Dnes je sobota 18.5.2024 - 1:53:33 16 užívateľov online - neprihlásený

Sada mincí "Slovenský štát 1939 - 1945"

Sadu mincí “Slovenský štát 1939–1945” tvorí spolu 26 mincí z rôzneho materiálu, rôznych rozmerov a hmotností. Je to zberateľsky obľúbená a z finančného hľadiska dostupná sada mincí. Nechcem tu suplovať katalógy, ale skôr sa chcem venovať niektorým poznatkom, ktoré mám z praxe. Chcem týmto blogom priblížiť túto krásnu sadu zberateľom i nezberateľom mincí. K zbieraniu týchto mincí je vhodné používať Numizmatický katalóg československých a slovenských mincí 2014 od Stanislava Valoviča, kde sú ešte stále aktuálne ceny v EUR. Okrem Valoviča odporúčam všetko od klasikov Biľak, Jízdný, Polívka, Novotný a iných.

Obehové mince:
Prvou mincou sady je 5 halier 1942. Je to malá zinková minca a celé jej numizmatické nešťastie je práve materiál, z ktorého je vyrobená. Zinok nie je vhodný na mince do obehu. Ľahko sa opotrebuje, ľahko koroduje. Množstvo týchto mincí sa znehodnocuje aj pri neodbornom čistení zberateľmi. Tieto mince neodporúčam čistiť. Výnimku tvoria znečistenia odstrániteľné vlažnou vodou ako blato, cukor a iné. Vôbec tieto mince neodporúčam čistiť mechanicky, alebo leštiť. Stratia tým numizmatickú hodnotu. Počet zbierkových kusov neustále klesá a cena kvalitných mincí na trhu stúpa. Ceny sa v súčasnosti začínajú pri horších stavoch asi pri 10 € a tie najlepšie stavy idú cez 50 €. Na bežných burzách pri kvalite VF až EF sa ceny pohybujú od 20 do 40 až 50 €. Pri kúpe bez lupy až doma zistíte, že kúpili mincu so začínajúcou koróziou. Pri kúpe treba byť veľmi pozorný a všímať si malé čierne bodky, alebo iné farebné anomálie, ktoré sú zväčša znakom začínajúcej korózie. Tieto mince odporúčam skladovať v suchých a neagresívnych prostrediach. Bytové podmienky sú celkom vyhovujúce. Ale ak máte mincu so začínajúcou koróziou, pravdepodobne skôr či neskôr skoroduje v akomkoľvek prostredí.

Ďalšou dvojicou mincí v sade sú 10 halier 1939 a 10 halier 1942. Materiál mincí CuZn už dáva tušiť náklonnosť k chemickým reakciám, teda k oxidácii. Tá sa prejaví najskôr ako medenka, ktorá môže neskôr prerásť až do silnej povrchovej korózie. Čistenie týchto mincí je alchymia a procesy sú nevratné. Preto opäť odporúčam nečistiť. Snaha o odstránenie korózie končí väčšinou znehodnotením mince. Pri kúpe na burze teda treba dávať pozor na to, aby ste nekúpili mincu so začínajúcou koróziou. Neodporúčam tieto mince kupovať na internete. Na internetových fotografiách je vysoké percento možnosti nesprávneho vyhodnotenia stavu mince a korózie. Materiál mincí je relatívne mäkký a tak mince sú často i mechanicky poškodené. Ceny týchto mincí sú vzhľadom na vysoký náklad nízke, do 10 €, väčšinou okolo 3 €. Na uskladnenie odporúčam plato, alebo etue v suchých a neagresívnych prostrediach.

Nasledujú 20 halier 1940, 20 halier 1941 a 20 halier 1942. Materiál mincí CuZn už opäť dáva tušiť náklonnosť k chemickým reakciám , teda k oxidácii. O čistení, poškodeniach, kúpe a uskladnení tu platí všetko tak ako pri 10 halieroch CuZn. Rozdiel je tu však v cenách. Ročník 1940 a 1941 sa dajú v dobrých stavoch kúpiť do 20 € resp. do 30 €. Ročník 1942 je najdrahšou mincou celej sady a ceny sa podľa stavu mince pohybujú asi od 20 € do 100 €. Kúpa a predaj tejto mince je to, kvôli čomu numizmatici chodia na burzy, je to to, čomu hovoria zberateľská vášeň. Táto minca je navyše príťažlivá svojou náchylnosťou k oxidácii a tým, že jej náklad je neznámy. Je to superminca sady, čo sa týka ceny. A tak k nej treba i pristupovať.

Nasledujú hliníkové mince 20 halier 1942 a 20 halier 1943. Mäkký materiál týchto mincí dáva tušiť náklonnosť k mechanickému poškodeniu. Pri kúpe teda treba venovať pozornosť hlavne poškodeniu týchto mincí. Poškodené hrany a reliéf sú veľmi časté. Čistenie je opäť veľmi rizikové. V prípade potreby odporúčam len opláchnuť vlažnou mydlovou vodou. Ročníky hliníkových 20 haliernikov 1942 a 1943 sa dajú v dobrých stavoch kúpiť do 15 €. Uskladnenie v bytových podmienkach je pre ne vyhovujúce.

Konečne nasledujú mince z odolnejšieho materiálu – CuNi – 50 halier 1940 a 50 halier 1941. Materiál je vhodný pre obehové mince a tie sa zachovali vo veľmi dobrých stavoch. Dobre sa čistia a nie sú náročné na uskladnenie. Medzi mincami je cenový rozdiel. Ročník 1940 má neznámy náklad a trhové ceny závisia od stavu mince. Pohybujú sa asi od 15 € do 70 €, ale na burzách väčšinou okolo 30 €. O tejto minci sa koncom minulého storočia hovorilo ako o najvzácnejšej a najdrahšej minci tohto obdobia, ale nestalo sa tak. Dnes je jej vzácnosť a vyššia cena daná hlavne neznámym nákladom. Ročník 1941 sa dá v dobrom stave kúpiť do 10 €.

Pre ďalšie hliníkové mince 50 halier 1943 a 50 halier 1944 platí všetko to, čo pre hliníkové 20 halierniky. Okrem cien a výskytu na trhu. Ročník 1943 sa dá v dobrom stave kúpiť do 20 €. Ročník 1944 má pomerne nízky náklad a iba občas sa na trhu vyskytuje v zbierkovom stave. Cena už dosahuje aj 50 €. Uskladnenie v bytových podmienkach je pre tieto mince vyhovujúce.

Z odolného a pre mince vhodného materiálu CuNi sú vyrobené 1 koruny 1940 1941 194­2 1944 1945. Zacho­vali sa v dobrých stavoch, dobre sa čistia a nie sú náročné na uskladnenie. V sade je zastúpený jedným kusom ročník 1940 1941 1944 a 1945. Ročník 1942 je v sade zastúpený dvoma mincami, variantami V.1 otvorenou štvorkou a V.2 zatvorenou štvorkou. V starších katalógoch je k tomu pekný obrázok. Ceny ročníkov 1940 1941 1942 sú pre dobré stavy do 10 €, ale na burzách ich kúpite aj za 3 €. Ročník 1945 je drahší, asi do 15 €. Najdrahší je ročník 1944, ktorý v zbierkovom stave ide okolo 30 €, ale ceny presiahli už aj 50 €.

Vo wikipedii sa píše, že nikel je tvrdý a kujný kov a pre svoju stálosť na vzduchu a inertnosť proti oxidácii sa používa v menších minciach. Z tohto kovu sú vyrobené 5 koruny 1939. I keď sa píše, že je tvrdý, tak je veľmi veľmi ťažké nájsť túto mincu v nepoškodenom stave. Pri kúpe teda treba venovať pozornosť poškodeniu tejto mince. V sade je táto minca zastúpená dvoma variantami. Rozdiel je zobrazený i v katalógu Valoviča. Ceny týchto mincí sú relatívne nízke, 5 až 10 €, ale už som na burze videl obchod za 50 € pri kvalite about UNC. Tieto mince sa dobre čistia a nie sú náročné na uskladnenie.

Ďalšou dvojicou mincí v sade sú strieborné 10 koruny 1944 varianta 1 s krížikom a varianta 2 bez krížiku na kaplnke. Rozdiely sú zobrazené takmer vo všetkých katalógoch tohto obdobia. Keďže ide o prvé strieborné mince v toto článku, trocha sa pri nich pozastavím. Striebro je v mincovníctve veľmi často a oddávna používaný kov. Patrí medzi drahé kovy. Opäť som nazrel do wikipedie, kde sa píše, že je to kujný a chemicky stabilný kov. Na suchom čistom vzduchu je striebro neobmedzene stále. V numizmatike sú tieto riadky asi nie úplne platné. Z mojich skúseností vyplýva, že strieborné mince sa veľmi ľahko poškodia a na ich povrchu je množstvo rýh, vrypov a škrabancov. Mince sa veľmi často pokrývajú čiernymi bodkami a čiernym povlakom, ktoré sa nedajú bez poškodenia odstrániť. Ak teda chcete mať v zbierke tieto mince v dobrom stave, treba pri ich kúpe venovať zvýšenú pozornosť poškodeniu a vznikajúcim čiernym bodkám a čiernym povlakom. Pri kúpe odporúčam používať lupu dostatočného zväčšenia. Ja používam lupu 4× zväčšujúcu i keď mi mnohí zberatelia tvrdia, že je to zbytočné. Zvýšenú pozornosť treba venovať aj pri manipulácii s mincami. Uskladnenie v bytových podmienkach je vyhovujúce. Vyhnúť sa treba agresívnym prostrediam. Hlavne sirovodíku. Ceny týchto mincí sa pohybujú do 10 € a na trhu ich je zatiaľ dostatok.

Poslednou dvojicou strieborných obehových mincí sú 20 koruny 1941 varianta 1 s jednoduchým a varianta 2 s dvojitým krížikom na rotunde. Ako pre strieborné mince platí pre ne to, čo už bolo uvedené pri 10 korunách. Rozdiel je v cene. Varianta 1 stojí v dobrom stave 10 až 15 €. Varianta 2 s dvojkrížom na rotunde stojí v takmer razobnom lesku okolo 40 €. Samozrejme iba ak ju zoženiete. V tomto špičkovom stave sa ich veľa nezachovalo. Reliéf tejto mince je členitý, treba ho dobre poznať a pri kúpe veľmi dobre prekontrolovať.

Pamätné mince:
V tomto období boli razené dve pamätné strieborné mince. Bola to 20 koruna 1939 a 50 koruna 1944. Na oboch bol vyobrazený prezident Tiso. Všetky strieborné mince tejto sady sú rýdzosti Ag 500/1000 okrem 50 koruny 1944, ktorá je Ag 700/1000. Ceny týchto pamätných mincí v zbierkových stavoch sú okolo 20 €. Na burzách sú v ponuke desiatky kusov, ale väčšinou sa z dôvodu zlého stavu obchodujú v cene kovu.

Mince v sade mincí “Slovenský štát 1939 – 1945”:

 1. 5h 1942 Zn
 2. 10h 1939 CuZn
 3. 10h 1942 CuZn
 4. 20h 1940 CuZn
 5. 20h 1941 CuZn
 6. 20h 1942 CuZn
 7. 20h 1942 Al
 8. 20h 1943 Al
 9. 50h 1940 CuNi
 10. 50h 1941 CuNi
 11. 50h 1943 Al
 12. 50h 1944 Al
 13. 1k 1940 CuNi
 14. 1k 1941 CuNi
 15. 1k 1942 V.1 CuNi
 16. 1k 1942 V.2 CuNi
 17. 1k 1944 CuNi
 18. 1k 1945 CuNi
 19. 5k 1939 V.1 Ni
 20. 5k 1939 V.2 NI
 21. 10k 1944 V.1 Ag
 22. 10k 1944 V.2 Ag
 23. 20k 1941 V.1 Ag
 24. 20k 1941 V.2 Ag
 25. 20k 1939 Ag
 26. 50k 1944 Ag

Mince v sade sú väčšinou uložené od najnižšieho nominálu po najvyšší. Okrem toho sa ešte vyskytuje chronologické uloženie. Mince sú uložené v etue vyrobenej na mieru. Sú vsadené v otvoroch na mäkkej podložke. Veko etue po zatvorení a zaistení drží (musí držať) mince v otvoroch a zabraňuje im v pohybe. Materiál etue býva čierna, alebo béžová koženka, tmavé, alebo svetlé drevo, koža. Vnútri je mäkké plstené futro rôznych farieb. Ceny etue sú podľa prevedenia od 35 € vyššie, niektoré luxusné až 80 €. Cena celej tejto sady vrátane etue v zbierkovom stave stojí minimálne 280 €, maximum je cez 400 €. Na burzách a na stretnutiach zberateľov sa cena najčastejšie pohybuje okolo 300 až 350 €.

Ako si poskladať túto sadu mincí:
Po zberateľských začiatkoch pri zbieraní mincí, začne časom každý zberateľ uvažovať nad nejakým väčším celkom mincí. Tu sa automaticky natíska myšlienka urobiť niečo efektné, ale aj zberateľsky príťažlivé a zároveň finančne dostupné. Veľmi často to vedie k myšlienke zozbierať si vlastnú sadu mincí “Slovenský štát 1939 – 1945”. K tomuto cieľu sa dá podľa mňa dopracovať dvoma spôsobmi. Prvý je náhodný nesystematický spôsob skladania sady. Ide o skladanie bez plánovania čohokoľvek. Voľný štýl. Uvidím a kúpim. Mám, alebo nemám.
Druhý spôsob skladania sady je systematický spôsob. Systematický spôsob má tri základné atribúty. Sú to stanovenie si kvality mincí sady, finančný strop a časový interval. Tento spôsob odporúčam.

Stanovenie si kvality mincí je veľmi dôležité. Je neprirodzené mať vedľa hrdzavej mince mincu v stave good EF. Tiež je nezmysel investovať väčšiu čiastku do troch mincí, keď ostatné nie sú v zbierkovom stave. Čo odporúčam ? Hlavne byť realista. V stave UNC (RL) už sadu podľa mňa nie je možné zložiť. Niektoré mince už v stave UNC jednoducho nie sú. Napríklad 50h 1944 Al, alebo 5k 1939. Bol som už oceňovať veľa UNC sád, ale ani jedna nebola bezchybná. Za vrchol kvality považujem sadu v stave about UNC (takmer RL). Teda časť mincí je about UNC a časť mincí je UNC. Pre náročného zberateľa odporúčam sadu good EF (asi 0/0), teda najhorší stav v mince, alebo mincí sade bude good EF a ostatné budú lepšie. Pre stredne náročného zberateľa odporúčam sadu EF (asi 0– až 1+), teda najhorší stav v mince, alebo mincí sade bude EF a ostatné budú lepšie. Pre bežného zberateľa odporúčam sadu about EF (asi 1/1), teda najhorší stav v mince, alebo mincí sade bude about EF a ostatné budú lepšie. Horšie stavy sa tiež zbierajú. Dokonca aj na objednávku.

Stanovenie si finančného stropu je tiež veľmi dôležité. Vyplýva zo stanovenia si kvality mincí v sade. Nie je však možné presne napísať, koľko vyjde napríklad sada v stave EF, lebo k cene samotných mincí pristupujú ďalšie výdavky. Sú to náklady, ktoré vznikajú pri zháňaní jednotlivých mincí. Konkrétne sú to cestovné náklady, parkovacie poplatky, vstupné na burzy, aukčné poplatky, ubytovanie, nákup súčasne aj iných mincí s cieľom získať potrebné mince, napríklad aj náročná spolucestujúca a nepredvídateľné náklady ako havária a podobne. Avšak po skúsenostiach, ktoré mám, vás v súčasnej dobe poskladanie celej sady spolu s nákladmi vyjde minimálne 400 €. Samozrejme ak kupujete iba mince v stave good EF a about UNC, tak treba stovku a možno aj dve pridať. Lebo za takými stavmi sa nabeháte aj bez výsledného efektu. Kúpenie si zloženej sady na burze napríklad za 350 € vás teda vyjde lacnejšie. Ale zberateľstvo je vášeň a ja odporúčam sadu, aby si sadu každý zložil sám.

Časový interval je jediný atribút systematického skladania sady, ktorý priamo neovplyvníte. Je vhodné stanoviť si ho podľa dvoch predošlých atribútov. Teda na základe stanovenia si kvality mincí v sade a finančného stropu. Z mojich skúseností vyplýva, že je vhodné si stanoviť interval od troch mesiacov do jedného roka. Samozrejme je to na vás. Doprajte si času podľa chuti. Snažte sa nech tá vaša sada je pre vás tá na mieru ušitá. Pri pohľade na každú mincu si spomeňte na príbeh ako ste ju získali. Želám vám veľa zberateľských úspechov.

Etue “Mince Slovenský štát 1939 – 1945”:
Etue “Mince Slovenský štát 1939 – 1945”, ktorú vám na nasledujúcich vlastných obrázkoch predstavujem, je určená na reprezentačné uloženie 26 kusov mincí Slovenského štátu z obdobia rokov 1939 až 1945. Etue na obrázkoch je zvláštna tým, že jej vznik je datovaný do staršieho obdobia. Nie je to novodobá etue. Niektorí zberatelia ju dokonca považujú za dobovú, pochádzajúcu z tých rokov ako pochádzajú mince, teda približne z roku 1945 a neskôr. Iní zberatelia ju nepovažujú za dobovú z dôvodu, že pojem, alebo názov “Slovenský štát” sa v rokoch 1939 až 1945 oficiálne nepoužíval. Používanie pojmu, alebo názvu “Slovenský štát 1939 – 1945” som preto konzultoval so skvelou filatelistkou, ktorá mi potvrdila, že Československé známky vydávané v roku 1939 sa vydávali s pretlačou “Slovenský štát 1939”, teda tento pojem sa vtedy používal. Viď napríklad stránku www.philashop.cz. Takže kedy bola táto etue, alebo kedy boli všetky tieto etue vyrobené ? Vzhľadom k použitým materiálom, vzhľadom k technickému prevedeniu, vzhľadom k opotrebeniu, vzhľadom k tomu že boli vyrobené vo viacerých farbách a vzhľadom k niektorým ďalším informáciám od numizmatických pamätníkov predpokladám, že tieto spoločné etue na sadu mincí “Slovenský štát 1939 – 1945” boli vyrobené v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia. Samozrejme, je to len môj názor.

Táto konkrétna etue je vyrobená z dreva a plátna, je v čiernom prevedení s nápisom “Mince Slovenský štát 1939 – 1945”, s vonkajšími rozmermi 278 × 118 × 20 v mm, s dvoma kovovými zámkami a s pláteným pántom. Vnútorné futro je červené, s 26-timi otvormi pre mince, s uložením mincí podľa nominálu od najnižšieho po najvyšší, v troch radoch po 10–9–7 kusoch. Veko je vyplnené bielou plsťou a dekorované štátnym znakom a trikolórou. Je to pekná ručná remeselná práca. Veko však už nezabezpečuje pevné uloženie mincí v otvoroch počas ich transportu a preto je táto etue určená už len na reprezentačné uloženie mincí.

Ceny týchto etue sa na trhu pohybujú medzi 20 až 50 €. Je ich však stále menej a ich stav je už často veľmi zlý. Vyrábajú sa dokonca napodobeniny týchto “dobových”, alebo ak chcete týchto “starších” etue.

Obrazová časť blogu:
V prvej časti sú obrázky Etue “Mince Slovenský štát 1939 – 1945”. Na ďalších obrázkoch postupne sledujte jednotlivé mince a ich ukladanie do etue. Pretože priamo do blogu je možné umiestniť len 5 obrázkov, obrázky pokračujú v ďalších piatich komentároch pod blogom. Všetky obrázky sú vlastné.

Komentáře

Obrazová časť blogu, pokračovanie 1

1 0

Obrazová časť blogu, pokračovanie 2

0 0

Obrazová časť blogu, pokračovanie 3

0 0

Obrazová časť blogu, pokračovanie 4

0 0

Obrazová časť blogu, pokračovanie 5

0 0

Iná sada

0 0

Iná sada na plate

Neúplná …

0 0

Ďalšia sada

0 0

Informácia o cenách

Na poslednej burze v nedeľu v NR boli na stoloch 3 sady v cenách 300, 350 a 370 EUR. Neviem či sa predali.

0 0

Etue

0 0

Mince mojej mladosti ( v zbierani nie vekovo :-) ). Super. Tesim sa na prispevky v tomto blogu.

0 0

Informácia o obchode

Po viacnásobnom neúspešnom predaji kompletnej sady mincí Slovenského štátu 1939–45, sa majiteľ sady rozhodol predať mince po lotoch.
Jeden z najzaujímavejších nich predal za 128 EUR. Mince boli v stavoch EF.
Tento lot obsahoval 5h 1942 Zn, 20h 1942 CuZn, 50h 1940 CuNi, 1k 1944 CuNi.


Ja som kúpil zachovalú drevenú etue za ponúkanú cenu 15 EUR.

Editováno: 12.9.2016 20:34
0 0

Predaj sady na Aukre

Predajca lesok1 (22250) ponúka na Aukre sadu mincí pod názvom:
Sbírka – SLOVENSKÝ ŠTÁT – i 5hal + 20KS Tiso – RRR (6473203320)
Z popisu:
stav viz foto – zaručený starý original – vše v original,k tomu určené etuji 22×11cm – ve sbírce je vzácný a hedaný 5 hal 1942,10h 1939,20h 1940,50h 1941,50h Al 1943,1KS 1945 hledaná ,5KS 1939 , 10KS stříbrná 1944 ,20KS 1941 C+M , stříbrná 50 KS 1944 , stříbrná Tiso – vše v krásných bsbírkových stavech s lehkou patinou – luxusní záležitost
Zdroj:
http://aukro.cz/…3203320.html
Foto:

0 0

Foto z burzy

Toto foto sady mincí som urobil na burze v Žiline v apríli 2013 –

0 0

Re: Foto z burzy
Odpoveď na príspevok č. 4697

Karel napsal:

Toto foto sady mincí som urobil na burze v Žiline v apríli 2013 –

Zaujímavé

MEMENTO MORI CARPE DIEM

0 0

Pointa?

Inteligentní ľudia sa snažia problémy riešiť , geniálni sa ich snažia nerobiť . " Albert Einstein"

0 0

Re:
Odpoveď na príspevok č. 4701

Názov blogu je – Sada mincí “Slovenský štát 1939–1945”.
Na obrázku je zaujímavá sada týchto mincí.
Pointa je celkom blízko.

0 0

Re: Predaj sady na Aukre
Odpoveď na príspevok č. 4696

Karel napsal:

Predajca lesok1 (22250) ponúka na Aukre sadu mincí pod názvom:
Sbírka – SLOVENSKÝ ŠTÁT – i 5hal + 20KS Tiso – RRR (6473203320)
Z popisu:
stav viz foto – zaručený starý original – vše v original,k tomu určené etuji 22×11cm – ve sbírce je vzácný a hedaný 5 hal 1942,10h 1939,20h 1940,50h 1941,50h Al 1943,1KS 1945 hledaná ,5KS 1939 , 10KS stříbrná 1944 ,20KS 1941 C+M , stříbrná 50 KS 1944 , stříbrná Tiso – vše v krásných bsbírkových stavech s lehkou patinou – luxusní záležitost
Zdroj:
http://aukro.cz/…3203320.html
Foto:

Táto sada sa predala za 7 301 CZK = 270,18 EUR. Čo je veľmi dobrá cena, keďže kompletné 26 kusové sady sa dnes predávajú asi za 300 EUR a predaje nad 350 EUR sú ojedinelé.

0 0

Dnes na burze v Trenčíně se nabízely tři kompletní sady Slovenského štátu za ceny 350, 340 a 330 Euro.

0 0

Re:
Odpoveď na príspevok č. 4738

Ano Ševci, mám podobné informácie. Okrem toho jedna sada sa tam však hneď ráno predala za 280 € a teda nebola ani ponúkaná na stole. Asi pred hodinou som bol kontrolovať stav mincí v tejto sade. Stav je aEF až EF.

0 0

Sledovanie aukcie + dosiahnuté ceny

Zberateľská neverejná e-aukcia 1.-5.10.2016 – vybrané dosiahnuté ceny -
Sada mincí “Slovenský štát 1939 – 1945” v spoločnej drevenej etue – stav mincí EF až gEF bez korózie nečistené – dokumentácia s popisom a s obrázkami mincí v sade – 8 500 CZK = 314,49 EUR
vyvolávacia cena 0 EUR
aukčný poplatok 0 EUR
poštovné a balné 0 EUR – dohodnutý osobný odber sady
zverejnenie foto nebolo povolené
uvedené stavy mincí sú reálne

Editováno: 6.10.2016 04:54
0 0

Aukro on line

http://aukro.cz/showItem2.php?…

„Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném.“

0 0

Re: Aukro on line
Odpoveď na príspevok č. 5347

Ďakujem za link.

Foto zdroj – http://aukro.cz/…3264208.html?…

0 0

Re: Re: Aukro on line
Odpoveď na príspevok č. 5357

Som zvedavý na cenu. Zo zväčšených obrázkov sa zdá, že zinok a medenáky sú pravdepodobne už napadnuté koróziou –

0 0

Informácia o obchode

Slovenská ekonomika už je na tom asi lepšie, lebo keď som sprostredkovával stretnutie dvoch dlhodobo nezamestnaných zberateľov, tak vyšlo najavo, že obaja už pracujú. Stretnutie sa teda uskutočnilo ešte pred ich nástupom do práce dnes ráno o 6,00 hod na železničnej stanici “U Anči” v Nitre. Okrem 4-och kusov bežných mincí zo Sady mincí “Slovenský štát 1939 – 1945”, sa dnes ráno predalo:
50h 1940 gEF – 38 EUR
1k 1944 EF – 32 EUR
V nedeľu jeden z aktérov dnešného ranného obchodu vo Fraštáku v krčme kúpil:
20h 1942 CuZn v stave “pekný” – 45 EUR
V sobotu na burze na Vajnorskej druhý z aktérov dnešného ranného obchodu kúpil:
Etue na Sadu mincí “Slovenský štát 1939 – 1945” – 40 EUR

0 0

Re: Re: Aukro on line
Odpoveď na príspevok č. 5357

Aukcia pred chvíľou skončila. Dosiahnutá cena:
7 620 CZK = 282 EUR

0 0

Tieto mincicky dosiahli vrchol na jesen 2012. Volako sa im nedari od vtedy.

0 0

Re:
Odpoveď na príspevok č. 5545

Ano, ale držia si cenu okolo 300 EUR.
Táto sada podľa mňa na viac ako dosiahla ani nemala. Ten stav mincí aj na tom zlom foto nie je dobrý.

0 0

5 hal 1942 ...

Bol som teraz pol hodinu v blízkej krčme na jednu kofolu. Pozval ma známy, ktorý cestoval asi 20 km kvôli rade, či kúpiť, alebo nekúpiť 6 mincí Slovenského štátu, ktoré mu dôverčivo zapožičal predávajúci zberateľ. Nad súvislou vrstvou zinkového moru na 5 hal 1942 som len zalamoval rukami a 4 kusy medenákov s nečitateľným opotrebeným kolopisom ma šokovali. Posledná minca však bol 50 hal 1940 v stave EF. Vyzeral skutočne veľmi dobre. Celkovú sumu 100 EUR za všetkých 6 mincí, som známemu odporučil zamietnuť. Kúpiť som mu odporučil len 50 hal 1940 v EF a cenu zjednať asi na 30–35 EUR, alebo maximálne 38 EUR.
Inak ten 5 hal 1942 so súvislou vrstvou zinkového moru bol za 100 bodov. Predpokladám, že do 5-tich rokov nebude. Zničí ho mor, ktorý sa rozpadne.

0 0

Informácia

Na základe toho, čo som uviedol vo fóre “Odporúčané ceny dukátov Karla IV. 1978–1982 plus TOP ceny” v príspevku č.5909, sa mi mailom na vysoké náklady pri skladaní Sady mincí “Slovenský štát 1939 – 1945” posťažoval jeden zberateľ.

Robil si presnú evidenciu. Poslal mi nasledujúce konkrétne čísla:

 • zloženie sady január 2014 – jún 2015
 • mince spolu s etue 368 EUR
 • náklady spolu 387 EUR

Pretože mince v sade boli v stave asi aEF, tak keď sa rozhodol ju predať, musel ísť s cenou dole až na 240 EUR.
Tento zberateľ, ktorého osobne poznám, zanevrel na numizmatiku a venuje sa filatelii.

Ďakujem za informácie.

0 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 715 )

Partneri

Reklama