. decembra 1989 „vládu národného porozumenia“ pod vedením Slováka Čalfu a vzápätí abdikoval z funkcie prezidenta republiky.
https://sk.m.wikipedia.org/…v_Hus%C3%A1k
1992 – Slovenská národná rada (SNR) prijala zákon o zriadení Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá vznikla v deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky (SR) 1. januára 1993.
https://sk.m.wikipedia.org/…ka_Slovenska

Editováno: 18.11.2016 07:06
0 0

19. november

461 – svätý Hilarius sa stal pápežom
1493 – Krištof Kolumbus pristál na ostrove Portoriko
1608 –19. novembra 1608 bol Matej v bratislavskom Dóme sv. Martina korunovaný za uhorského kráľa ako Matej II. V Čechách Matej sľúbil českým a moravským stavom náboženské slobody, ktoré im zaručovala tzv. stavovská konfederácia a v roku 1610 otvorene vystúpil proti svojmu bratovi, keď ho české stavy požiadali o vojenskú pomoc proti pasovským oddielom, plieniacim v Čechách. Matej rozprášil pasovských žoldnierov a prinútil cisára zriecť sa v jeho prospech Čiech, Sliezska a Lužice. České stavy nato zvolili Mateja 23. mája 1611 českým kráľom.
V januári 1608 Matej zvolal do Bratislavy uhorský snem, na ktorom sa zišli i predstavitelia rakúskych a moravských stavov. Otvorene sa postavili proti Rudolfovi a s vojskom tiahli proti nemu. Keďže Rudolf nestihol zozbierať vojsko, kapituloval. 24. júna v Libni podpísali bratia dohodu, podľa ktorej Rudolf odstúpil Matejovi Uhorsko, Moravu a Rakúsko.
Po Rudolfovej smrti bol Matej ríšskymi kurfirstami 13. júna 1612 zvolený a 27. júna korunovaný rímskonemeckým cisárom. Matejovi sa podarilo zachrániť súštátie v rukách Habsburgovcov, ale za cenu veľkých konfesijných ústupkov. Súčasne sa po nástupe na trón prejavil ako váhavý a slabý panovník. Všetky protirečenia jeho vlády vyvrcholili udalosťami v Čechách, kde sa na pozadí európskeho súperenia katolíckej ligy a protestantskej únie schyľovalo k veľkým náboženským stretom, ktoré napokon vyústili do tridsaťročnej vojny. Na jej začiatku, 20. marca 1619, Matej vo Viedni zomrel. V posledných rokoch vlády sa sústredil na prijatie svojho bratranca, arcivojvodu Ferdinanda II., štajerského, korutánskeho a kranského vojvodu, za svojho nástupcu vo všetkých krajinách.
https://cs.wikipedia.org/…sbursk%C3%BD
1789 – zomrela Mária Anna Habsbursko-lotrinská, dcéra Márie Terézie. Bola druhá a neskôr (po smrti staršej sestry) najstaršia dcéra Márie Terézie, rakúskej arcivojvodkyne a uhorskej a českej kráľovnej, a jej manžela Františka I. Lotrinského. Angažovala sa v dobročinných a sociálnych oblastiach. Je považovaná za druhú zakladateľku Alžbetínského kláštora v Klagenfurte, kde neskôr aj žila.
https://sk.m.wikipedia.org/…trinsk%C3%A1
1949 – monackým kniežaťom sa stal Rainer III.
2005 – princ Albert II. sa oficiálne stal monackým kniežaťom

Editováno: 19.11.2016 08:22
0 0

20. november

284 – Dioklecián bol zvolený za rímskeho cisára. Jeho vládou sa začína nové obdobie rímskych dejín – obdobie neskorého cisárstva. Dioklecián bol po sto rokoch prvým cisárom, ktorý sa udržal pri moci dlhšie ako dvadsať rokov vďaka svojim vojenským schopnostiam a organizačnému talentu. Ríša bola v zlom stave. Hospodárstvo sa dostalo do úpadku, štátna pokladnica bola prázdna, vojsko bolo demoralizované. Ešte skôr ako zaviedol rad nových reforiem, ktoré mali ríšu zachrániť, musel ríšu zjednotiť, lebo na západe vládol od roku 283 starší brat mŕtveho cisára Carinus. K ich ozbrojenému meraniu síl došlo onedlho, skončilo prehrou Carina pri rieke Morave v dnešnom Srbsku. Dioklecián uskutočnil celý rad reforiem, z ktorých niektoré dokončil až cisár Konštantín Veľký.
https://sk.m.wikipedia.org/…kleci%C3%A1n
1815 – Po konečnej porážke cisára Napoleona I. Bonaparta bol uzatvorený druhý parížsky mier, na základe ktorého Francúzsko muselo prijať okupačné vojská a zaplatiť vojnovú náhradu.
1873 – spojením miest Buda a Pest vzniklo hlavné mesto Maďarska Budapešť
https://sk.m.wikipedia.org/…%C5%A1%C5%A5
1912 – sa narodil Otto von Habsburg, najstarší syn posledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Karola I. a bývalý korunný princ Rakúsko-Uhorska, v rokoch 1922 – 2006 hlava habsburskej dynastie, predseda Medzinárodnej paneurópskej únie, bývalý poslanec Európskeho parlamentu za CSU, publicista, novinár a spisovateľ. Mal rakúske, maďarské, nemecké a chorvátske občianstvo.
https://sk.m.wikipedia.org/…von_Habsburg
1945 – V nemeckom Norimbergu sa začal proces s nacistickými predstaviteľmi. Obvinení boli za vojnové zločiny.
https://sk.m.wikipedia.org/…C3%BD_proces
1975 – zomrel Francisco Franco, španielsky generál a diktátor, najvyšší predstaviteľ Španielska od roku 1936 až do svojej smrti v roku 1975. Bol označovaný ako „Caudillo de España por la gracia de Dios“ (Vodca Španielska z božej milosti). Po Francovej smrti sa Španielsko vrátilo na jeho želanie k monarchii pod kráľom Juanom Carlosom I. Kráľ priviedol Španielsko späť ku demokracii vo forme konštitučnej monarchie pretrvávajúcej dodnes.
https://sk.m.wikipedia.org/…cisco_Franco

0 0

21. november

235 – Anter sa stal 19. pápežom. Za pápeža bol zvolený po 7-dňovej vakancii pápežskej stolice. Pápežom bol len niekoľko týždňov, o udalostiach jeho pontifikátu je známe veľmi málo, a aj to málo je sporné (údajná mučenícka smrť a podobne). Na druhej strane ide o prvého historicky úplne doloženého pápeža. Pochovaný je v Calixtovej katakombe v Ríme, jeho hrob znovu objavili v roku 1854.
1344 – položili základný kameň Katedrály sv. Víta v Prahe
1620 – štyri desiatky anglických puritánskych prisťahovalcov s rodinami priplávali na palube lode Mayflower na severoamerické pobrežie
1840 – sa narodila Viktória Sasko-cobursko-gothajská, nemecká cisárovná a pruská kráľovná ako manželka Fridricha III. Narodila sa ako prvorodené dieťa anglickej kráľovnej Viktórie a princa Alberta Sasko-cobursko-gothajského a mala osem súrodencov. Ako najstaršia dcéra kráľovnej dostala titul Princess Royal. V roku 1858 sa podľa svojho želania, k spokojnosti rodičov, vydala za nemeckého korunného princa Fridricha, neskoršieho deväťdesiatdňového cisára Fridricha III. Manželstvo bolo šťastné. Viktória prežila manžela o trinásť rokov.
https://sk.m.wikipedia.org/…thajsk%C3%A1
1916 – Zomrel rakúsko-uhorský cisár František Jozef I., ktorý vládol monarchii 68 rokov. Narodil sa 18.8.1830. Bol rakúsky arcivojvoda, rakúsky cisár (od r. 1848), český a uhorský kráľ (od r. 1848; česká korunovácia sa nekonala; za uhorského kráľa korunovaný 8. júna 1867) a prezident nemeckého spolku (v r. 1849 – 1866) z habsbursko-lotrinského rodu, najstarší syn arcivojvodu Františka Karola Habsburského a Žofie Bavorskej.
František Jozef stál na čele rakúsko-uhorského mocnárstva šesťdesiatosem rokov, ako jeden z najdlhšie panujúcich monarchov v dejinách. Bol medzi ľudom obľúbený, stal sa symbolom starej habsburskej tradície a zárukou spravodlivosti.
http://worldofhistory.blog.cz/…isek-jozef-i
http://www.habsburg.estranky.sk/…k-jozef.html
http://www.topky.sk/…e-nezabranil

Editováno: 21.11.2016 06:50
0 0

22. november

1621 – Deň vďakyvzdania v USA – sviatok pochádza zo 17. storočia, keď pútnici (puritáni) z Anglicka prežili krutý prvý americký rok 1620/1621 a chceli osláviť bohatú úrodu, ktorá im umožnila prežiť. Jeden novembrový deň v roku 1621 vyčlenili na poďakovanie Bohu. Sviatok sa oslavuje každý štvrtý štvrtok v novembri a dodnes si zachováva svoju základnú náboženskú podstatu, je však súčasne aj oslavou vlastenectva, ale predovšetkým oslavou rodinného života.
1918 – Józef Pilsudský sa stal prezidentom Poľska
1938 – Slovenská krajina získalo autonómiu v rámci 2.ČSR. 6. októbra 1938 predstavitelia všetkých dôležitých politických strán Slovenska podpísali spoločné Vyhlásenie o autonómii Slovenska. Pražská vláda ho 7. októbra prijala a v ten istý deň vymenovala prvú vládu autonómnej Slovenskej krajiny. Na jej čele stál Jozef Tiso. Už 9. októbra sa slovenská vláda musela zúčastniť na rokovaniach, ktoré vyústili do Viedenskej arbitráže, v dôsledku ktorej bolo územie Slovenskej krajiny zmenšené o južné pohraničie. 10. októbra okrem toho Nemci obsadili Petržalku.
22. novembra 1938 (po schválení parlamentom v Prahe) nadobudol platnosť Ústavný zákon o autonómii Slovenskej krajiny, ktorý definoval nové, pomerne rozsiahle právomoci slovenských orgánov v rámci Česko-Slovenska. Okrem iného bol vytvorený a zvolený aj Snem Slovenskej krajiny, ktorého prvé zasadnutie sa uskutočnilo 18. januára 1939.
https://sk.m.wikipedia.org/…3%A1_krajina
1963 – v Dallase v Texase bol zavraždený prezident John Fitzgerald Kennedy
1975 – za španielskeho kráľa bol korunovaný Juan Carlos I., ktorý previedol Španielsko od diktatúry k demokracii

Editováno: 22.11.2016 07:59
0 0

23. november

912 – sa narodil Otto I., východofranský kráľ a prvý cisár Rímskonemeckej ríše. Bol syn Henricha I. Vtáčnika a Matildy z Ringelheimu, saský vojvoda, východofranský kráľ a prvý cisár Rímskonemeckej ríše (korunovaný za cisára v roku 962).
http://www.stredovek.wz.cz/rimskonem.html
1457 – zomrel Ladislav Pohrobok, arcivojvoda rakúsky, uhorský kráľ ako Ladislav V., český kráľ ako Ladislav I., jediný syn cisára Albrechta II. a Alžbety Luxemburskej, dcéry cisára Žigmunda Luxemburského. Narodil sa v Komárne štyri mesiace po smrti svojho otca, preto dostal prídomok Pohrobok (lat. Posthumus). Teoreticky bol od okamihu svojho narodenia vládcom Rakúskeho arcivojvodstva, oficiálnou hlavou habsburskej dynastie a kráľom uhorským a českým. Jeho kráľovské tituly však neboli zatiaľ potvrdené. Aj keď jeho matka energicky bojovala za Ladislavove nároky na trón za pomoci Jána Jiskru z Brandýsa, uhorské stavy si zvolili za kráľa Vladislava Jagelovského (vládol v Poľsku ako kráľ Vladislav III.).
Dvornej dáme Alžbety sa podarilo ukradnúť uhorskú svätoštefanskú korunu z Vyšehradu (maď. Visegrád) a odniesla ju do Viedenského Nového Mesta (Wiener Neustadt). Podľa legendy sa práve pri tejto krádeži stalo, že sa ohol krížik na korune. Alžbeta potom prinútila prímasa korunovať 15. mája 1440 v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár) Ladislava za uhorského kráľa. Následne vypukla dvojročná občianska vojna medzi prívržencami Vladislava a Ladislava Pohrobka (jeho matky Alžbety).
Po smrti Vladislava Jagelovského v bitke pri Varne 10. novembra 1444 uznali uhorské stavy za veľkých sporov Ladislava Pohrobka za uhorského kráľa a vyzvali rakúskeho cisára, aby Ladislava prepustil a vydal uhorskú kráľovskú korunu.
Regentom Uhorského kráľovstva sa počas kráľovej neprítomnosti stal Ján Huňady a v Českom kráľovstve túto funkciu vykonával (od r. 1451/52) Jiří z Poděbrad. Po Ladislavovej smrti sa Jánov syn Matej Huňady stal uhorským kráľom a v Čechách nastúpil na trón Jiří z Poděbrad.
https://sk.m.wikipedia.org/…lav_Pohrobok
1702 – bitka v zátoke Vigo. Bolo to námorné stretnutie medzi spojenými loďstvami Anglicka a Holandska na jednej strane a Francúzska a Španielska na strane druhej, ktoré sa odohralo 23. novembra 1702, v počiatočných rokoch Vojny o španielske dedičstvo.
https://sk.m.wikipedia.org/…%A1toke_Vigo
1729 – Zomrel v Kremnici významný švédsky medailér a rytec Daniel Warou, ktorý pôsobil v kremnickej mincovni, kde výrazne prispel k modernizácii výroby mincí a v roku 1703 sa stal hlavným rytcom razidiel. Narodil sa v roku 1674 v Štokholme vo Švédsku.
Obdobie najväčšej slávy kremnickej mincovne sprevádzalo používanie vretenového raziaceho stroja – balanciéra, ktorý zaviedol v Kremnici technik, rytec a medailér švédskeho pôvodu Daniel Warou v roku 1710. Na takomto stroji bolo možné raziť mince na tzv. moderný spôsob, ktorý sa používa dodnes. Kremnica sa tak stala prvým miestom použitia balanciéra na razbu mincí v strednej Európe. Podľa kremnického vzoru začali túto techniku používať aj mincovne vo Viedni a v Prahe.
http://www.webnoviny.sk/…o-dedicstva/
..najlepšie obdobie Kremnickej Mincovne sprevádzalo používanie vretenového raziaceho stroja – balanciéra. Ide o raziaci stroj, ktorý zaviedol v Kremnici známy technik, rytec a medailér švédskeho pôvodu, Daniel Warou roku 1710. Tento stroj umožňoval raziť mince moderným spôsobom, ktorý sa používa prakticky dodnes. Kremnica sa stala prvým miestom použitia balanciéra na razbu mincí v strednej Európe. Napríklad Viedenská mincovňa mala 4 takéto stroje, Pražská mincovňa mala 3 stroje, zatiaľ čo kremnická ich používala až 18. Takéto stroje bola mincovňa schopná skonštruovať a vyrobiť sama, pričom ich dodávala podľa potreby aj do iných mincovni monarchie.
http://projekty.kfau.sk/…anyi-vravec/

Editováno: 23.11.2016 07:41
0 0

24. november

304 – zomrela Katarína Alexandrijská, mučenica. Svätá Katarína Alexandrijská bola podľa legiend kresťanskou pannou a mučeníčkou, žijúcou v 4. storočí. Ide do istej miery o apokryfnú postavu, ktorej život a skutky sa zakladajú iba na legendách. Vzhľadom na jednu z najznámejších legiend spájaných so svätou Katarínou záver jej života možno časovo ohraničiť obdobím panovania rímskeho cisára Maxentia (vládol v rokoch 306 – 312).
https://sk.m.wikipedia.org/…drijsk%C3%A1
1655 – sa narodil Karol XI., švédsky kráľ
1724 – sa narodila Mária Amália Saská, španielska kráľovná ako manželka Karola III. Až do svojej smrti v roku 1760 bola aj španielskou kráľovnou. Medzi jej priamych potomkov patria súčasný kráľ Juan Carlos I., Otto Habsbursko-lotrinský (do roku 2007 hlava habsburskej dynastie), Henrich Filip Orléansky (jeden z pretendentov na francúzsky trón), Jean-Christophe Napoléon (hlava dynastie Bonapartovcov), ako aj dvaja uchádzači o trón Kráľovstva oboch Sicílií – Carlo Bourbonsko-sicílsky, vojvoda z Castra, a infant Carlos Bourbonsko-sicílsky, vojvoda z Kalábrie.
https://sk.m.wikipedia.org/…a_Sask%C3%A1
1741 – zomrela Ulrika Eleonóra, švédska panovníčka
https://sk.m.wikipedia.org/…leon%C3%B3ra
1745 – sa narodila Mária Ludovika Španielska, cisárovná ako manželka Leopolda II. Dcéra španielskeho kráľa Karola III. Bourbonského a Márie Amálie Saskej uzavrela Mária Ludovika Amélia Terézia v Madride sobáš per procurationen (v zastúpení) s rakúskym arcivojvodom Petrom Leopoldom, druhým synom cisára Františka Štefana I. Lotrinského a Márie Terézie. Snúbenci sa prvý raz stretli o rok neskôr, 5. augusta, kedy uzavreli v Innsbrucku oficiálne manželstvo.
18. augusta 1765 zomrel Leopoldov otec a obaja manželia, teraz už ako toskánski veľkovojvodovia, sa presťahovali do Florencie, ktorá sa stala ich domovom na nasledujúcich dvadsaťpäť rokov.
V roku 1790 sa jej manžel stal rímskym cisárom a rodina sa presťahovala do Viedne, kde obaja manželia krátko po sebe v roku 1792 zomreli. Mária Ludovika bola pochovaná po boku svojho manžela v kapucínskej krypte vo Viedni.
https://sk.wikipedia.org/…%A0panielska
1859 – Charles Darwin publikoval “O pôvode druhov” (On the Origin of Species
https://sk.m.wikipedia.org/…arles_Darwin
https://sk.m.wikipedia.org/…4vode_druhov

Editováno: 24.11.2016 06:53
0 0

25. november

1500 – Krištof Kolumbus sa vracia z tretej výpravy do Ameriky
1584 – sa narodila Margaréta Habsburská, španielska a portugalská kráľovná ako manželka Filipa III. Narodila sa ako jedenáste dieťa arcivojvodu Karola II. Štajerského a Márie Anny Bavorskej. V roku 1599 sa uskutočnil sobáš Margaréty a mladého kráľa Filipa III. a manželstvo bolo údajne spokojné. Protivníkom kráľovnej zaujímajúcej sa o vládnutie bol kráľov favorit František Goméz, vojvoda z Lermy. Margaréte sa podarilo vojvodu z Lermy vďaka intrigám vzdialiť od kráľovského manžela a dvora, ale jej úsilie prekazila smrť. Zomrela pravdepodobne pri pôrode svojho ôsmeho dieťaťa vo veku dvadsaťsedem rokov.
1672 – Na kôl napichli Gašpara Piku a ďalších 25 účastníkov protihabsburského odboja na Liptove a Orave. Pochádzal zo zemplínskeho zemianskeho rodu. Po odhalení Vešeléniho sprisahania sa časť zemanov, hajdúchov a poddaných vzbúrila v roku 1672 proti absolutistickým snahám Habsburgovcov. Dobyli Prešov, Bardejov a iné mestá na východnom Slovensku. Časť povstalcov pod vedením Gašpara Piku sa dostala až na Liptov a Oravu, kde podnietila povstanie poddaných (tzv. Pikovo povstanie). Podarilo sa im dobyť na niekoľko týždňov Oravský hrad a ovládli takmer celú Oravskú stolicu. Povstanie sa podarilo potlačiť žoldnierskemu vojsku pod vedením generála Sporck, ktorý dal Gašpara Piku i 25 liptovských a oravských richtárov, ktorí sa pripojili k povstaniu, popraviť narazením na koly.
1867 – švédsky priemyselník Alfred Nobel dostal patent na výbušninu dynamit
1915 – Bedřich Hrozný oznamuje, že sa mu podarilo rozlúštiť klinové písmo
https://sk.m.wikipedia.org/…_Hrozn%C3%BD
1992 – Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR) schválilo ústavný zákon o zániku spoločnej federácie, ktorý nadobudol platnosť o polnoci z 31. decembra 1992 na 1. januára 1993. Dospelo sa k tomu po komplikovaných rokovaniach. Znamenalo to rozdelenie ČSFR bez referenda. Dňa 31. decembra 1992 – o 24. hodine zanikla ČSFR a následne vznikli dve samostatné republiky – Česká republika (ČR) a Slovenská republika (SR).

Editováno: 25.11.2016 07:17
0 0

26. november

43 pred Kr. – sformovaný Druhý triumvirát, pozostávajúci z Octaviana Augusta a Marca Antonia a Marca Aemilia Lepida, trvajúci od 43 pred Kr. do 33 pred Kr. Na rozdiel od prvého triumvirátu bol druhý triumvirát oficiálne vyhlásený a privlastnil si mnoho funkcií najmä na úkor senátu, čím definitívne odsúdil republikánske zriadenie k zániku. Počas trvania triumvirátu bolo zavraždených množstvo jeho odporcov, okrem iného aj bratia Marcus Tullius Cicero a Quintus Tullius Cicero. Po odstránení Lepida z verejných funkcií Octavianom v roku 36 pred Kr., sa naplno rozhorel boj o moc medzi Octavianom a Antoniom, ktorý vyvrcholil do námornej bitky pri Aktiu v 31 pred Kr., v ktorej bol Antonius, na ktorého strane stála egyptská kráľovná Kleopatra VII., porazený. Octavianus potom nastolil principát ako prvý rímsky cisár.
https://sk.m.wikipedia.org/…umvir%C3%A1t
1252 – zomrela Blanka Kastílska, francúzska kráľovná ako manželka Ľudovíta VIII. Po manželovej smrti sa stala regentkou Francúzska za neplnoletého syna Ľudovíta IX. a dokázala pre neho uhájiť kráľovstvo pred spurnou šľachtou.
https://sk.m.wikipedia.org/…st%C3%ADlska
1346 – Karol IV. bol v Bonne korunovaný za kráľa Svätej ríše rímskej
https://sk.m.wikipedia.org/…C3%AD%C5%A1a
1504 – zomrela Izabela I., nazývaná Kastílska, Španielska alebo Katolícka, bola kastílska kráľovná v rokoch 1474 – 1504, ktorá spolu so svojim manželom Ferdinandom II. Aragónskym položila základy španielskeho národného štátu.
http://encyklopedia.sme.sk/…stilska.html
1523 – začiatok pontifikátu pápeža Klementa VII. Po Levovi X. bol druhým príslušníkom rodu Mediciovcov na pápežskom stolci.
http://epochaplus.cz/?…
1627 – korunovácia Ferdinanda III. Habsburského za českého kráľa
http://historie.stoplusjednicka.cz/…erdinand-iii
http://zivotopisyonline.cz/…rdinanda-ii/
1653 – Zomrel v Bratislave uhorský palatín a dedičný župan Bratislavskej stolice Pavol Pálfi. Pavlov otec Mikuláš bol najvýznamnejším bojovníkom proti Turkom na sklonku 16. storočia. Pochádzal z nevýznamného šľachtického rodu zo žitného ostrova. Vďaka svojim vojenským schopnostiam a bohatej manželke Márii Fuggerovej získal hodnosti a veľké majetky. Turkov porazil v 26 bitkách. Za dobytie Ráb roku 1598 dostal grófsky titul. Jeho zásluhou sa rodina Pálfiovcov stala popredným rodom v Uhorsku. Pálfiovci mali na Slovensku rozsiahle majetky. Klenotom historického jadra Bratislavy je Pálfiho palác postavený v Renesančnom slohu.
Pavol Pálfi bol v rokoch 1625 – 1626 predseda uhorskej komory, 1625 hlavný kráľovský čašník, 1640 dedičný kpt. Bratislavského hradu a župan Bratislavskej stolice, 1646 krajinský sudca, 1649 uhorskí palatín a miestodržiteľ. Ako krajinský sudca úspešne riešil náboženské spory, z poverenia panovníka riešil roku 1650 spor slovenských mešťanov s nemeckým patriciátom v Banskej Bystrici, stanovil zásadu paritného zastúpenia oboch národností v Mestskej rade a pravidelné striedanie Slovákov a Nemcov v richtárskej a iných funkciách. Kúpil dom č. 16 na Námestí v Banskej Bystrici, známy ako Benického dom, nikdy v ňom nebýval, prenajímal ho. Vykonával stavebný dozor nad významnými cis. stavebnými akciami. Jednou z najvýznamnejších bola prestavba Bratislavského hradu.
https://sk.wikipedia.org/…l_P%C3%A1lfi
1812 – začala sa (trvala do 28.11.) pri rieke Berezina bitka ruských vojsk s Napoleonovou armádou, ktorá pri ústupe z Moskvy utrpela zdrvujúcu porážku
http://zivot.cas.sk/…onovho-konca
1922 – Howard Carter a Lord Carnarvon sa stali prvými ľudmi, ktorí vstúpili do hrobky faraóna Tutanchamóna po jej uzavretí pred viac než 3000 rokmi
https://sk.m.wikipedia.org/…ncham%C3%B3n

Editováno: 26.11.2016 08:11
0 0

27. november

395 – zomrel Flavius Rufinus, byzantský vojvodca a štátnik, ktorý fakticky vládol roku 395 namiesto mladého cisára Arkadia. Rufinus vstúpil roku 379 do služieb cisára Theodosia I. a onedlho získal značný vplyv. Keď cisár Theodosius odtiahol roku 394 na západ proti uzurpátorovi Eugeniovi, zaujal Rufinus postavenie hlavného radcu cisára Arkadia, Theodosiovho sedemnásťročného syna, ktorý zostal v Konštantínopole. Po Theodosiovej smrti v januári 395, keď vládu oficiálne prevzali Honorius na Západe a Arkadius na Východe, Rufinus určoval hlavný smer východorímskej politiky, podobne ako v západnej polovici ríše Stilicho. V roku 395 sa na Balkáne vzbúrili Vizigóti, ktorí tu boli usadení na základe dohody z roku 382. Zo žiarlivosti voči Stilichonovi odmietol Rufinus pomoc od západnej ríše, čo Alarichovi dovolilo pretiahnuť Macedóniu až do Grécka a vydrancovať tam Attiku aj Peloponéz. Rufinus niesol zodpovednosť aj za ostrý kurz vlády voči pohanom v prvých mesiacoch po Theodosiovej smrti.
Politickí odporcovia, ktorých počet pomaly rástol, Rufinovi spravidla vytýkali túžbu po majetku a mocibažnosť (snaha stať sa cisárovým švagrom). 27. novembra 395 Rufinusa zabili sprisahanci spolčení okolo vojvodu Gainy – ariána gótskeho pôvodu – v hlavnom meste.
https://sk.m.wikipedia.org/…vius_Rufinus
1095 – pápež Urban II. vyhlásil prvú križiacku výpravu
https://sk.m.wikipedia.org/…v%C3%BDprava
1593 – po kapitulácii tureckej posádky na fiľakovskom hrade zanikol po 49-ročnej existencii Fiľakovský sandžak a Turci stratili kontrolu nad južnou časťou stredného Slovenska
1763 – zomrela Izabela Parmská, prvá manželka Jozefa II.
1805 – napoleonské vojská pod velením Louisa-Nicolasa Davouta obsadili pravý breh Dunaja a vstúpili do Bratislavy
1895 – Alfred Nobel odkázal 32 miliónov vtedajších švédskych korún na fond každoročného oceňovania vedeckých a iných zásluh
http://www.converter.cz/nobel/
1921 – Narodil sa v Uhrovci slovenský politik, štátnik Alexander Dubček, líder celospoločenskej snahy o demokratizáciu komunistického režimu v Československu v roku 1968. V roku 1970 bol vylúčený z KSČ a žil v Bratislave pod policajným dozorom. Pracoval v lesnom závode v bratislavskej Rači. V novembri roku 1989 za zapojil do procesu politických zmien a v decembri toho istého roku sa stal predsedom Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSSR a neskôr ČSFR. V roku 1992 bol zvolený za predsedu Sociálno-demokratickej strany Slovenska (SDSS). Zomrel na následky autonehody 7.11.1992.
1952 – vynesením 11 rozsudkov smrti a troch doživotných trestov skončil zinscenovaný súdny proces s tzv. vedením protištátneho sprisahaneckého centra na čele s Rudolfom Slánskym
https://sk.m.wikipedia.org/…%A1nsk%C3%BD

Editováno: 27.11.2016 08:05
0 0

28. november

741 – zomrel Gregor III., pápež. Bol posledným neeurópskym pápežom až do zvolenia Františka v roku 2013. Gregor III., ktorý obnovil či založil množstvo kostolov a kláštorov, zomrel v novembri 741, len niekoľko mesiacov po smrti svojich dvoch významných súčasníkov, cisára Leva III. a majordóma Karola Martela.
1592 – sa narodil Chuang Tchaj-ťi, zakladateľ a prvý cisár mandžuskej dynastie Čching. Jeho otcom bol zakladateľ mandžuského štátu Nurhači. Chuang Tchaj-ťi v roku 1636 pomenoval svoj národ Mandžuovia a vyhlásil dynastiu Čching („Čistá“).
https://sk.m.wikipedia.org/…chaj-%C5%A5i
1680 – zomrel Gian Lorenzo Bernini, taliansky barokový sochár, architekt a maliar, jedna z popredných osobností európskeho umenia 17. storočia a najvýznamnejších predstaviteľov barokového umenia.
https://sk.m.wikipedia.org/…enzo_Bernini
1695 – zomrel (bol obesený) český sedliak Jan Sladký-Kozina, jeden z vodcov protifeudálneho povstania domažlických Chodov proti českému šľachticovi bavorského pôvodu Wolfovi Maxmiliánovi Lamingerovi z Albenreuthu (Lomikarovi)
1821 – Panama vyhlásila nezávislosť od Španielska
1857 – sa narodil Alfonz XII., španielsky kráľ v rokoch 1874 – 1885 z rodu Bourbonovcov. Bol synom Izabely II. Na základe vyhlásenia generála Martíneza Camposa bol roku 1874 vyhlásený za kráľa. Zreštauroval burbonskú monarchiu.
1912 – Albánsko vyhlásilo nezávislosť od Osmanskej ríše (dnes Turecko)
1943 – 2. svetová vojna: Začala sa Teheránska konferencia ktorej sa zúčastnili americký prezident Franklin Delano Roosevelt, britský ministerský predseda Winston Churchill a sovietsky vodca Josif Stalin
https://sk.m.wikipedia.org/…_konferencia
1960 – Mauritánia získala nezávislosť od Francúzska

Editováno: 28.11.2016 07:43
0 0

29. november

1290 – zomrela Eleonóra Kastílska, anglická kráľovná ako manželka Eduarda I.
1314 – zomrel Filip IV., francúzsky kráľ. Filip IV. etabloval Francúzsko ako európsku veľmoc a so svojou nekompromisnou autoritou zriadil moderné rano-absolutistické štátnictvo, ktoré stredovekej francúzskej monarchii umožnilo dovtedy nepoznaný mocenský rozmach. Jeho vládnutie je význačné presťahovaním pápežstva do mesta Avignon a rozbitím Rádu templárov. Jeho prívlastok je zo súčasnosti, ale vzťahuje sa na jeho vtedajší výzor, ktorý údajne zodpovedal rytierskemu ideálu vtedajšej doby.
http://www.zsphorova.sk/…/filip4.html
http://www.templar.szm.com/…iac/700r.htm
1378 – zomrel v Prahe Karol IV., rímskonemecký cisár a český kráľ.
http://otecvlasti.eu/…ivot-a-dilo/
1489 – sa narodila Margaréta Tudorová, škótska kráľovná ako manželka Jakuba IV. Margaréta bola staršia z dvoch dcér anglického kráľa Henricha VII. a Alžbety z Yorku, ktoré prežili, a staršia sestra Henricha VIII.
https://sk.m.wikipedia.org/…udorov%C3%A1
1632 – Fridrich V., český kráľ. Pochádzal z rodu falckých Wittelsbachovcov. Pre svoju len ročnú vládu je známy ako „zimný kráľ“.
http://otta.cechove.cz/fridrich.htm
http://www.sme.sk/…utiekol.html
1780 – zomrela Mária Terézia, rakúska, uhorská a česká panovníčka. Jej celý titul bol Mária Terézia, cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa, Kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska. V roku 1736 sa stala manželkou Františka I. Lotrinského, s ktorým mala 16 detí. Často je označovaná ako „Matka dvoch cisárov“. Jej manžel sa 13. septembra 1745 stal rímskonemeckým cisárom.
https://sk.m.wikipedia.org/…Ter%C3%A9zia
1945 – bola vyhlásená Federatívna ľudová republika Juhoslávia – FĽRJ (od roku 1963 Socialistická federatívna republika Juhoslávia – SFRJ, neskôr Juhoslovanská zväzová republika – JZR) na čele s maršalom Josipom Brozom Titom
1947 – Valné zhromaždenie OSN schválilo plán OSN na rozdelenie Palestíny, ktorý mal vyriešiť arabsko-izraelský konflikt na území Britského mandátu Palestína
https://sk.m.wikipedia.org/…lest%C3%ADna
1989 – Federálne zhromaždenie ČSSR zrušilo vedúcu úlohu KSČ v Ústave ČSSR

Editováno: 29.11.2016 07:51
0 0

30. november

1016 – zomrel Edmund II., anglický kráľ, len od 23. apríla do 30. novembra 1016. Jeho hlavnou snahou bolo odrazenie dánskej invázie vedenej kráľom Knutom Veľkým.
1204 – zomrel Imrich, uhorský kráľ z rodu Arpádovcov a chorvátsko-dalmátsky vojvoda. Korunovaný za uhorského kráľa bol už v roku 1182. Bol synom uhorského kráľa Bela III.
1700 – švédske vojská zaútočili na ruské vojsko, ktoré obliehalo mesto Narva a porazili ho
https://sk.wikipedia.org/…%C3%A1_vojna
1718 – zomrel Karol XII., švédsky kráľ. Karol XII. bol považovaný za jedného z najlepších vojvodcov 18. storočia. Jeho nástup na trón v mladom veku (15 rokov) bol jedným z hlavných faktorov, ktoré vyprovokovali vznik protišvédskej koalície a následnú Severnú vojnu. Mladý kráľ si viedol síce podstatne lepšie, ako sa čakalo, ale nakoniec bola jeho ríša porazená a on sám padol v boji.
1874 – sa narodil Winston Churchill, britský politik a spisovateľ. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších štátnikov 20. storočia.
https://sk.m.wikipedia.org/…on_Churchill
1918 – Lotyšsko vyhlásilo nezávislosť
1939 – Zimná vojna: sovietske vojská vstúpili do Fínska a postúpili k Mannerheimovej línii. Zimná vojna alebo fínsko-sovietska vojna bol ozbrojený konflikt medzi ZSSR a Fínskom, súčasť druhej svetovej vojny. Vypukla 30. novembra 1939, keď ZSSR bez vyhlásenia vojny napadol Fínsko, za čo bol v decembri vylúčený zo Spoločnosti národov. Vojna skončila prímerím 13. marca 1940. Fínsko bolo prinútené odstúpiť rozsiahle územia (Rybársky polostrov, Ladožskú Karéliu a Karelskú šiju).
https://sk.m.wikipedia.org/…%C3%A1_vojna
1943 – Druhá svetová vojna: Teheránska konferencia – prezident USA Franklin Delano Roosevelt, britský ministerský predseda Winston Churchill a sovietsky vodca Josif Stalin uzatvorili dohodu ohľadom plánovanej invázie do Európy v júni 1944 pod krycím názvom Operácia Overlord
https://sk.m.wikipedia.org/…cia_Overlord

Editováno: 30.11.2016 07:39
0 0

1. december

1135 – zomrel Henrich I., anglický kráľ normanského pôvodu. Bol štvrtým synom Viliama I. Dobyvateľa, pričom sa ako prvý narodil na anglickej pôde po normandskom nájazde v roku 1066. Na trón nastúpil v čase, keď bol jeho starší brat Róbert na prvej križiackej výprave. Na začiatku vlády bojoval s Róbertom o nadvládu v Anglicku a Normandii. Podarilo sa mu obe krajiny spojiť po prvýkrát od smrti otca v roku 1087. Barónom potvrdil Listinu slobôd (Charter of Liberties), ktorá sa stala základom neskoršej Magna charta Libertatum.
http://www.zsphorova.sk/…enrich1.html
1521 – zomrel Lev X., pápež. Pochádzal z rodiny Mediciovcov, bol typický renesančný panovník, pokrytecký politik a nepotista. Svojich príbuzných podporoval všade, aj mimo Florencie. Od neho pochádza známy výrok, ktorý napísal svojmu bratovi: „Užívajme pápežstva, keď nám ho Boh dal“.
V roku 1517 zmaril plány niekoľkých búriacich sa kardinálov, ktorí ho chceli otráviť, keď ich vodcu Alfonza Petrucciho dal popraviť, niekoľkých dal uväzniť, a na takto uprázdnené miesta v kardinálskom kolégiu 1. júla vymenoval tridsaťjeden nových kardinálov.
http://www.rozhlas.cz/…v-x--1186197
1771 – Zomrel v Csömöri (Maďarsko) tajný radca Márie Terézie a strážca kráľovskej koruny Anton Grasalkovič (Grassalkovich), zostal po ňom napríklad palác v Bratislave, ktorý je v súčasnosti sídlom prezidenta Slovenskej republiky (SR). Narodil sa 6.3.1694 v Moj­mírovciach.
https://sk.m.wikipedia.org/…alkovi%C4%8D
1825 – zomrel Alexander I., ruský cár, vládca Poľska a prvý veľkovojvoda Fínska
https://cs.wikipedia.org/…avlovi%C4%8D
1833 – sa narodil Atila Fodor, slovenský banský inžinier. Študoval na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici (1851–1855). Od 1855 praktikant v Štiavnických Baniach a vo Vyhniach, v Kremnici, v Costini (Rumunsko), v železiarni v Tauchene (Rakúsko), neskôr hutný majster v Kobyleckej Poľane (Rusko), železiarni v Tauchene a banský úradník v Rumunsku. Od roku 1872 zástupca prednostu banského úradu v Španej Doline, v Banskej Štiavnici a od 1884 prednosta banského úradu v Štiavnických Baniach, neskôr v Kremnici. Zaslúžil sa o rozvoj baníctva na strednom Slovensku, najmä o zavádzanie novej banskej techniky. Zberateľ minerálov, najmä zo Španej Doliny, ktorými zásoboval aj G. Zechentera. Člen Krajinskej uhorskej baníckej a hutníckej spoločnosti, 1871 Uhorskej geologickej spoločnosti.
1850 – uhorský miestodržiteľ barón Karol Geringer zrušil v Uhorsku osobitné postavenie slobodných kráľovských miest
1918 – Island sa stal samostatným štátom v personálnej únii s Dánskom
1925 – v Mongolsku sa uskutočnila menová reforma. Zavedená bola nová menová jednotka tugrik

Editováno: 1.12.2016 06:32
0 0

2. december

1291 – uhorský kráľ Ondrej III. udelil Bratislave výsady slobodného kráľovského mesta
1547 – zomrel Hernando Cortés, známy španielsky dobyvateľ (conquistador) a podmaniteľ ríše Aztékov
https://sk.m.wikipedia.org/…_Cort%C3%A9s
1804 – Prvý francúzsky konzul Napoleon Bonaparte sa po udelení pápežského pomazania Piom VII. vlastnoručne korunoval v parížskej katedrále Notre Dame za francúzskeho cisára. Francúzskou cisárovnou sa stala aj jeho manželka Jozefína.
1805 – V bitke pri Slavkove porazili napoleonské vojská spojené rusko-rakúske armády. Víťazstvo Francúzska v bitke troch cisárov (Napoleon I. Bonaparte, František I., Alexander I.) znamenalo koniec tretej protifrancúzskej koalície. Bitku Napoleon ju až do konca svojho života považoval za svoje najväčšie víťazstvo. Toto víťazstvo viedlo k podpísaniu tzv. Bratislavského mieru a zrušeniu rímskonemeckej ríše.
https://sk.m.wikipedia.org/…pri_Slavkove
1848 – rakúsky cisár Ferdinand I. abdikoval v prospech svojho synovca Františka Jozefa I.
http://encyklopedia.sme.sk/…brotivy.html
http://www.historickaslechta.cz/…016070006-15
1852 – Napoleon III. sa stal francúzskym cisárom. Ľudovít Napoleon (Bonaparte) bol 1848–1852 francúzsky prezident a po štátnom prevrate 1852–1870 francúzsky cisár (druhé francúzske cisárstvo). Zosadený bol v roku 1870 republikánskou revolúciou.
Bol synovcom Napoleona I. Bonaparte, synom holandského kráľa Ľudovíta Bonaparte a kráľovnej Hortensie de Beauharnais. Po páde vlády francúzskeho kráľa Ľudovíta Filipa Orlean – Bourbon v roku 1848 bol zvolený za prezidenta druhej Francúzskej republiky. V roku 1852 vykonal štátny prevrat a reštauroval francúzske cisárstvo. Po smrti Napoleona II. syna Napoleona I. bol v roku 1852 korunovaný za francúzskeho cisára Napoleon III. Bojoval v bitke pri Sedane proti Severonemeckému spolku. Prehral a bol zosadený z trónu. Po porážke Napoleona III. pri Sedane Severonemecký spolok vyhlásil jednotný štát v sídle francúzskych kráľov Versailles.
https://sk.wikipedia.org/…on_Bonaparte

Editováno: 2.12.2016 07:28
0 0

3. december

1368 – sa narodil Karol VI., francúzsky kráľ z dynastie Valois. Počas jeho neplnoletosti vládli zaňho strýkovia. U kráľa v roku 1392 prepukla duševná choroba, ktorá sa prejavovalo v nepravidelných intervaloch a preto za neho vládla kráľovská rada vedená jeho bratmi. Oslabenie využilo Anglicko k obnoveniu storočnej vojny, v roku 1415 prehral Karol VI. v bitke pri Azincourte a uzavrel zmluvu s anglickým kráľom Henrichom V.
Karol VI. určil za nástupcu na francúzskom tróne svojho vnuka, anglického kráľa Henricha VI. na základe zmluvy z Troyes. Vlastný syn Karola VI. dauphin Karol bol z nástupníctva vylúčený, s čím sa ale odmietal zmieriť. Časť francúzskej šľachty sa postavila na stranu dauphina Karola a časť podporovala mocenské nároky vtedy len deväťmesačného Henricha VI.
Anglické vojská boli nakoniec porazené a dauphin Karol bol v roku 1429 oficiálne korunovaný v Remeši ako francúzsky kráľ Karol VII.
1447 – sa narodil Bajazid II., turecký sultán, ktorý vládol v rokoch 1481 až 1512
1818 – Illinois sa stal 21. štátom USA
1839 – zomrel Frederik VI., dánsky a nórsky kráľ
1952 – zomrel (bol popravený) Vladimír Clementis, slovenský komunistický politik, právnik a spisovateľ. V roku 1963 bol rehabilitovaný.
https://sk.m.wikipedia.org/…Dr_Clementis
1952 – zomrel (bol popravený) Rudolf Slánský, český komunistický politik, dlhoročný člen Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) a generálny tajomník ÚV KSČ v rokoch 1945–1951.
Rudolf Slánský odišiel v roku 1938 po okupácii Sudet kvôli svojmu židovskému pôvodu do Moskvy, kde pracoval vo vysielaní Moskovského rozhlasu pre Česko-Slovensko. Počas Slovenského národného povstania pôsobil v štábe povstalcov ako komunistický delegát. Bol jedným z hlavných tvorcov a organizátorov komunistického teroru panujúceho v Česko-Slovensku koncom 40. a začiatkom 50. rokov 20. storočia. Nakoniec sa sám stal jeho obeťou – v roku 1951 ho zbavili funkcií, zatkli, obvinili z organizácie protištátneho sprisahania vo vykonštruovanom procese odsúdili a v roku 1952 popravili. Súd ho rehabilitoval v roku 1963 a komunistická strana v roku 1968.
S manželkou Josefou mal Slánský tri deti, Nadeždu, Rudolfa a Martu. Nadeždu uniesli roku 1943 v Moskve neznámi páchatelia, keď sa hrala so svojím bratom a nikdy sa nenašla.
https://sk.m.wikipedia.org/…%A1nsk%C3%BD

Editováno: 3.12.2016 08:09
0 0

4. december

1259 – bola podpísaná tzv. Parížska zmluva, ktorou francúzsky kráľ Ľudovít IX. Svätý dosiahol, že anglický kráľ Henrich III. Plantagenet sa vzdal Normandie
1563 – skončil sa Tridentský koncil (Tridentinum). Bol to cirkevný snem rímskokatolíckej cirkvi, ktorý sa konal v rokoch 1545 – 1563. Zvolal ho pápež Pavol III. a Karol V. Habsburský, ktorý chcel dosiahnuť kompromis medzi katolíkmi a protestantmi. Zasadal v talianskom meste Trident (Trento). Zúčastnilo sa na ňom asi 255 biskupov, ktorí riešili otázku protestantizmu a katolíckej reformácie. Bol vyvrcholením úsilia o protireformáciu. Jezuiti ale o kompromise s protestantmi nechceli ani počuť. Dôraz kládli na prísnu rekatolizáciu a úplnú autoritu pápeža. Koncil bol napokon víťazstvom jezuitov.
Z koncilu vzišlo celkom 16 dogmatických dekrétov, ktoré sa venujú mnohým aspektom katolíctva, čo malo za následok prudké šírenie inkvizície.
https://sk.m.wikipedia.org/…C3%BD_koncil
1791 – vo Veľkej Británii začali vychádzať najstaršie nedeľné noviny na svete The Observer
1898 – zomrel Pavel Michajlovič Tretiakov, ruský mecenáš a zberateľ, zakladateľ Tretiakovskej galérie
https://sk.m.wikipedia.org/…8D_Tretiakov
https://cs.wikipedia.org/…3%A1_galerie

0 0

5. december

1360 – Vznikol francúzsky frank. Francúzsky frank (skratka F alebo FRF) bola mena (presnejšie v dejinách rad rôznych mien) používaná vo Francúzsku v rokoch 1360 až 2002. 1. januára 2002 bola nahradená eurom.
https://sk.m.wikipedia.org/…BAzsky_frank
1361 – uhorský kráľ Ľudovít I. udelil Modre mestské výsady
1484 – pápež Inocent VIII. vydal bulu Summis desiderantes affectibus, ktorá rozpútala procesy proti čarodejniciam
1560 – Karol IX. nastúpil na francúzsky trón po Františkovi II.
1590 – Niccolò Sfondrati sa ako pápež Gregor XIV. stal novým pápežom, keď nahradil Urbana VII. V cirkevných dejinách sa v štatistikách uvádza meno Urbana VII. v súvislosti s vôbec najkratším pontifikátom (trval iba trinásť dní). Aj desať mesačný pontifikát Gregora XIV. patril k najkratším v pápežskej histórii.
1608 – zomrel Žigmund Rákoci, sedmohradský panovník. Žigmund Rákoci, miestodržiteľ Štefana Bočkaja v Sedmohradsku, po ktorého smrti bol zvolený 11. februára 1607, proti jeho vôli, za sedmohradské knieža, 3. marca 1608 sa vzdal tohto titulu a funkcie v prospech Gabriela Bátoriho.
1766 – v Londýne otvoril James Christie aukčný dom
1791 – zomrel Wolfgang Amadeus Mozart, rakúsky hudobný skladateľ
https://sk.m.wikipedia.org/…adeus_Mozart
1888 – Zomrel v Budapešti lekár, historik umenia a zakladateľ pamiatkovej starostlivosti v Uhorsku Imrich Henszlmann, ktorý v rámci svojho štúdia venoval veľa pozornosti gotike na východnom Slovensku, najmä košickému Dómu svätej Alžbety. Svoje publikácie písal po maďarsky. Narodil sa v októbri 1813 v Košiciach.
1926 – Zomrel francúzsky maliar Claude Monet, otec impresionizmu. Jeho obraz Impresia – východ slnka (Impression, soleil levant), ktorý prezentoval na výstave v roku 1974, inšpiroval jedného z kritikov k použitiu ironického pomenovania impresionisti. Impresionizmu zostal verný až do smrti, aj v čase, keď jeho mladší kolegovia maľovali už úplne iným modernejším štýlom.
https://sk.m.wikipedia.org/…Claude_Monet
1931 – chrám Krista Spasiteľa v Moskve bol zničený z vôle Josifa Stalina
https://sk.m.wikipedia.org/…asite%C4%BEa
1941 – druhá svetová vojna: Veľká Británia vyhlásila vojnu Fínsku, Maďarsku a Rumunsku
1945 – let č. 19, päť bombardérov TBM Avenger sa stratilo v Bermudskom trojuholníku

Editováno: 5.12.2016 07:02
0 0

6. december

1060 – Belo I. bol korunovaný za uhorského kráľa. Belo I. (maď. I. Béla) bol v rokoch 1048 – 1060 knieža Nitrianskeho kniežatstva a Biharska, v rokoch 1060 – 1063 uhorský kráľ. Pochádzal z rodu Arpádovcov.
1240 – zomrela Konštancia Uhorská, česká kráľovná z rodu Arpádovcov, dcéra uhorského kráľa Bela III. druhá manželka Přemysla Otakara I., matka českého kráľa Václava I.
1352 – zomrel Klement VI., pápež. Bol jedným zo siedmich pápežov sídliacich v „avignonskom zajatí“. Bol učiteľom princa (neskôr kráľa a cisára) Karola IV. počas jeho pobytu vo Francúzsku. Roku 1344 povýšil pražské biskupstvo na arcibiskupstvo (prvým pražským arcibiskupom bol Arnošt z Pardubíc). Počas jeho pontifikátu prepukla veľká morová epidémia, tzv. „Čierna smrť“ (1347–1350), ktorá podľa niektorých odhadov zahubila až 1/3 európskej populácie.
1559 – Na zhromaždení evanjelikov duchovného a svetského stavu v Kremnici bolo prijaté spoločné vyznanie viery siedmich banských miest a obcí (Banská Štiavnica, Kremnica, Ľubietová, Banská Bystrica, Pukanec, Banská Belá, Nová Baňa) tzv. Confessio heptapolitana, ktorého autorom bol štiavnický kňaz Ulrich Cubicularis.
1768 – v Škótsku vydali prvú edíciu encyklopédie Britannica
1774 – Mária Terézia zaviedla povinnú školskú dochádzku
1868 – Panovník František Jozef podpísal tzv. národnostný zákon. Týkal sa obyvateľov Uhorska nemaďarskej národnosti s výnimkou Chorvátov, ktorí získali územnú a politickú autonómiu. Zákon vychádzal z doktríny jednotného politického národa a za štátny jazyk bola určená maďarčina.
1917 – Fínsko získalo nezávislosť od Ruska

Editováno: 6.12.2016 07:47
0 0

7. december

43 pred Kr. – zomrel Marcus Tullius Cicero, rímsky rečník, politik a spisovateľ. Cicero je považovaný za jedného z najväčších rímskych rečníkov a prozaikov a za jedného z najvýznamnejších starých Rimanov vôbec a vo všeobecnosti ako jeden z najvšestran­nejších vzdelancov, ktorých svetu dala rímska kultúra.
https://sk.m.wikipedia.org/…llius_Cicero
983 – zomrel Oto II., rímskonemecký cisár, syn Otta I. Veľkého a jeho druhej manželky Adely Burgundskej
1254 – zomrel Inocent IV., taliansky duchovný a pápež. Počas pontifikátu inteligentného a vzdelaného Inocenta prestíž pápežstva veľmi utrpela. V záujme presadzovania svojich rozhodnutí mu žiaden prostriedok nebol cudzí. V neslýchanej miere používal napr. úplatkárstvo, aby získal politicky oddaných stúpencov. Celý jeho pontifikát sprevádzal boj o uznanie nadvlády pápežstva nad svetskou mocou, ktorý „viedol“ s nemeckým kráľom a rímskym cisárom Fridrichom II.
1787 – Delaware ratifikoval ústavu a stal sa prvým štátom USA
1912 – nemecký archeológ Ludwig Borchardt našiel na egyptskej lokalite Tell el-Amarna (Achetaton) svetoznámu bustu kráľovnej Nefertiti (1381–1344 pred n.l.), manželky faraóna Achnatona
1917 – Prvá svetová vojna: Spojené štáty vyhlásili vojnu Rakúsko-Uhorsku
1941 – Druhá svetová vojna: Japonsko zaútočilo na Pearl Harbor
https://sk.m.wikipedia.org/…Pearl_Harbor
1941 – Druhá svetová vojna: Kanada vyhlásila vojnu Fínsku, Maďarsku, Rumunsku a Japonsku

Editováno: 7.12.2016 07:26
0 0

8. december

899 – zomrel Arnulf Korutanský, bavorský a korutánsky vojvoda, východofranský a taliansky kráľ a cisár. Viedol časté vojny proti Veľkej Morave.
http://referaty.atlas.sk/…-a-cisarstvo
1542 – zomrela (bola popravená) Mária I. Stuartová, škótska kráľovná
http://po-stopach-historie.blog.cz/…ia-stuartova
1625 – korunovácia Ferdinanda III. Habsburského za uhorského kráľa
https://sk.m.wikipedia.org/…sbursk%C3%BD
1699 – sa narodila Mária Jozefa Habsburská, saská kurfirstka a poľská kráľovná ako manželka Friedricha Augusta II., najstaršie dieťa Jozefa I.
https://sk.m.wikipedia.org/…sbursk%C3%A1
1708 – sa narodil František I. Štefan, manžel Márie Terézie a cisár. Syn lotrinského vojvodu Leopolda Jozefa a jeho manželky Alžbety Šarloty Orleánskej bol korunným princom lotrinského vojvodstva, kde jeho rodina vládla nepretržite od roku 1047. Lotrinský rod patril k najurodzenejším ríšskym kniežatám a k verným stúpencom politiky Habsburgovcov.
V pätnástich rokoch odišiel na viedenský dvor, kde si ho cisár Karol VI. veľmi obľúbil. Ako vnuka osloboditeľa Viedne z r. 1683 Karola Lotrinského a jeho manželky Eleonóry Habsburskej, dcéry Ferdinanda III., považovali Františka Štefana za blízkeho príbuzného, a cisárova dcéra a dedička Mária Terézia sa doňho ako malé dievča zamilovala.
http://www.wikiwand.com/…trinsk%C3%BD
1722 – zomrela Alžbeta Šarlota Falcká, falcká princezná a sobášom orleánska vojvodkyňa
https://sk.m.wikipedia.org/…_Falck%C3%A1
1869 – začal sa 1. vatikánsky koncil
https://sk.m.wikipedia.org/…1nsky_koncil
1907 – zomrel Oskar II., švédsky a nórsky kráľ. Bol mladším synom Oskara I., stúpenec zblíženia s Nemeckom. Za jeho vlády došlo k rozpadu švédsko–nórskej personálnej únie.

Editováno: 8.12.2016 07:33
0 0

9. december

1437 –. Zomrel Žigmund Luxemburský, rímsko-nemecký cisár, český, uhorský a rímsky kráľ. Narodil sa v Norimbergu ako syn cisára Karola IV. a Alžbety Pomoranskej.
http://referaty.aktuality.sk/…eferat-25687
1669 – zomrel Klement IX., pápež. Bol veľkým milovníkom umenia a ako pápež sa zaslúžil o zveľadenie mnohých stavieb v Ríme.
1687 – V Dóme sv. Martina v Bratislave korunovali Jozefa I. za uhorského kráľa. Bol najstarším synom cisára Leopolda I. a jeho tretej manželky Eleonóry Magdalény Falcko-Neuburskej.
Už od narodenia bol predurčený za otcovho následníka a Leopold mu preto ešte počas života zaistil nástupníctvo v monarchii i na cisárskom tróne. Uhorská korunovácia deväťročného Jozefa sa konala 9. decembra 1687, ako jedenásťročný bol 24. januára 1690 zvolený a o dva dni neskôr korunovaný v Augsburgu za rímskeho kráľa. Jeho česká korunovácia sa naopak nikdy neuskutočnila.
V roku 1705 zomrel cisár Leopold I. a Jozefovi sa otvorila cesta k samostatnej vláde. Smer, ktorým sa táto vláda bude uberať, naznačovali ešte za otcovho života jeho reformné postoje a konflikty s otcovými osvedčenými štátnikmi. Dvadsaťsedemročný Jozef bol však už schopným vladárom odhodlaným k radikálnym opatreniam. Obklopil sa pragmatickými politikmi a diplomatmi, s pomocou ktorých sa usiloval o správu a finančné reformy monarchie a o upevnenie svojho postavenia ako cisára rímskonemeckej ríše. Už krátko po nástupe na trón uskutočnil viaceré zmeny. Posilňoval úlohu centrálne riadenej štátnej byrokracie. Reformy začali i v oblasti berného systému.
Jozef sa ako zdatný politik prejavil aj ako nadaný vojvodca. Ešte v roku 1702 viedol armádu pri obliehaní pevnosti Landau v Nemecku kde osvedčil svoje vojvodcovské schopnosti.
Nedožil sa však konečného vyriešenia situácie ani vo vojne o španielske dedičstvo, pretože neočakávane zomrel vo veku necelých 33 rokov. Jeho smrťou sa prerušil i reformný proces, ktorý v habsburskej monarchii musel počkať až na vládu Jozefovej netere Márie Terézie a predovšetkým jeho prasynovca a menovca Jozefa II.
1871 – zomrel Josef Mánes, český maliar. Je považovaný za zakladajúcu osobnosť českého výtvarníctva a najväčšieho majstra českej maľby a krajinárstva. Jeho tvorba vychádza z romantizmu, inšpiroval ho život vidieckého ľudu, ktorý pre neho predstavoval ideál čistoty a ľudstva. Jedným z jeho najznámejších diel je kalendárna doska z roku 1865 na Staromestskom orloji (je to len kópia, originál je uložený v múzeu hl. m. Prahy). Zobrazuje alegóriu 12 mesiacov.
1931 – Španielsko sa stalo republikou

Editováno: 9.12.2016 07:36
0 0

10. decembra

1520 – vo Wittenbergu Martin Luther spálil pápežskú bulu Exsurge Domine pápeža Leva X. spolu so scholastickými listinami a Kanonickým právom
https://sk.m.wikipedia.org/…artin_Luther
1609 – na bratislavskom sneme bol za uhorského palatína zvolený Juraj Turzo
http://zivotopis.osobnosti.cz/juraj-turzo.php
1817 – Mississippi sa stal 20. štátom USA
1865 – zomrel Leopold I., prvý belgický kráľ
1869 – Narodil sa v Okrúhlom bankár Michal Bosák, ktorý po odchode do USA pracoval najprv ako baník, obchodník s vínom, neskôr založil banku First National Bank a ako prezident tejto banky sa v roku 1907 podpísal na americkú desaťdolárovku. Bol aj jedným zo signatárov Pittsburskej dohody.
1896 – zomrel švédsky chemik, vynálezca dynamitu Alfred Nobel, ktorý svojím závetom v podstate založil v súčasnosti najprestížnejšie ocenenie ľudskej činnosti v oblasti vedy, literatúry a mierotvorby – Nobelova cena
1901 – boli udelené prvé Nobelove ceny týmto ľuďom: Jean Henri Dunant – cena za mier (spoluzakladateľ Červeného kríža), Emil Adolf von Behring – cena za medicínu, Wilhelm Conrad Röntgen – cena za fyziku
1936 – britský panovník Eduard VIII. sa po 325 dňoch svojej vlády vzdal svojho postu a tým sa stal prvým britský monarchom, ktorý sa dobrovoľne vzdal trónu
2009 – parlament schválil vládneho kandidáta na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Jozefa Makúcha

0 0

11. decembra

Keďže zajtra zas burza TN a nekresťansky skoré vstávanie, ukladám historický kalendár opäť s predstihom.
711 – zomrel Justinián II., byzantský cisár. Jeho otcom bol cisár Konštantín IV., matkou cisárovná Anastasia. Justiánov mladší brat sa volal Hérakleios. Pri presadzovaní svojich politických opatrení postupoval despotický Justinián II. veľmi brutálne, čím vzbudzoval stále väčší odpor, ktorý posilňovala tiež veľmi tvrdá daňová politika. Roku 695 bol zosadený vojvodcom Leontiom, zohavený (odťali mu nos, ako napovedá jeho priezvisko Rhinotmetos – Beznosý) a poslaný do vyhnanstva. Po niekoľkých rokoch sa mu podarilo ujsť do Bulharska a získať podporu nástupcu chána Asparucha, významného bulharského vládcu Tervela. Bulhari pritiahli pred Konštantinopol a ľsťou prenikli do mesta, kde pomohli zvrhutému cisárovi znovu získať trón. Justinián za pomoc Tervela bohato odmenil, udelil mu titul kaisar, ktorý bol vyhradený len pre členov panovníckej rodiny. Bulharom odstúpil Zagorje, ktoré malo dôležitý strategický význam na zabezpečenie hraníc ich krajiny. Potom rozpútal v snahe pomstiť sa všetkým svojim odporcom v krajine teror. Roku 711 ho znovu zvrhli a popravili.
1756 – zomrela Mária Amália Habsburská, mladšia dcéra kráľa českého a uhorského, cisára rímskeho a markgrófa moravského Jozefa I. a jeho manželky Amálie Vilhelmíny Brunšvicko-lüneburskej. Narodila sa v roku 1701, necelý mesiac po smrti brata Leopolda Jozefa. Jeho smrť spôsobila, že rod Habsburgovcov nemal jediného mužského potomka a dedičstvo malo pripadnúť jednej zo štyroch dcér Jozefa I. a Karola VI. Medzitým sa bavorský kurfirst Maximilián II. Emanuel snažil získať nevestu pre svojho syna Karola Albrechta staršiu dcéru Jozefa I., arcivojvodkyňu Máriu Jozefu. To sa mu však nepodarilo a tak sa začal usilovať o šestnásťročnú Máriu Amáliu.
Na tomto manželstve sa mníchovský a viedenský dvor dohodli už v roku 1717, ale samotná svadba sa uskutočnila až v roku 1722 vo Viedni a to za predpokladu, že sa nevesta a ženích zaväzujú dodržiavať pragmatickú sankciu. Jej život sa však zmenil po smrti jej strýka Karola VI. Aj napriek pragmatickej sankcii vzniesli Mária Amália a jej manžel v roku 1740 nároky na habsburské dedičstvo potvrdené hrozbou bavorskej a francúzskej armády. Táto požiadavka sa im zo začiatku plnila: v októbri 1741 bol Karol VII. Albrecht v Linzi zásluhou svojho vojska uznaný za arcivojvodu rakúskeho a 7. decembra 1741 sa nechal v Prahe korunovať za českého kráľa.
Bavorský kurfirst dosiahol vrchol v januári 1742 korunováciou na cisára vo Frankfurte nad Mohanom. Vojsko Márie Terézie však počas roka 1742 vytlačilo bavorské a francúzske vojsko z Čiech a obsadilo aj celé Bavorsko. V tom čase sa Mária Amália stala predstaviteľkou “mierovej” strany na bavorskom dvore. Po smrti manžela v roku 1745 ukončila nepriateľstvo so svojou sesternicou Máriou Teréziou. Práve Mária Amália sa zaslúžila o mier medzi Viedňou a Mníchovom a pre Bavorska.
https://sk.m.wikipedia.org/…sbursk%C3%A1
1816 – Indiana sa stala 19. štátom USA
1993 – na zoznam Svetového dedičstva kultúrných pamiatok UNESCO boli zapísané tri lokality zo Slovenska: Banská Štiavnica, Vlkolínec a Spišský hrad so Spišským Podhradím a Spišskou Kapitulou

Editováno: 10.12.2016 19:35
0 0

12. decembra

884 – zomrel Karolman II., západofranský kráľ
1787 – Pensylvánia sa stala druhým štátom Spojených štátov
1791 – sa narodila Mária Lujza Habsbursko-lotrinská, rakúska arcivojvodkyňa a francúzska cisárovná ako manželka Napoleona Bonaparta. Mária Lujza bola druhé dieťa cisára Františka II. a jeho druhej manželky Márie Terézie Neapolsko-sicílskej.
V roku 1810 sa vydala za cisára Napoleona I. Bonaparta. V jej novej domovine ju ale prijali veľmi chladno a nikdy sa nezbavila obavy, že by ju Francúzi mohli popraviť ako jej tetu Máriu Antoinettu.
https://sk.m.wikipedia.org/…trinsk%C3%A1
1800 – Washington sa stal hlavným mestom USA
1901 – Talianovi Guglielmo Marconimu sa podarilo rádiovým spojením poslať správu cez Atlantický oceán, na kódovanie správy bola použitá Morseova abeceda
1913 – Mona Líza bola objavená vo Florencii, dva roky po tom, čo bola ukradnutá
1933 – zomrel Antonín Švehla, český politik, predseda vlády Česko-Slovenska
1941 – Slovenská republika vyhlásila vojnu Spojenému kráľovstvu a Spojeným štátom

Editováno: 12.12.2016 07:36
0 0

13. decembra

1422 – Uhorský šľachtic poľského pôvodu Stibor zo Stiboríc mladší vydal v Skalici dlžobný úpis na 600 zlatých. Listina je zaujímavá tým, že je napísaná v českom jazyku. Je to najstaršia česká listina z územia Slovenska. Dovtedy sa listiny písali po latinsky, alebo v mestách aj po nemecky.
1520 – sa narodil Sixtus V., pápež. Bol rodeným vládcom a ráznym a nekompromisným mužom vďaka čomu ho cirkevné dejiny poznajú pod prívlastkom „železný pápež“.
1533 – sa narodil Erik XIV., švédsky kráľ
https://cs.wikipedia.org/…%A9dsk%C3%BD
1553 – sa narodil Henrich IV., francúzsky kráľ
http://encyklopedia.sme.sk/…rich-iv.html
1762 – Mária Terézia vydala rozhodnutie o zriadení Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici
http://referaty.atlas.sk/…jepis/22316/?…
2002 – Európska rada v Kodani schválila vstup 10 kandidátskych krajín (Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko) do Európskej únie od 1. mája 2004.

Editováno: 13.12.2016 07:06
0 0

14. decembra

1503 – sa narodil Nostradamus, francúzsky astrológ. Už za svojho života bol známy svojimi predpoveďami budúcnosti.
Prvé proroctvo, ktoré je známe, urobil Nostradamus v roku 1538, keď stretol mnícha so stádom svíň a oslovil ho “vaša svätosť”. Mních Pereti Felice, ktorého Nostradamus oslovil, sa o pol storočia neskôr stal pápežom, známym pod menom Sixtus V.
https://sk.m.wikipedia.org/…/Nostradamus
1542 – princezná Mária I. Stuartová sa stala kráľovnou
http://www.panovnici.cz/…e-stuartovna
1546 – sa narodil Tycho Brahe, dánsky astronóm, pôvodným menom Tyge Ottesen Brahe, nesprávne tiež Tycho de Brahe, bol významný dánsky astronóm. Je považovaný za najlepšieho a najpresnejšieho pozorovateľa hviezdnej oblohy, ktorý bol prekonaný až šesťdesiat rokov po vynájdení ďalekohľadu.
https://sk.m.wikipedia.org/…/Tycho_Brahe
1787 – sa narodila Mária Ludovika Modenská, rakúska cisárovná ako manželka Františka I.
1799 – zomrel George Washington, prvý prezident USA
https://sk.m.wikipedia.org/…e_Washington
1819 – Alabama sa stala 22. štátom USA
1911 – Roald Amundsen ako prvý dosiahol Južný pól
1935 – prezident Tomáš Garrigue Masaryk oficiálne abdikoval, jeho nástupcom sa stal Edvard Beneš, ktorého za prezidenta zvolili 18.12. toho roku
1957 – Zomrel Josef Lada, český maliar, kresliar, ilustrátor a spisovateľ. Tvoril najmä pre deti a pri ilustráciách sa zameral na štylizovaný obraz českej dediny s humorne parodickým akcentom. Ilustroval Haškovho Švejka.

Editováno: 14.12.2016 06:55
0 0

15. decembra

37 – sa narodil Nero, rímsky cisár v rokoch 54 až 68 cisárom Rímskej ríše, piatym a posledným z júliovsko-klaudiovskej dynastie. Na trón nastúpil, keď mal len 17 rokov.
Na začiatku vlády bol pod vplyvom Senecu. Usporadúval okázalé hry a sám sa pokladal za najlepšieho básnika, herca, športovca. Vyhral všetky disciplíny na olympijských hrách, raz keď sa v konskom dvojzáprahu vysypal do zákruty a celý zakrvavený prišiel do cieľa na druhom mieste, bol vyhlásený ako „morálny spoluvíťaz“. Počas jeho divadelných predstavení nesmel nikto opustiť amfiteáter. Niekedy ľudia v divadle predstierali, že sú mŕtvi, aby ich mohli vyniesť. Stávalo sa, že ženy počas jeho predstavení aj porodili.
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Nero
130 – sa narodil Lucius Verus, rímsky cisár, bol spolucisárom Marca Aurelia (161 – 180), od roku 161 až do svojej smrti
1025 – zomrel Basileios II., byzantský cisár. Bol jedným z najvýznamnejších byzantských cisárov. Vládol v rokoch 976–1025 a dovŕšil panovanie macedónskej dynastie. Dosiahol územný rozmach Byzancie v bývalom rozsahu od brehov Sávy a Dunaja až po Eufrat. Basileios mal arménsky a grécky pôvod.
1230 – zomrel Přemysl Otakar I., český kráľ z rodu Přemyslovcov, prvorodený syn kráľa Vladislava II. a jeho druhej manželky Judity Durínskej
http://zivotopisyonline.cz/…vne-hranice/
1618 – zomrela Anna Tirolská, cisárovná ako manželka Mateja II. Habsburského. Jej rodičia boli nepriamymi príbuznými, keď jej matka pochádzala z vedľajšej, tirolskej línie rodu Habsburgovcov. Dňa 4. decembra 1611 sa vydala za svojho bratranca, starnúceho a dosiaľ slobodného i bezdetného Mateja, ktorý práve v tej dobe vystriedal na čele monarchie svojho brata Rudolfa II. Tri dni po Matejovej cisárskej korunovácii, ktorá sa konala 27. júna 1612, podstúpila tento obrad vo Frankfurte nad Mohanom i ona. 25. marca 1613 bola korunovaná svätoštefanskou korunou uhorských kráľov a o tri roky neskôr, 29. februára 1616, sa konala jej pražská korunovácia.
https://sk.m.wikipedia.org/…irolsk%C3%A1
1642 – pri požiari v kremnickej bani prišlo o život 65 baníkov
1890 – zomrel Sediaci býk, náčelník indiánskeho kmeňa Siouxov
https://sk.m.wikipedia.org/…aci_b%C3%BDk
1968 – zomrel v Trenčíne maliar a grafik Miloš Alexander Bazovský
1995 – v španielskom Madride sa štátnici Európskej únie (EÚ) dohodli, že európska menová jednotka sa bude volať euro

Editováno: 15.12.2016 07:08
0 0

16. decembra

955 – Ján XII. sa stal 130. rímskym pápežom.
Dejiny pápežstva 10. storočia patria bezpochyby k najsmutnejším kapitolám cirkevnej histórie. Už na samom počiatku storočia pápežstvo vstúpilo do obdobia, ktoré viacerí historici považujú za časy najhlbšieho poníženia, aké doposiaľ pápežské dejiny poznali.
http://slovhumanist.nazory.cz/…0papezov.htm
1431 – Henrich VI. bol v Paríži korunovaný za francúzskeho kráľa. Bol posledným anglickým panovníkom z rodu Lancasterovcov. Za jeho vlády skončila Storočná vojna s Francúzskom stratou väčšiny anglických dŕžav vo Francúzsku.
http://encyklopedia.sme.sk/…rich-vi.html
1485 – sa narodila Katarína Aragónska, anglická kráľovná ako manželka kráľa Henricha VIII.)
Po tajnom sobáši Henricha VIII. s Annou Boleynovou bola odstránená z verejného života. Katarína odmietla akceptovať Henricha ako najvyššiu hlavu cirkvi v Anglicku a naďalej sa až do svojej smrti považovala za právoplatnú kráľovu manželku a kráľovnú Anglicka.
https://sk.m.wikipedia.org/…ag%C3%B3nska
1645 – v Linzi bola podpísaná mierová zmluva medzi uhorským kráľom Ferdinandom III. a sedmohradským kniežaťom Jurajom I. Rákocim
http://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?…
1790 – Leopold I., prvý belgický kráľ
1911 – bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého Smokovca do Tatranskej Lomnice
1916 – zomrel Grigorij Jefimovič Rasputin, ruský mních a mystik, ktorý mal veľký vplyv na posledných ruských vládcov z dynastie Romanovcov. Rasputin hral dôležitú úlohu v živote cára Mikuláša II., jeho ženy cárovnej Alexandry Fiodorovny a mladého cároviča Alexeja.
https://sk.m.wikipedia.org/…%8D_Rasputin

Editováno: 16.12.2016 07:36
0 0

čože je to päťdesiatka.. ARTEX slávi polstoročnicu

Možno to niekoho bude zaujímať, rok 2016, je okrúhlym 50-tym rokom v poradí, od ražby viacerých starších “artexáckych” novoražieb. Tie sa razili takmer v priebehu celého roka 1966, samozrejme aj predtým aj potom. Ale tie najznámejšie ražby sú z tohoto roku. Konkrétne, včerajším dňom/15.12.2016/, majú 50rokov, st.novoražby 5Korony 1900KB, 1Ft 1868KB, 1Ft 1892KB /všetky s rozetou/. Tak teda z mojej strany gratulácia a všetky tieto mince vítame v “dedkovskom klube”, nech nezapadnú prachom medzi zvučnejšími kolegami originálnych pôvodných ražieb.. :-)
Je chválihodné, že pri niektorých týchto ražbách sa dá spätne dohľadať presný deň ražby, pri iných sa musí pátrať v dobových dokumentoch, napríklad v numizmatických vestníkoch-ročenkách/Numiz­matikai Közlöny/ a almanachoch, niektoré sú zas verejne známe oficiálne údaje poskytnuté samotnou mincovňou.

Editováno: 16.12.2016 20:25
0 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 722 )

Partneri

Reklama