Dnes je streda 26.6.2019 - 4:09:03 5 užívateľov online - neprihlásený

Rozhovory o zberateľstve

Priatelia, tento web má ambíciu a cieľavedome sa usiluje stavať na odbornosti, objektívnosti a všeobecnej informovanosti širokej zberateľskej verejnosti, či už zatiaľ amatérskych adeptov a sympatizantov, začínajúcich i pokročilých zberateľov, obchodníkov, aj ľudí ktorých zberateľstvo iba zaujíma a nachádzajú v ňom potešenie i bez budovania zbierok mincí, medailí, bankoviek, či vyznamenaní. Nič proti inzercii, tá dozaista dnes k zberateľstvu prirodzene patrí, ale nechceme vytvoriť len čisto inzertný portál, ale aj miesto, kde si každý nájde niečo, čo ho zaujíma, kde si budú môcť rozšíriť obzory, získať aktuálne informácie a prečítať názory skúsenejších, aktívne sa zapojiť do diskusie, vytvárať vlastný pohľad..
Zajtra Vám na tomto mieste ponúkneme možnosť oboznámiť sa s filozofiou, názormi, skúsenosťami, pohľadmi na súčasnosť i budúcnosť zberateľstva a aj konkrétne problémy jedenej z najrešpekto­vanejších autorít v našom priestore. Vôbec neskrývam, že som nesmierne potešený, že moju ponuku na tento projekt prijal, i keď moja úloha bude len “podávača loptičiek”, pretože podstatné je jeho posolstvo. Pre rozsiahlosť témy a trochu aj opakované potešenie bude tento rozhovor rozdelený na jednotlivé “diely” ako seriál. Verím, že to bude veľmi úspešný seriál a na každé pokračovanie sa budeme tešiť.

Komentáře

som zvedavy a zaroven sa tesim.

0 0

Prvá časť rozhovoru o zberateľstve s pánom Elizejom Machom

Priatelia, ako som avizoval, dnes otváram tento nový blog, kde sa budeme dlhodobo usilovať získavať pre spoluprácu významné osobnosti zo zberateľského prostredia, ktoré budú ochotné sa podeliť so svojimi skúsenosťami, vedomosťami a znalosťami so širokou verejnosťou.
Je mi cťou a potešením, tento blog uviesť, tak ako som si veľmi želal, prvou časťou rozhovoru s človekom z najpovolanejších, ktorý nesporne významnou mierou prispel k pozdvihnutiu numizmatiky na Slovensku, pánom Elizejom Machom. Som presvedčený, že názory, vyjadrenia, životná i obchodná filozofia pána Elizeja Macha mnohým ponúknu doteraz nepoznané a možno aj netušené uhly pohľadu a súvislosti.
Tak nech sa páči.

1. otázka

Elo ahoj. V prvom rade by som chcel vyjadriť svoju vďaku a potešenie, zaiste nie len v mene svojom, ale aj v mene širokej zberateľskej verejnosti, že si sa rozhodol na našej stránke prezentovať takouto formou svoje názory, skúsenosti, pohľad na súčasnosť i vyhliadky do budúcnosti nie len slovenskej numizmatiky. Ja viem, že ste aj so svojim obchodným partnerom pánom Radoslavom Chlapovičom vynaložili množstvo času, energie i vlastných finančných prostriedkov na spropagovanie numizmatiky, jej pozdvihnutie v našich pomeroch, osvetu, informovanosť. Boli to semináre, prednášky, besedy, rôzne rozhovory s médiami a ďaľšia takpovediac osvietenecká činnosť na poli numizmatiky. Dnes, po okrúhlej a už tradične úspešnej desiatej aukcii a Vašom prebojovaní sa do nie len slovenskej, ale nebojím sa povedať európskej špičky, sa zdá byť všetko jasné. Ale začiatky také jednoduché iste neboli. Chceš nám, a dá sa vôbec, priblížiť tú dlhú a namáhavú cestu od prvotnej myšlienky, idey, odhodlania, až po dnešnú odbornú, obchodnú a iste aj prestížnu pozíciu ktorú si aukčný dom M&Ch v našom prostredí vydobil?

1. odpoveď

Ahoj Ivan. V prvom rade som rád, že nie sme sami, ktorí sa snažia prispieť k informovanosti klientov, a popri už etablovaných stránkach vznikli v poslednej dobe aj nové, vrátane tejto Vašej. Odborné články a diskusie môžu výraznou mierou rozšíriť rozhľad a informovanosť zberateľov a dávať im slušnú bázu na vytvorenie si vlastného názoru a vyzretia do schopnosti oddeliť zrno od pliev. Je síce pravda, že v anonymných diskusiách zaznie často aj mnoho zavádzajúcich názorov až priam dezinformácií, ale taká je dnes doba. Zdravo uvažujúci človek musí filtrovať všetky informačné zdroje, nie len internet. “Free lunch” neleží nikde na chodníku, a je tomu tak aj v numizmatike. Tá prináša so sebou príležitosti, pozitívnu emóciu, radosť z rozširujúcej sa zbierky, ale aj relevantné riziká.

Rado Chlapovič aj ja pochádzame z rodín, ktoré majú viacgeneračnú zberateľskú tradíciu. Je úplne jasné, že od bežného zberateľstva k vyšperkovanému profi businessu vedie dlhá cesta plná prekážok a nástrah. Motiváciou vôbec niečo také začať, bol v prvom rade laxný prístup už existujúcich regionálnych firiem, ktorý nám ako platiacim klientom s vlastným názorom nevyhovoval.

Ja pochádzam z prostredia finančných trhov, pracoval som od vysokej školy ako investičný bankár. Považujem sa za odborníka na investovanie a asset management, nakoniec hovoria za mňa aj výsledky, nie len subjektívna percepcia. V našej skupine veľmi prísne riešime manažment rizík, manažment likvidity a profesionálny etický prístup ku klientovi (zodpovedný predaj). Ako vieš okrem tradičnej numizmatiky riešime aj obchodovanie s fyzickými investičnými kovmi, čo vnímam ako úplne osobitnú kapitolu, aj keď čiastočne sa prelínajúcu s našim core businessom.

Rozhodnutie založiť Aukčný dom a predajne retailovej numizmatiky samozrejme nevychádzalo len z poznania, že existujúce firmy neponúkajú pre nás dostatočný servis. Pozerali sme sa na projekt veľmi prísne aj z hľadiska reálnej možnosti vstúpiť do konkurenčného businessu a zobrať si časť z už rozdeleného koláča, ale aj z perspektívy priniesť niečo nové, hľadať nový potenciál, hľadať synergické efekty a prispieť ku väčšej stabilite a transparentnosti tohto segmentu.

Aj keď ide o zberateľstvo, nedalo sa mi nepozrieť sa na numizmatiku z pohľadu investičného. Špecifické charakteristiky numizmatiky ako triedy aktív v portfóliu klienta jednoznačne hovorili za to ísť do toho. (vnútorná hodnota, vzácnosť, nízka elasticita cien smerom dole, nízka korelácia s ostatnými triedami aktív) Nie len porovnávania výkonností v krátkych aj dlhých obdobiach, ale hlavne veľmi zaujímavé diverzifikačné vlastnosti numizmatiky nám rozsvietili na semafóre veľkú zelenú. Dostať však relevantné informácie adresne ku koncovému klientovi a vybudovať plne funkčný business model, to je dlhá cesta.

Je to naozaj špecifický business, kde obchoduje takmer každý kto aj zbiera, ale bez značných administratívnych a daňových bariér, ktoré sa týkajú nás korporácií. Nemôžme si teda dovoliť byť vždy najlacnejší, pretože prinášame dodatočný servis a záruky za to, čo predávame. Nesieme takisto bremeno nákladov marketingu, PR, publikačnej činnosti, budovania vzťahov s inštitúciami. Osoh z toho majú samozrejme aj všetci ostatní. Nemôžme si dovoliť byť benevolentní ku pravosti a kvalite, pretože ryba smrdí vždy od hlavy a my nesmieme na numizmatiku nechať vrhať tieň pochybností, ktorý zneisťuje zberateľa, klienta. Bohužial v kalných vodách sa dokáže priživovať aj kopec indivíduí, ktoré celý tento business značne komplikujú. Nie je horšie ako keď si dobrý klient niekde nabehne, sklame sa a dostane sa do úzkych. To je veľká nepríjemnosť aj pre nás. Robíme si potom veľa nepriateľov, tým že sa snažíme byť nekompromisní. Aby tu nevznikol nejaký podprahový dojem, že neadresne a všeobecne útočím, veľmi mi vadia falzifikátorské dielne, ich vedomí distribútori a obchodníci ktorí si popri každodennom businesse nazaváhajú prilepšiť, keď sa im naskytne príležitosť.

Na pláne máme viacero nadväzujúcivh projektov a doplnkových služieb. Nejde tu ani tak o profitabilitu, ako o podporu numizmatiky a budovanie pevných základov. Snažíme sa vždy ponúknuť niečo naviac, čo pozitívne prekvapí nie len klienta v našom prostredí, ale aj medzinárodného klienta a prikloní ho ku spolupráci s nami.

Vrátim sa na úplný začiatok. Popri tradičných zberateľoch sme komunikovali s poprednými privátnymi bankármi, aké su preferencie jednotlivých segmentov klientov, aký je ich vzťah k alternatívnym investíciám. V rámci stretnutí a prednášok sme odovzdávali my naše know how z trhov s drahými kovmi a vysvetľovali špecifiká zberateľstva a osobitne numizmatiky. Bolo to vzájomne obohacujúce. Rovnako vieš, že sme aktívne komunikovali s médiami a snažili sa rozšíriť všeobecné povedomie o numizmatike. Veci sme nerobili na kolene, ale riešili sme ich s profesionálmi. Prípravy trvali skoro dva roky, kým sme vyšli z kožou na trh v podobe prvej aukcie v októbri 2011. Máme ich na konte desať, a popri vysporadúvaní tej poslednej už makáme na príprave tej jedenástej, ktorá bude tradične na jeseň v Prahe.

2. otázka
No ďakujem pekne, teraz som reálne konfrontovaný so situáciou, že nie su len ťažké otázky, ale aj ťažké odpovede, kde je náročné držať krok :-)
Otvoril si naozaj mnoho náročných tém, ktorá každá z nich by vyžadovala rozsiahly samostatný rozhovor. Tak sa skúsme niektorým, ktoré rozhodne zberateľskú verejnosť zaujímajú, venovať trochu hlbšie. Mňa zaujalo napríklad Tvoje vyjadrenie " Nemôžeme si dovoliť byť benevolentní ku kvalite… nesmieme na numizmatiku nechať vrhať tieň pochybností, ktorý zneisťuje zberateľa, klienta." Ako si vysvetluješ, ako nesporný profesionál, skutočnosť, že zavše sa aj na renomovaných aukciách objavia položky o ktorých originalite sa dá veľmi úspešne pochybovať? Viem že poznáš tento problém do hĺbky a že ste si urobili už aj zopár nepriateľov poukázaním na neoriginalitu a ako vidíš riešenie tohoto závažného problému do budúcnosti, keď je stále menej kvalitného numizmatického materiálu a pri nevídanom raste cien niektorých razieb je stále väčší výskyt fálz i snahy podvodníkov. Je to nepochybne rakovina numizmatiky. Ako ju liečiť?
A čo by si poradil v tejto súvislosti adeptom numizmatiky, začínajúcim, menej skúseným zberateľom, investičným zberateľom, alebo aj zberateľom vstupujúcim do nových vôd, ako sa vyhnúť finančným stratám, sklamaniu a prípadne aj zanevretiu na numizmatiku?

2. odpoveď

Ako si naznačil aj ty sám, falzá sú hlbší problém a bohužial nevyhnú sa ani top aukciám. Neexistujú preto ani jednoduché riešenia. Musím ale na druhú stranu povedať, že až na pár výnimiek existuje medzi aukčnými domami pozitívna kolegialita. Ak sa mi niečo nepozdáva a prídem so svojim know how a presvedčením k aukcionárovi s tým, že podľa mňa ide o falzum, ten je vďačný za to že som ho upozornil a vyhol sa tak prípadným nepríjemnostiam. Neberie to ako kritiku, ale ako šancu znovu a lepšie si preštudovať daný predmet a prípadne vyčistiť ponuku ešte pred aukciou. Rovnako existujú na trhu priekupníci a dodávatelia, ktorí sú problémoví. Bežne sa nám stalo, že keď šlo o uhorskú, alebo českú vzácnu mincu, ozval sa nám zahraničný aukcionár a pýtal sa či sa nám to dostalo do rúk, či ten a ten proklamovaný pôvod môže byť reálny a podobne. Pochybný materiál, ktorý ja odmietnem, je o pár dní v Rakúsku, v Nemecku, v Čechách. Keď ide o fakt nebezpečné a drahé veci, ktoré sa mi nezdajú, bežne si obvolám pár dobre etablovaných obchodníkov s tým, či sa im v poslednej dobe niečo podobné nedostalo do rúk. Veľmi často je v priebehu pár mesiacov vypustených niekoľko kusov problémových predmetov. Vyrobiť razidlo a spraviť uveriteľný fake je náročné, nedokáže to hocikto. A potom samozrejme skĺzavajú k tomu, že toho urobia viac. Je to jedinečná šanca vycítiť, že je vo vzduchu nejaký problém, keď sa začnú náhle objavovať vzácne veci vo viac kusoch.

My sami si delíme falzá do piatich stupňov. Jednotka a dvojka sú väčšinou rýchlo odhaliteľné už bežným pohľadom. Trojka trieda je niečo, čo už pomýli bežného zberateľa. Štvorka trieda sú naozaj nebezpečné falzá, ktoré už dokážu občas zmiasť aj profesionála. Päťka trieda je niečo, čo si už vyžaduje viacstupňové skúmanie a priamu komparáciu ak si chce byť človek istý. Nechcem zachádzať do detailov a dávať tak návody druhej strane. Ako existuje viacero techník a “rukopisov” falšovania, existujú aj postupy ako ho odhaliť. Pri päťke triede sa bežne stane, že pri prvotnom prezretí aj dvaja odborníci zaujmú rôzne stanovisko. Spôsob akým my skúmame vzácne predmety, je myslím si aj medzi profesionálmi nadštandardný. Máme veľmi bohaté databázy originálnych predmetov, aj fálz, metalurgie, razidiel, punzí a podobne. Sme vďační za veľmi kooperatívnu atmosféru v múzeách doma aj v okolitých krajinách. Veľmi veľa si vzájomne nezištne pomáhame.
Nepasujeme sa byť odborníkmi na všetko. Falzum určitého stupňa poznám aj u americkej, čínskej, ruskej mince. Pri vzácnejších predmetoch sa radíme s lokálnymi odborníkmi, rovnako ako sa oni radia s nami. V našich aukciách je vidno, kde sa cítime byť doma, a čo naopak z opatrnosti radšej do aukcií nezaraďujeme.

Hneď ďalším problémom naväzujúcim na reálnu existenciu nebezpečných fálz, je paranoja z fálz. Niektorí ich už proste vidia aj tam kde nie sú, a majú tendenciu spochybňovať takmer všetko. Na jednej strane to môže byť stratégia zisťovania dookola od čo najväčšieho okruhu ľudí čo si o danom predmete myslia, bez toho že by tam naozaj existovalo reálne podozrenie. Proste svoju neznalosť a neistotu zakrývajú šírením takýchto poplašných správ, v snahe získať čo najviac spätnú väzbu. Na druhej strane môže ísť o veľmi dobre premyslenú stratégiu, ktorú sme už neraz v reále zažili. Spochybniť vážne predmet o ktorý mám záujem, aby som odradil konkurenciu a podarilo sa ho výhodne kúpiť. Napriek tomu, že oba spomenuté prípady môžu niekomu individuálne prinášať osoh, všeobecne numizmatike škodia.

Liečba? Byť pri falzách nekompromisný. Nie len ich odmietať, ale rovnako keď zitím, že mi pristál v rukách čierny peter, nesnažiť sa ho potichu posunúť ďalej. To veľmi často zberatelia bohužial robia. Alebo nenechať sa ukecať uveriteľnou story, a nezaparkovať vzácny predmet na 20 rokov do trezora bez toho, že sa s niekým poradím v čase, keď s tým viem v prípade nepriazne niečo ešte robiť. Napríklad vrátiť predmet, vyvodiť právne dôsledky keď ide zjavne o úmysel a podvod a podobne. To sú úplne základné postoje, ktoré by výrazne obrátili kurz a pomohli plošne všetkým. Sťažiť život podvodníkom. Určite budú v blízkej dobe rásť tlaky zo strany profesionálov smerom k odhaľovaniu a potieraniu tejto trestnej činnosti. Na Slovensku sme už podobné odhalenia zažili, Čechy a Maďarsko napríklad sú vo vysokom štádiu rozpracovanosti. Nebude to ľahké, ale verím, že sa nám bude všetkým potom trošku ľahšie dýchať. Robíme to pre numizmatiku a budúce generácie zberateľov. Aby zbieranie mincí a investovanie do numizmatiky prinášalo podobnú radosť a podobné zhodnotenie ako posledných merateľných 130 rokov.

A čo poradiť tým menej skúseným? Keď niečo kupujete, zistite si či je to likvidné, či je to predajné. Ak neexistujú ruky, ktoré by to od Vás ochotne obratom kúpili späť, aj keď za mierne nižšiu cenu, je tam nejaký zádrhel. Existujú spoločnosti, ktoré cez agresívne marketingové metódy natláčajú super limitované edície bezcenného balastu, ktorý hodnotu nemá a nikdy mať nebude. Naspäť od Vás nič nekúpia, po rokoch zbierania zistíte, že ste uviazli v pekne vytvorenej ilúzii.
Keď máte o niečom pochybnosti, keď sa Vám niečo podvedome nezdá, nekupujte. Ak potrebujete radu niekoho skúseného, obráťte sa na neho. Je jednoduchšie obchod nezrealizovať, ako sa po sérii unáhlených rozhodnutí nevedieť vymotať zo slepej uličky. Je lepšie plný košík húb ktoré nepoznám nechať rásť ďalej v lese, ako si uvariť jeden jedovatý.
Keď ide o drahé a vzácne predmety, nekupujte ich na ulici, za super výhodnú cenu a bez akejkoľvek reálnej možnosti vrátenia v prípade že ide o nepravý predmet. Keď kupujete u etablovaného obchodníka, ujasnite si podmienky. Do kedy a za akých okolností môžete reklamovať kvalitu a do kedy autenticitu. Je lepšie keď je všetko jasné a nevznikajú nedorozumenia.

Uvediem jeden príklad. Klient si prišiel kúpiť bankovku. Tá bola v komise, to znamená že sme ju predávali ako agent zo zbierky klienta. Prišiel si ju viac krát pozrieť, s tým že je vzácna, ale nie je úplne UNC, lebo má mierny rožok. S predávajúcim klientom sme dohodli zľavu, bankovku si klient kúpil. O niekoľko mesiacov sa vrátil, že chce bankovku vrátiť, že nie je v top kvalite a pod. Preboha, ale veď to sme tu niekoľko krát riešili, dostali ste zľavu a bankovku si kúpili v parametroch lege artis ako stojí a leží. Ale on si zohnal lepšiu, a túto chce vrátiť, a ak mu nevrátime peniaze, skončil s nami, a všade nás roznosí akí sme neseriózni a pod. S predmetom sa mohlo medzi časom niečo stať na kvalite, osloviť pôvodného majiteľa po tom všetkom, asi by si myslel že nie sme kompetentní a určite by mal dôvod nemať chuť s nami kedykoľvek v budúcnosti spolupracovať. Skúste to ale slušne vysvetliť arogantnému egocentrikovi, ktorý si prišiel o Vás nabrúsený poutierať nohy. Niekedy sa bohužial nedá byť za dobre zo všetkými. Jedno však platí určite. Dobré dohody robia dobrých priateľov. A Tí čo ich nectia, pôjdu skôr či neskôr z kola von. A je jedno na ktorej strane.

Editováno: 12.6.2016 18:16
0 0

Dobrý podvečer,
ďakujem za zaujímavé čítanie. Tak už teraz sa tešim na pokračovanie, Je vidieť , že za všetkým je tvrdá drina a dôslednosť.
A absolútne súhlasím sposlednými štyrmi vetami!

0 0

Super rozhovor, aj ked priznam narocnejsi na citanie pre mna (neviem ci to nebolo tazkym vikendom :D). Je prijemne spoznat aspon takto p. Macha cez clanok, aj ked sa musim pochvalit, ze cez vikend som spoznal osobne p. Rada Chlapoviča :) A naozaj tie posledne vety su svätá pravda, Slovensko je jedna velka dedina.

0 0

Super citanie, tesim sa na pokracovanie a dakujem obom panom, ze venovali svoj cas, aby mohli byt zberatelskej verejnosti podane zaujimave a uzitocne informacie

0 0

Veľmi zaujímavé čítanie! Myslím, že mnohí zberatelia sa z tohto článku môžu veľmi veľa priučiť… Už sa teším na ďalšie pokračovanie!!!

0 0

Veľmi užitočný rozhovor. Som rád, že sa takýto odborník vyjadruje v tejto oblasti zberateľstva. A musím priznať , že ma tiež zaujal záver odpovede , ktorý by mal platiť hlavne v tejto dobe.

0 0

Pripájam sa, výborné a poučné čitanie.

0 0

Ďakujem za obohatenie môjho obzoru , teším sa že som mohol načerpať veľmi zaujímavé info a vidieť vďaka tomu to skúsenému človeku ako je pán Macho hlbšie do problematiky zbierania mincí a medaily .

MEMENTO MORI CARPE DIEM

0 0

Pekný rozhovor. Gratulujem autorovi k výberu vhodného kandidáta na rozhovor.

Keď som robil v roku 2013 na jednom numizmatickom webe “Aktuálne rozhovory” oslovil som z dvojice M&CH najskôr Rada Chlapoviča, s ktorým sme hodnotili jednu z aukcií Aukčného domu Macho & Chlapovič. Elo Macho mal byť posledný v poradí, ako čerešnička na torte. Mal to byť záverečný rozhovor najkompetentnej­šieho z najkompeten­tnejších. Mal som pripravený veľmi dobrý scenár, vrátane fotodokumentácie a videa. Osud však všetko zariadil inak. Ja som ho nikdy neoslovil a “Aktuálne rozhovory” som predčasne ukončil. Dôvody môjho rozhodnutia tu nechcem rozoberať. Odvtedy som sa s Elom viackrát rozprával na tému numizmatika, ale o svojom zámere robiť s ním rozhovor, som mu nikdy nepovedal. Koniec koncov, nie je to už aktuálne.

Čo sa týka prvej uverejnenej časti tohto rozhovoru, tak vo veľa veciach sa s Elom zhodnem. I keď mám trochu inú numizmatickú filozofiu.

0 0

Mimoriadne zaujimavy rozhovor. Tiez sa tesim na pokracovanie.

0 0

a kedy bude pokracovanie?

0 0

Pán Macho je extrémne vyťažený človek. Ja som mu veľmi povďačný, že táto séria rozhovorov vôbec vzniká a nie je vhodné, aby som ho ešte aj najako uháňal. Takže mu zašlem otázku a on, podľa svojich časových možností, vypracuje odpoveď. Následne zašlem novú otázku, ktorá musí aj korešpondovať s vývojom rozhovoru. Je to pomerne náročný postup a nezostáva, ako trpezlivo čakať. Je to samozrejme individuálne, donedávna bolo ešte intenzívne aukčné obdobie, ale osobne odhadujem, že by ďaľšia časť rozhovoru mohla vždy vychádzať cca po mesiaci. Nebudú to ale iste pravidelné termíny, vzhľadom na vyššie napísané. Dôležité ale je, že pokračovania budú, že prvá časť bola prijatá tak pozitívne a že je aj očakávanie a netrpezlivosť po ďaľších častiach.

0 0

Zajímavý rozhovor. Nyní na něj odkazují i facebookové stránky CS-mince.

0 0

Re: Prvá časť rozhovoru o zberateľstve s pánom Elizejom Machom
Odpoveď na príspevok č. 2797

Skutočne rozhovor na úrovni.

0 0

perfektný článok a pri treťom opakovanom prečítaní som našiel zas nové myšlienky, ktoré zaujali

chcel by som dať ešte malú podotázku – teda hneď dve a myslím, že budú zaujímať aj iných zberateľov

  1. akým kľúčom určujú zachovalosť mincí?
    • je viac slovom popísaných hodnotení od rôznych autorov a každé má iné kritéria, no od spoločnosti M&Ch by to bol ďalší “silný ťahúň” k objektívnejšiemu hodnoteniu
  2. je možnosť niekde zhliadnuť foto fálz?
    • je pochopiteľné, že by to bola pomôcka pre “druhú” stranu, no pre začínajúcu zberateľskú verejnosť by pomohlo aj písané slovo, napr. na ktoré detaily sa zamerať

ďakujem za zaujímavý článok a teším sa jeho pokračovanie, prípadne zodpovedanie mojich podotázok

http://www.cs-mince.eu/forum/category/show/197 = OSVETA, ALEBO AKO SA NENECHAŤ DOBEHNÚŤ.

0 0

Pokračovanie rozhovoru s pánom Elizejom Machom

Priatelia, s veľkým potešením vám dnes predstavujem pokračovanie rozhovoru s pánom Elizejom Machom. Musím znovu vyjadriť svoju vďaku, že si pán Macho pri svojom náročnom programe našiel čas na túto spoluprácu. Považujem jeho slová, ako som už niekde povedal, za vydestilované mnohoročné skúsenosti skutočného profesionála. Ďakujem.
Pokračovanie nadväzuje priamo na prvú časť rozhovoru.

3. otázka

Z kola von, výstižne povedané, ale tento proces, povedzme akési numizmatické božie mlyny, melú, na vkus mnohých, veľmi pozvoľne. A ako si povedal vyššie, napomáha tomu aj stav, kedy jednotlivec ktorý sa stal poškodeným, sa zväčša usiluje neoriginálny či inak znehodnotený materiál bez osobnej finančnej straty posunúť ďalej, teda hodiť povestný horúci zemiak niekomu inému, bez toho, aby neseriózneho predajcu verejne označil. A stáva sa z toho často kolotoč.

3. odpoveď

To “z kola von”, bolo samozrejme trošku v odľahčenejšej forme na záver. Ja verím v karmu zdarma a rád by som tam občas vstrekol trošku nitra, aby aspoň ten rozbeh božích mlynov nebol taký pomalý. Keď sú veci jasné na začiatku, napácha sa menej škôd. Jednoduchá predstava. Tá netrpezlivosť sa ale bohužiaľ občas tiež vráti ako bumerang a veci nevyzrejú tak ako mohli. Zrejeme sa učíme celý život. Môj otec tvrdí, že múdri sa učia na chybách cudzích a hlúpi na vlastných. Nepatrí sa oponovať otcovi, ale ja mám stále pocit, že tá vlastná skúsenosť je taká autentickejšia. Napriek tomu tak prirodzene v poslednej dobe trochu viac počúvam a menej zasahujem a nie tak veľa rozprávam. Tí, čo som im pomohol a znepríjemnil si tak niekoľko chvíľ, zabúdajú zdá sa trochu rýchlejšie ako druhá strana. Pre mňa to bol prirodzený postoj, veď pravda by mala byť vždy len jedna.

Aby si ma chápal, nemám na všetko jasnú odpoveď. Preto som aj začal vo všeobecno-filozofickej rovine.

Verím v sily kreatívne a deštrukčné. Oboje zdá sa potrebujú čas a energiu. A ja tu ako každý jeden z nás, mám ten čas obmedzený. A tak sa stále viac prikláňam k venovaniu času kreativite. Veď to zlé v systéme by sa malo časom vyhubiť samo. Ale! Ako vždy. Čo keď burina medzi tým zadusí toľko úrody, že príde neodvratný hladomor. Takže moje zbožné predstavy a výsledky nočných kontemplácií, sa aj tak nenesú v konečnom dôsledku ruka v ruke so skutočnosťou.

Meno máš len jedno, aj tak Ti ho dosť kazia zlomyseľníci a závistlivci, je hlúpe im pomáhať. Preto opakujem, že tvrdý postoj voči falzám a každý začať sám od seba. Aj za cenu malých prehier. Len to podrží numizmatiku ako celok. Zbierame, vymieňame a obchodujeme predsa krásne a vzácne veci s dušou. Keď ich je zrazu 2×, 10× toľko ako ich v skutočnosti je, kam to bude viesť? K strate dôvery a všeobecnému nezáujmu. Strata záujmu a prílevu financií od pár silných zberateľov, znamená stratu skôr či neskôr pre všetkých. A to nechceme.

Človek zo Slovenska, čo obchodne rozbúril numizmatické vody v posledných desaťročiach asi najviac, a to nie len lokálne, ale v celej Európe aj Rusku, mi už pred niekoľkými rokmi dal jednú radu. Ne**r sa do tých fálz tak natvrdo a na plnú hubu, lebo Ti ju v tom lepšom prípade niekto rozbije. Je v tom oveľa viac peňazí ako si myslíš, aj oveľa viac ako ty môžes svojim postojom zachrániť. Aj tak máš len obmedzený vplyv. Nebuť k****, lebo Ťa zabijú.

Takže vyzývam Vás, buďte chlapi a stojte si za svojim menom. Či v malom, alebo vo veľkom. A čím nás bude viac, tým bude náš svet krajší. Bude to radosť zbierať, tešiť sa z toho čo zase vyplávalo zaujímavé na svetlo sveta aj obchodovať. A časom každý jeden z Vás má šancu mať v zbierke nejaký ten pravý 10 dukát J

Dnes hociktorý začínajúci zberateľ má šancu pri trpezlivosti a systematickej práci vybudovať zaujímavú zbierku. A neobstoja argumenty, že to je drahé a že si to nemôže dovoliť. Len na to treba trpezlivosť, čas, vedomosti a byť aktívny.

Skoro každý z Vás čo zbierate aj sem tam niečo predá. Keď kúpite a predáte 5 vecí a máte na to nos, šiestu máte v zbierke zadarmo. Tá sa časom tiež zhodnotí a môže Vás posunúť po rebríčku relatívnych hodnôt o level vyššie. Nie všetko sa zhodnotí rovnako. A nie každý je rovnako šikovný a úspešný. Nedávno som viezol jedného známeho zo zahraničnej aukcie domov a tak sme mali trochu viac času priateľsky si pokecať. Pán je už v dôchodkovom veku, odmakal si celý život a vychoval 3 deti. Povedal mi. Vieš Elo, ja som nemal nikdy peniaze na zvyš, a museli sme z dvoch bežných platov vychovať a vyštudovať 3 deti. Kde by som ja mohol žene z rodinného rozpočtu ubrať niečo ešte na numizmatiku. Ba naopak, často som ešte z numizmatických kšeftov aj prihodil. Postupne svoju zbierku budoval z úplnej nuly, z prvých pár zberateľských smetí. A viete čo všetko mu za tie roky prešlo rukami? A čo všetko mu zostalo? Mohli by ste ticho s rešpektom závidieť.

4. otázka

Ďaľším aspektom, podľa môjho názoru, je masívny prírastok, skôr investičných zberateľov a obchodníkov všetkého druhu, spôsobený niekoľkými vlnami poklesu cien zlata na svetových trhoch, ktorí hľadajú predsa len istejšiu ochranu svojich zdrojov a perspektívu zhodnotenia. No a, samozrejme, svoju podstatnú úlohu tu hrá aj vyhodnocovanie investícií v numizmatike ako druhého najúspešnejšieho investičného segmentu, hneď po automobilových veteránoch, niekoľko rokov po sebe, čo je samé o sebe pre mnohých veľkým magnetom. To má za následok stále väčší nedostatok kvalitného a zaujímavého zberateľského materiálu na trhu, no aj prítomnosť donedávna skôr zriedkavých agresívnych obchodných a marketingových praktík, ako si sám vyššie uviedol, kedy jednotlivci či spoločnosti klientom “natláčajú limitované edície bezcenného balastu, ktorý hodnotu nemá a nikdy mať nebude.” V konečnom efekte ľudia len prídu o svoje peniaze a často aj ilúzie. Aká je Tvoja rada pre zberateľskú i investičnú verejnosť, ako oddeliť zrno od pliev?

4. odpoveď

Podľa môjho názoru prírastok investičného dopytu po numizmatických predmetoch ani tak nepriniesol pokles cien drahých kovov, ale nedôvera v bankový systém a nedôvera v štát. Centrálne banky čarujú a klamú, snažia sa udržať stabilitu bankového systému, nakopnúť ekonomiku a formovať pozitívne očakávania. Čiže si vlastne robia svoju prácu a účel svätí prostriedky. Štátna mašinéria kradne a plytvá tempom, ktoré už vníma aj človek ktorý sa inak o ekonómiu a politiku nezaujíma. Bezpečnostná situácia vo svete má tiež ďaleko od pohodových dní. Nechcem ísť vôbec do detailov. Tých motivačných faktorov je celá rada. Kto tu komu čo zaručí? Videli sme Cyprus. Vaše celoživotné finančné úspory môžu odísť cez noc. Dôchodky? Ak sa bavíme o priebežných, demografia hovorí neúprosnou rečou. Ak o kapitalizačných pilieroch, tie majú takisto expozíciu k rizikám finančných trhov. Čo keď tie implodujú? Centrálne banky aj štáty spôsobia svojim správaním znehodnocovanie peňazí aj iných foriem finančných aktív. Otázka je iba kedy a ako veľmi, nie či.

Zdravý sedliacky rozum hovorí o tom, že netreba mať všetky vajíčka v jednom košíku. Diverzifikácia. Tí čo majú tých vajíčok viac, majú samozrejme aj väčší sklon k vnímaniu rizík a načúvajú signálom. Majú čo stratiť.

Napriek tomu z môjho pohľadu, stále najsilnejší dopyt je zo strany skutočných zberateľov, čo vedia čo kupujú, čo hľadajú a majú tie predmety jednoducho radi.

Ale priznávam, že vidno na trhu aj tú druhú skupinu, ktorá to berie čisto diverzifikačne a investične, a taký ten plnohodnotný vrúcny vzťah si nevybudovala. Nie je ich ale až tak veľa, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Ten dojem skôr robí fakt, že je tu skupina zberateľov, ktorí nechcú byť zbytočne na očiach. A tých bežný zberateľ nevidí. Maju skôr dôveru a blízky vťah k niekomu, kto ich hromadne zakrýva. Profesionálny obchodník, poradca. Keď k čisto investičnej skupine ale ešte prirátame všetkých obchodníkov, priekupníkov, špekulantov, asi sa sily s koncovými zberateľmi aj takmer dorovnávajú. To znamená, že si svoju otázku postavil aj tak trefne.

Keď je motivátorom nakupovania a investovania strach, nesie so sebou samozrejme aj zvýšené riziko. Preto sa vytvára živná pôda pre podvodníkov a špekulantov. Špekulant sa dá vnímať aj v pozitívnom svetle. Môžte niečo kúpiť, v očakávaní že sa to zhodnotí, medzitým dodáte do segmentu (numizmatika) likviditu (peniaze za ktoré nakupujete) a neskôr to výhodne predáte. To je všeobecne prospešná špekulácia. Ja som mal na mysli tentokrát ale tú menej prospešnú skupinku. Tých čo nalietnu na ovplyvniteľnú masu, spustia marketingovú masáž, natlačia inak nehodnotné, alebo značne nadhodnotené (rozumej niekoľkonásobne predražené) predmety a oni sami vedia, že tie predmety tú hodnotu nemajú, ani nikdy mať nebudú.

Ako si sám správne poznamenal, k záujmu prispievajú aj výkonnosti numizmatiky ktoré sa umiestňujú na popredných miestach porovnávaní investičných aktív. Ja sám som ten, ktorý veľmi často a rád prezentuje numizmatiku nie len ako zábavu, ale aj ako zaujímavú formu diverzifikácie majetku. Hmotné aktívum ktoré máte pevne v ruke, nemá nikdy nulovú hodnotu, má dobrú mobilitu a v súčastnosti aj veľmi dobrú likviditu. A veľmi dôležitá vlastnosť, aj keď nezaujme hneď na prvom mieste ako výkonnosť, je diverzifikačná schopnosť numizmatických zbierok. Zjednodušene povedané, žijú si svojim životom, a keď sa niektorým Vašim aktívam nedarí, im sa darí, a niekedy dokonca tak dobre, že Vám pokryjú aj straty z tých ostatných aktív. Samozrejme pri dobrom nastavení pomerov majetku. A darí sa im aj keď sú dobré časy. V podstate sa im väčšinou darí. No nie je to krásne? J

Tu ale treba apelovať na zdravý rozum a vnímavosť ľudí. Ako nie každý rozpadajúci sa vrak niekde na parkovisku v Petržalke je veterán do ktorého by som mal investovať, tak hocičo vyrazené z kovu, keď aj drahého nie je vhodným numizmatickým zberateľským predmetom.

Takže v prvom rade ak nechcete platiť vysoké školné za zlé investičné rozhodnutia, zaujímajte sa, vzdelávajte sa, sledujte, majte oči otvorené. Dnešný svet nie je na informácie skúpy, skôr naopak, je ich prebytok a treba filtrovať.

Prelistujte si niekoľko aukčných katalógov a pozrite sa o čo je záujem, čo sa predáva. Pozrite si aj teritoriálnu stránku. Je to predajné aj za rohom v Čechách, Rakúsku, nebodaj v Londýne, New Yorku, Hong-Kongu? Aká je vzácnosť toho čo sa mi potenciálne pozdáva? Natlačí mi to s radosťou každý, len čo vytiahnem peňaženku, alebo musím na to trpezlivo čakať, zháňať, bojovať o predmet niekde na aukcii? Je ochotný ten čo mi predmet predáva ho odo mňa aj kúpiť? Za akých podmienok? Čo garancie?

A jedna zákerná poznámka na záver. Vyzval by som ešte toho čo mi predmety ponúka, nech mi ukáže svoju zbierku. Či naozaj aj sám verí tomu čo mi rozpráva. A aspoň sa Vám rozšíri prehľad, kam až možte zberateľsky dorásť. Kochať sa možte predsa aj predmetmi, ktorých nie ste výlučným vlastníkom.


Ďaľšia a záverečná časť rozhovoru s pánom Machom by mala prísť tak trochu pod stromček, teda v predvianočnom období, ak budú priať okolnosti. Ja veľmi verím a dúfam, že budú.

Editováno: 16.10.2016 21:26
0 0

Za mňa ďakujem za veľmi zaujímavý a poučný rozhovor obom pánom.

0 0

Opět velmi zajímavá další část rozhovoru. Odpvědi jsou hodně rozsáhlé. Pro mě to bylo čtení přesně na jedno kafe :-).

0 0

Som veľmi rád, že sme sa dočkali ďalšej časti. Je to ozaj veľmi zaujímave čítanie, už sa teším na ďalšiu časť.

0 0

Super

Veľmi kvalitný rozhovor, ktorý sa až takmer vo filozofickej rovine prelína s praktickými pasážami, v ktorých je cítiť veľké skúsenosti.
Elove názory, podľa mňa, sú a budú vždy vysoko cenené.
Vďaka Korlen.

0 0

Tak s tým sa dá len súhlasiť. Teším sa na pokračovanie…
Ďakujem

0 0

Opäť výborné čítanie. Pripájam sa.

0 0

Dakujem za naozaj kvalitny rozhovor, myslim ze ak by existoval na skole predmet numizmatika, toto by malo byt v skriptach :-), navyse aplikovatelne aj na ine oblasti, nie len numizmatiku.

0 0

Michal bb to vystihol myslím veľmi presne. Skvelé čítanie.

0 0

Tak jsem se včera probíral svoji sbírkou (spíše sbírečkou) a uvědomil jsem si, že z 80ti % je její složení ovlivněno nejen tímto blogem, ale vůbec všemi informacemi na tomto webu. To si nestěžuju, spíše vyjadřuji svoji spokojenost s úrovní a šířkou informací, které jsou tady dostupné. A protože jsou jedním bodem mého zájmu R-U korony, začal jsem si tisknout informace o nich uvedené na cs-mincích a vedle vytištěných papírů jsem měl na stole vedle položenou knížečku o Harcubovi. A co mně nenapadlo? :-) Neuvažují místní rakousko-uherští sběratelé o tomtéž? Tedy o vydání knížečky? Už jsem to psal někde jinde: ucelenější literatura, takto úzce zaměřená včetně aktuálních cen neexistuje, nebo o ní nevím..

0 0

Re:
Odpoveď na príspevok č. 5890

Ďakujem pekne Jarchar za povzbudivé slová, nie len za seba, ale za všetkých, ktorí sa podieľajú na rozsahu a odbornej úrovni tejto stránky. Takéto uznanie poteší a tiež motivuje.

0 0

Re:
Odpoveď na príspevok č. 5890

Ďakujem aj ja za povzbudivé slová.

Čo sa týka ucelenej literatúry k obdobiu R-U, tak s tým je vždy nejaký problém /neustále sa menia ceny, množstvo ponúk na trhu, rôzne pohľady rôznych zberateľov, …/, tak osobne si myslím, že je lepšie byť tu, na CSM a priamo nejasnosť konzultovať so zberateľmi v konštruktívnej debate, priebežne sledovať dopyt trhu a spoznávať rovnako “natrhnutých” ako len tak “sucho” listovať holé fakty, ktorých je už aj tak požehnane.

PS: Mám viac kníh a katalógov z tohto obdobia a v podstate sa líšia len uvedenými cenami v dobe vydania :D
PS2: Prejem veľa úspechov v tak rozsiahlom a zaujímavom období.

http://www.cs-mince.eu/forum/category/show/197 = OSVETA, ALEBO AKO SA NENECHAŤ DOBEHNÚŤ.

0 0

Prijemne citanie,poucne,zau­jimave…vdaka za rozhovor,tesim sa na pokracovanie.

Editováno: 27.10.2016 15:16
0 0

Rozhovor s pánom Martinom Klimom

Priatelia, s potešením Vám prinášame ďaľší rozhovor s predstaviteľom a reprezentantom rodinnej firmy a Aukčného domu Filatelie Klim, rešpektovanou autoritou v Česko – Slovenskom zberateľstve, pánom Martinom Klimom.

Úvod a otázka č. 1
Pán Klim, v prvom rade by som chcel vyjadriť naše potešenie a poďakovanie, že ste mali ochotu tomuto rozhovoru venovať svoj čas a energiu. Toto poďakovanie rozhodne nie je len v mene mojom a vedenia našej stránky, ale zaiste aj širokej zberateľskej verejnosti a ostatných návštevníkov stránky. Úvodom by som Vám položil otázku o Vašej ceste k zberateľstvu, myšlienke a idey budovania a vybudovania dnes renomovanej firmy, Vaše skúsenosti z tejto náročnej cesty, súčasnú zberateľskú a obchodnú filozofiu, ako aj plány do budúcnosti. Možno také malé pozastavenie a pohľad na tú dlhú cestu ktorá je za Vami a zároveň aj určitú víziu do budúcnosti.

Naši firmu založil můj otec, od mládí zapálený filatelista, již v roce 1989. Začal s filatelií zcela sám, postupně jsme se přidávali, nejprve moje matka, pak já, bratr, moje žena, švagr a tak dále, vznikla nám takto rodinná firma. Zprvu jsme se zabývali jen s filatelií (známkami) a později s bankovkami, mincemi a s vojenskými řády a vyznamenáními. Nebylo to vždy jednoduché, člověk pokud chce něco dokázat, a to platí i v těchto oborech, musí tomu něco obětovat. V našem případě to byl především čas. Sbírají se různé věci – pěkné, hodnotné, ano i jen na ukrácení dlouhé chvíle, zkrátka podle naturelu každého sběratele. My jsme se hned od začátku snažili vyjít vstříc všem kategoriím těchto sběratelů. To vše by ale na živobytí a pokrytí všech nákladů nestačilo, proto jsme se hned od začátku snažili provozovat aukční prodej, který se nám rozrostl až do dnešních velkých aukcí. Obětí je ovšem, jak jsem již zmiňoval, čas- celé dny na prodejně, večery a víkendy strávené určováním, popisováním a řazením zboží do aukcí.Za zajímavým zbožím je nutno i cestovat po celém světě. Nikdy by k takovému cíli nedošel člověk sám, vždy je to týmová práce, kde se může jeden spolehnout na druhého. Tady je velká výhoda rodinné firmy, kde všichni zaměstnanci jsou zároveň i členové rodiny.

Otázka č. 2
Ďalej by som chcel pokračovať otázkou o Vašom pohľade na súčasné zberateľstvo, stále intenzívnejšie prítomné investičné zberateľstvo, stále väčší nedostatok kvalitného zberateľského materiálu, čo k aktuálnemu stavu, podľa Vás, viedlo a ako vidíte jeho budúcnosť všeobecne.

Sběratelství, jako i jiné obory, se stále vyvíjí a podléhá i módním trendům.. V posledních letech je obrovský rozmach investičního sbírání a ukládání peněžních prostředků do sběratelských předmětů. Hlavní prioritou při nákupu těchto předmětů se stává kvalita, stav a vzácnost. Nízké náklady a unikáty jsou nejvíce vyhledávané a nejrychleji stoupají na ceně. Tohoto zboží je všeobecně nedostatek. Vezměte například v numismatice soukromé ražby z drahých kovů v nízkých nákladech. Ty jsou finančně zajímavé a výhodné, takže začíná tímto prodejem zabývat stále více firem.

Otázka č. 3
Predposledná otázka by smerovala k aktuálnemu výskytu fálz na trhu, Vaše skúsenosti s týmto nebezpečným javom, postupy ktorými voči tomuto chránite svojich klientov a nechal by som Vám ďalší voľný priestor na rozvinutie tém podľa Vašej predstavy, podľa toho, čo by ste sami chceli pretlmočiť zberateľskej (nie len) verejnosti.

Co se týče fals na trhu, je to stále dokola, drahé a vzácné věci se falšovali od nepaměti. S falešnými věcmi se setkáváme velmi často. Je důležité, aby se člověk nenechal unést možností koupit něco vzácného nebo výjimečného. Je potřeba se vždy domluvit na prozkoumání a ověření pravosti u takového zboží a to i v případě že majitelé mají věrohodné legendy o jeho původu. Je nutné, udělat si svůj názor, dát i na první dojem. Ne vždy se vám padělané zboží snaží prodat přímo padělatel, většinou jsou to nasazení lidé, kteří ani neví že nabízí padělky. I tak se nám mnohokrát stalo že jsme koupili falzifikát.. Pak je potřeba se přes to přenést a dále již tyto padělky nepřeprodávat, naopak upozornit další obchodníky o výskytu takových padělků. I to je pro sběratele škola života, byť poněkud drahá.

Otázka č.4
Pán Klim, v poslednej a záverečnej otázke by som sa chcel ešte venovať dvom témam. Prvou, keďže rozhovor uzatvárané nedávno po Vašej ďalšej úspešnej aukcii, by bolo Vaše hodnotenie tejto aukcie. V rámci Vašej aukcie bola napríklad rekordne predaná aj bankovka 50 korún slovenských z roku 1940, pri ktorej sú známe iba dva exempláre. V druhej časti záverečnej odpovede by som Vám chcel ponechať priestor na vyjadrenie toho, čo by ste ešte chceli zberateľskej verejnosti touto formou tlmočiť, toho, čo by ste chceli povedať na záver.

Naše poslední 62.aukce byla opět rekordně úspěšná, jak z pohledu finančního, tak z pohledu procentuální úspěšnosti prodeje položek. Opět byl velký zájem o špičkové zboží ze všech oborů z naší aukce. Důraz je stále více kladen na vzácnost a ojedinělost nabízeného zboží. Příkladem je úspěšně vydražená nevydaná bankovka slovenského štátu 50 Ks 1940 II.vydání, která se již z tak vysoké vyvolávací ceny dva miliony vyšplhala až na rekordní cenu třech milionů.
U této nevydané bankovky, která je v neperforovaném stavu známa pouze ve dvou exemplářích a v několika exemplářích s perforací, je to cena až zarážející vzhledem k relativní vzácnosti, tím máme na mysli to, že sériové čísla těchto nevydaných bankovek jsou vysoká a svědčí o vysokém nákladu, kde osud ostatních bankovek je dodnes neznámý a je stále riziko, že se objeví další exempláře.
Trend zájmu se odrazil i u ostatního aukčního materiálu, především zboží střední finanční vrstvy dosahovalo až několikanásobku vyvolávací ceny. Z filatelie je to například nevydané meziarší známek Hradčan, které dosáhlo z vyvolávací ceny 15.000.- až k ceně 105.000.-, takovéto příklady se opakovaly téměř ve všech oborech zahrnující naše aukce, především v numismatice a notafilii.
Z toho všeho nám vyplívá, že doba nahrává investicím do předmětů sběratelského zájmu. Výše dosažených cen je také ovlivněna rozvojem internetového obchodu a možností dražit online. Kde kupec z druhé strany zeměkoule nemá problém, kdykoli se takovýchto aukcí zúčastnit.

S pozdravem Martin Klim

Ďakujem veľmi pekne pánovi Klimovi za rozhovor.

Editováno: 4.12.2016 16:14
0 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 395 )

Partneri

Reklama