Dnes je sobota 13.7.2024 - 8:08:03 8 užívateľov online - neprihlásený

Nový katalóg Medailérska tvorba v rokoch 1918 - 1960

Milí priatelia, s radosťou a uznaním Vás môžem dnes informovať, že čoskoro sa dočkáme doplneného a rozšíreného vydania pôvodnej verzie katalógu “Medaily a plakety Slovenského štátu 1939 – 1945” autorov Jaroslava Kožíka a Mgr. Zuzany Falathovej pod názvom “Medailérska tvorba v rokoch 1918 – 1960”. Je to ušľachtilý a nezištný počin pre celú zberateľskú verejnosť. Naša stránka by opäť mala mať výhradné práva tento katalóg prezentovať. Tento krát sa pripravuje katalóg v obmedzenom počte aj do tlače. Náklady na tlač budú pochádzať iba zo sponzoringu priateľov numizmatiky a samotný katalóg bude nepredajný, teda nebude sa obchodovať – predávať, ale bude zdarma. Klobúk dolu.
Podklady na zverejnenie by som mal obdržať 26. apríla a následne, po príprave a spracovaní, bude zverejňovaný na našej stránke obdobne ako prvé vydanie. So súhlasom autorov budem kompletný katalóg zasielať záujemcom tiež rovnako ako prvé vydanie.
Miesto ďaľších dlhých textov si dovolím pre najautentickejšie vyjadrenie uviesť časť textu jedného z autorov, Jaroslava Kožíka tak, ako mi prišiel :
Dobrý deň ,
idem vás trochu poinformovať ohľadom pripravovaného katalógu medailí.
S potešením môžem konštatovať, že katalóg je hotový. Teda druhé vydanie s počtom strán 137. Celkovo bude vydanie obsahovať 103 medailí a plakiet + verzie. Zmenil sa názov, pretože hlavné budu medaily Slovenského štátu a okrajovo menej známe medaily zo začiatku ČSR, až po rok 1960. Samozrejme vždy je to len výber, pretože ich bolo neskutočne veľa. Ďalej katalóg obsahuje niektorých výrobcov medailí nášho územia a fotografie ich značiek.
Katalóg vám dodám v elektronickej verzii pre zverejnenie 26.4.2018 niekedy večer. Preto až vtedy, lebo doobeda 26.4 sa rozhoduje ešte o grante na tlač katalógu. Čiže bude aj tlačená verzia, nepredajná zatiaľ v počte asi 50 ks. Náklady na tlač budú riešené sponzormi. Teda ak niekto dostane tlačenú verziu, dostane ju zadarmo.
Vy máte samozrejme práva na uverejnenie v elektronickej verzii.
Záverom tejto upútavky by som chcel ešte raz vyjadriť uznanie kolegiálnej a nezištnej a prepotrebnej práci autorov, ako tiež poďakovanie administrácie stránky za možnosť toto dielo sprostredkovať zberateľom.

Komentáře

Sánka dolu šéfe…paráááádááááá

Dobri kamarat neľem slucha co hutoriš . . . aľe i doľiva!

0 0

Re:
Odpoveď na príspevok č. 11958

Šéf je tu pán Kožík a slečna Falathová a im patrí vďaka a uznanie.

0 0

Takisto sa úprimne pripájam so slovami vďaky , je to naozaj pozoruhodné dielo ľudí , ktorí sa so svojimi informáciami podelili s celou zberateľskou verejnosťou a pomôžu zachovať odkaz bývalých generácii medailérov a rytcov keď zo strany kde by to mala byť povinnosť je všetko na bode mrazu

MEMENTO MORI CARPE DIEM

0 0

Medaily nasej republiky zbieram.Mal by som zaujem o jeden vytlacok.

0 0

Rovnako, mam záujem o jeden výtlačok. Ak to bude možné.

Si vis pacem, para bellum. Acta non verba.

0 0

Vidim, ze sa formuje rad zaujemcov, tak sa do neho staviam …

Editováno: 18.4.2018 10:39
0 0

Skvelá práca. Teším sa na nový katalóg.

0 0

Mne postaci aj elektricky…

Dobri kamarat neľem slucha co hutoriš . . . aľe i doľiva!

0 0

Záujemcov o nový katalóg si značím a budem riešiť podľa dispozícií a možností autorov. Zaiste väčšiu časť požiadaviek budú riešiť sami. Čo sa týka elektronickej verzie, zverejním opäť výzvu a záujemcovia mi do správy pošlú mailovú adresu na ktorú budú chcieť katalóg poslať. Každý kto sa prihlási ho dostane. Upozorňujem len, vzhľadom na skúsenosti s odosielaním predošlého katalógu, aby ste vzali do úvahy, že katalóg má okolo 17 Mb a nie všetci poskytovatelia umožňujú túto kapacitu.

0 0

Re:
Odpoveď na príspevok č. 11975

Dobrý den Korlen, také se hlásím o zaslání katalogu v elektronické podobě a doporučuji zasílat přes úschovnu, kde provádějí zásilky bez registrace a zdarma do 25 GB.
http://www.uschovna.cz/poslat-zasilku

0 0

Gratulujem autorom Jaroslavovi Kožíkovi a Mgr. Zuzane Falathovej k vydaniu ďalšieho katalógu. Verím, že nepovedali posledné slovo a že budú vo svojej práci pokračovať.

0 0

Ďakujeme všetkým za podporu, veríme, že sa katalóg bude páčiť. Takže ako už bolo napísané k dispozícii bude vo formáte pdf od 26.4
Tlač katalógu bude riešená po tomto dátume. Cieľom je, aby sa každý, kto bude mať záujem o tlačenú verziu sa k nej aj dostal. Pracujeme na tom.
Chceme sa verejne poďakovať všetkým zberateľom, ktorí prispeli svojimi poznatkami, fotkami k rozšíreniu tohto spoločného dielka.
Samozrejme patrí vďaka aj stránke cs-mince za možnosť prezentovať tento katalóg a za celkovú podporu.
Numizmatika stráca zmysel, pokiaľ nemáte možnosť sa so svojimi informáciami z tejto oblasti podeliť a vymeniť si skúsenosti.

0 0

Nový katalóg Medailérska tvorba v rokoch 1918 - 1960

Milí priatelia, ako sme už avizovali, dnes nám autori nového katalógu, pán Jaroslav Kožík a slečna Mgr. Zuzana Falathová, doručili jeho pdf formu. Ja budem svoje úvodné slová minimalizovať, podstatné už bolo napísané vyššie, ale použijem texty autorov katalógu, ktoré sú myslím najvýrečnejšie a najvýstižnejšie.
Teda iba zopár praktických informácií. Katalóg budem, tak ako pri prvom vydaní, postupne po piatich fotkách každý deň zverejňovať. To najmä preto, aby sa aj neskôr registrovaní užívatelia či návštevníci stránky pohodlne k materiálom dostali i s odstupom času. Katalóg budem denne až do konca zverejňovať tak, aby boli fotky zoradené akoby ste listovali v samotnom katalógu. Záujemcom o kompletný katalóg vo formáte pdf, tento na požiadanie a s výslovným súhlasom autorou zašlem, ak mi ktorý koľvek člen stránky pošle do správy mailovú adresu na ktorú ho chce zaslať. Čo sa týka tlačenej verzie katalógu, toto budú riešiť myslím sami autori katalógu. Pokiaľ dostanem nejaké výtlačky k dispozícii, budem sa samozrejme snažiť každému vyhovieť. Záverom by som chcel len ešte raz poďakovať autorom, že sa rozhodli svoje dielo sprístupniť zberateľskej verejnosti opäť prostredníctvom našej stránky a tiež, že nás oprávnili katalóg ďalej distribuovať v ich mene. Ďakujeme.
Takže miesto dlhého úvodu, už texta samotných autorov z nového a prevelice žiadúceho katalógu :

Vážení zberatelia!
Dostáva sa Vám do rúk vôbec prvý katalóg venovaný tematike medailérstva na Slovensku. Táto 2. verzia katalógu je vlastne rozšírením 1. verzie z minulého roku, v ktorej sme sa venovali hlavne medailám a plaketám z obdobia Slovenského štátu, teda prvej Slovenskej republiky (1939–1945). V menšej miere sa v katalógu vyskytli aj medaily vytvorené po vzniku prvej Československej republiky a tiež po roku 1945– z druhej Československej republiky. V súčasnej verzii sme rozšírili všetky tri spomenuté obdobia, a preto sme prikročili k zmene názvu z pôvodného Medaily a plakety Slovenského štátu 1939–1945 (a medaily so vzťahom k Slovensku) na Medailérska tvorba v rokoch 1918–1960. Ďalším z dôvodov bol aj fakt, že sme súčasnú verziu katalógu doplnili aj o viaceré české medaily a českých autorov. Nakoľko sme veľa rokov žili v spoločnom štáte s Čechmi, kde sme sa stretávali aj s českými medailami, rovnako ako aj viacerí naši slovenskí medailéri študovali v Čechách, tak sme cítili za potrebné vložiť do katalógu aj časť českého medailérstva. Podstata katalógu ale zostáva nezmenená a tvoria ju naše slovenské medaily, slovenskí autori a medaily so vzťahom ku Slovensku.
Čo sa týka výberu medailí, tak v prípade Slovenského štátu sme sa snažili dať do katalógu všetky nám známe medaily, nakoľko toto historické obdobie neexistovalo dlho a tiež preto, že pôvodným zámerom bolo vytvoriť iba katalóg medailí rokov 1939–1945. Obdobie prvej a druhej Československej republiky prezentujeme tými najzaujímavejšími alebo menej známymi medailami. Keďže počas týchto období bolo vytvorené nespočetné množstvo medailí, tak preto ich nie je možné dať do katalógu všetky. Jednotlivé medaily sme pre lepšiu orientáciu v katalógu zoradili podľa ich autorov- nájdeme tu 36 slovenských a českých medailérov. Okrem tohto jadra sme na úvod katalógu pre priblíženie danej témy vložili aj kapitoly týkajúce sa slovenského medailérstva, Kremnickej mincovne- jej prvé medaily a jej produkcia a priestor venujeme aj jednotlivým rytcom, výrobcom, vydavateľom a predajcom medailí a plakiet v tomto období.
Tento katalóg nechce byť žiadnou odbornou prácou, nakoľko informácie v katalógu nepochádzajú zarchívneho výskumu anenavštívili sme ani archív mincovne vKremnici. Čerpali sme z kníh, dobovej tlače, dobových materiálov a využili sme informácie pochádzajúce zo zbierok jednotlivých zberateľov. Preto katalóg chce byť akousi pomôckou, príručkou či prehľadom medailérskej tvorby na Slovensku určený pre zberateľov. Na jednej strane pre tých, ktorí si svoju zbierku začínajú budovať a na strane druhej pre tých, ktorí si ju chcú rozšíriť alebo sa dozvedieť viaceré zaujímavé informácie o medailách. Dôvod prečo sme sa rozhodli vytvoriť tento katalóg je jednoduchý- doteraz neexistovala žiadna ucelená práca, ktorá by sa venovala tejto téme, a preto sme cítili akúsi potrebu túto medzeru vyplniť. Veríme, že sa nám to aspoň v malej miere podarilo, že katalóg pomôže každému zberateľovi v zorientovaní sa v problematike a každý si ho rád prečíta. Sme si vedomí, že katalóg nie je úplný a vždy ho možno ešte doplniť o ďalšie zaujímavé informácie (napr. počet vyrazených kusov) aj ďalšie medaily. Preto Vás prosíme, ak o takýchto viete alebo ste ich vlastníkmi, tak nám o tom dajte vedieť. Budeme Vám za to vďační nielen my, ale aj ostatní zberatelia. Zároveň dúfame, že sa raz nájde niekto, kto podrobne spracuje celú našu medailérsku tvorbu.
V závere príhovoru by sme chceli vyjadriť srdečné poďakovanie všetkým zberateľom a tým ľuďom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tvorbe tohto katalógu a boli ochotní poskytnúť svoje medaily k tomuto účelu. Zvlášť veľké poďakovanie patrí PhDr. Petrovi Zoričákovi z archívu Mincovne Kremnica, ktorý nám ochotne pomohol pri identifikácii jednotlivých medailí. Bez pomoci týchto ľudí by sme nemohli vytvoriť katalóg v takejto podobe, v akej Vám ho predkladáme.
Prajeme Vám príjemné čítanie.
Autori

Editováno: 26.4.2018 19:18
0 0

Sánka dolu…paráda…

Dobri kamarat neľem slucha co hutoriš . . . aľe i doľiva!

0 0

Pokračovanie katalógu

0 0

…tak mne padla sánka dolu tu:
https://www.ebay.com/…392024305659?…
katalóg strana 35…

0 0

Re:
Odpoveď na príspevok č. 12014

Zaujimave, celkovo tieto medaily sa predavaju velmi draho a je velky problem ich zohnat uz v bronze.

Editováno: 28.4.2018 04:16
0 0

Pokračovanie katalógu

Editováno: 28.4.2018 07:54
0 0

Pokračovanie katalógu

0 0

Pokračovanie katalógu

0 0

Pokračovanie katalógu

0 0

A keďže včera som bol mimo, dnes ešte jedno pokračovanie katalógu

0 0

Strana 18…aj ostatny maju akoby nedokoncenu stranu alebo to tak ma byt?

Dobri kamarat neľem slucha co hutoriš . . . aľe i doľiva!

0 0

Re:
Odpoveď na príspevok č. 12037

Také podklady som dostal, ale pre istotu overím u autorov.

0 0

Pozdravujem, strana 18 má tak byť, je to v poriadku … odstrihnutá je časť reverzu plakety s venovaním ( venovanie si majiteľ plakety nepraje zverejniť ).
Na strane 19 začína nový autor , preto nie je ďalšie pokračovanie na strane 18.

0 0

Aj v linku na stiahnutie je to tak

Dobri kamarat neľem slucha co hutoriš . . . aľe i doľiva!

0 0

Pokračovanie katalógu

0 0

je k dispozicii uz aj elektronicka verzia celeho katalogu ?

0 0

Re:
Odpoveď na príspevok č. 12079

Marco pošlite mi do správy mail na ktorý chcete katalóg v pdf poslať. Upozorňujem, že súbor má 23,5 Mb, tak aby Váš poskytovateľ túto kapacitu umožňoval.

0 0

Pokračovanie katalógu

0 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 726 )

Partneri

Reklama