Dnes je sobota 18.5.2024 - 3:20:58 11 užívateľov online - neprihlásený

Bankové vzory - specimeny SR 1993 - 2008

Priatelia, konečne sa mi podarilo uchmatnúť si trochu času, aby som sa mohol venovať téme na ktorú dostávam nemálo otázok. Je zrejmé, že aj naozaj skúsení zberatelia a obchodníci sa v tomto ešte priveľmi neorientujú. Specimeny slovenských bankoviek sú myslím veľmi aktuálne najmä po ich prvom skatalogizovaní pánom Pavlom Hejzlarom v poslednom notafilickom katalógu Aurei. Je to však iba strohé spracovanie nominálov, ročníkov, sérií a variant perforácií, nakoniec, ako sa u katalógu predpokladá. Ako som písal vyššie, sa teda mnohí ešte v problematike len rozhliadajú a keďže mimo katalógu pána Hejzlara, pokiaľ viem, neexistuje relevantná literatúra pre štúdium a prehľad. Navyše ani NBS na túto tému nediskutuje. Dovolím si uviesť časť vyrozumenia NBS v tomto smere :
“Okrem vydávania platných slovenských bankoviek do obehu NBS pripravovala špeciálne označené bankovky “specimeny” a “anuláty”, ktoré neboli určené pre obeh, ale slúžili pre výlučne interné potreby, najmä na ich výmenu s centrálnymi bankami vo svete, testovacie, porovnávacie, školiace, reprezentačné a publikačné účely. Vzhľadom na charakter ich použitia (neboli určené pre obeh, na predaj, ani na zberateľské účely), informácie o tejto kategórii bankoviek nie su predmetom komunikácie NBS.”
Keďže navyše na túto tému, pokiaľ viem, neexistuje žiadna výpovedná literatúra a podklady, mnohí, aj skutočne skúsení zbaratelia a obchodníci, sa v tomto ešte len hľadajú. A myslím že viem o čom hovorím. Napríklad na niektorých portáloch, kde sa aktuálne so specimenmi obchodovalo, bolo zreteľné, že zberatelia ešte vo všeobecnosti nevedia celkom posúdiť vzácnosť jednotlivých exemplárov. Výnimočná bankovka na ktorú som za roky pátrania natrafil len jeden krát, dosiahla len polovičnú cenu oproti bankovke síce vyššieho nominálu, ale v tomto najbežnejšiu. I keď slovo “najbežnejšiu” asi už nie je výstižné, osobne sa domnievam, že žiadny zo slovenských specimenov už nie je bežný. Ale čo sa týka výskytu a teda veľmi pravdepodobne aj budúcej vzácnosti a ceny predpokladám veľmi výrazné odlišovanie tých najčastejšie sa vyskytujúcich a tých, o ktorých len viem že existujú, ale nikdy som ich naživo nevidel a niektoré som ani vôbec nezaregistroval že by sa niekde niekedy objavili.
Mňa téma slovenských specimenov zaujala práve svojou košatosťou, rozmanitosťou a iste aj náročnosťou k nejakým relevantným informáciám sa dopracovať. Vyskladať si akúsi dostatočnú mozaiku informácií obnášalo desiatky stretnutí, intenzívnu komunikáciu s mnohými čo mohli nejaký kamienok do mozaiky doložiť, pátranie po aukciách, ponukách a obchodoch po celom svete. Teda tak trochu detektívka, tak trochu triatlon a tak trochu orientačný beh bez dobrej mapy, kedy sa často musíte vrátiť zo slepej uličky a hľadať novú cestu.
Neviem povedať alebo tvrdiť, že moje vedomosti sú vyčerpávajúce, ale s tým čo sa mi doteraz podarilo zhromaždiť, nemám problém sa podeliť s ostatnými ktorí majú o tieto informácie záujem. Všeobecne, najmä po prvom spracovaní slovenských specimenov v poslednom notafilickom katalógu Aurei od pána Pavla Hejzlara, sa záujem zberateľov významne zvýšil, rovnako ako o všetky informácie na túto tému. Preto si myslím, že mnohí tento blog uvítajú a môžem sľúbiť, že nebudem mať problém zodpovedať akúkoľvek otázku na ktorú budem poznať odpoveď. Tiež verím, že ak sa v niektorých veciach prípadne mýlim, alebo niekto bude mať lepšie či viac informácií pri niektorej variante a podobne, sa do diskusie títo užívatelia pre úžitok všetkých zapoja.
Nechcem ale hneď na začiatku napísať siahodlhý únavný text, nakoniec, domnievam sa, že na mnohé čo sa do úvodu nezmestí, bude priestor v následnej diskusii.
Takže na začiatok a v kocke asi toľko. Katalóg pána Hejzlara uvádza 69 variant slovenských specimenov (včetne specimenov bimiléniových bankoviek). Môžem zodpovedne napísať, že popri tom existujú ďaľšie dve bankovky. A to :
100 Sk 1997 L (je iba varianta 2 x vodorovne) a
20 Sk 1997 J
To by sme mali 71 variant. Opäť ale môžem zodpovedne potvrdiť, že pri nominále 500 Sk a variante 2 x šikmo (vysvetlím podrobnejšie nižšie) existuje aj tzv. tretia varianta, teda sklon perforácie medzi cca 45 a 60 stupňov, ako ilustruje obr č. 3. Takže ak by sme započítali aj túto “tretiu variatu” 500 Sk 2 x šikmo, dostaneme výsledný počet 72 variant, ktorý osobne zatiaľ považujem za vyčerpávajúci, i keď sa samozrejme (a rád by som), aj s vašou pomocou, môže ukázať, že sa mýlim.
Varianta perforácie 2 x šikmo existuje iba pri nomináloch 100, 200 a 500 Sk. Táto špecifická perforácia má ešte aj dve (tri) varianty podľa sklonu, ako uvádza aj katalóg pána Hejzlara. Táto varianta perforácie existuje pri 100 korune 1993 D, 200 korune 1995 E a 500 korune 1993 F.
Varianta podľa sklonu – uhla perforácie jestvuje ešte aj pri nominále 5000 Sk a ročníku 1995 H a perforácii 3 x šikmo (obr. 4 a 5).
Najviac variant má 100 Sk 1993 D, 200 Sk 1995 E, 500 Sk 1993 F, 1000 Sk 1993 G a 5000 Sk 1995 H – až štyri
Pri nominále 20 a 50 Sk existuje iba jedna varianta perforácie – 1 x vodorovne. Rozmanitosť v tomto smere začína od nominálu 100 Sk.
Počet variant podľa nominálov je takýto :
20 Sk – 11
50 Sk – 6
100 Sk – 13
200 Sk – 10
500 Sk – 9 (ak počítame aj “tretiu variantu”)
1000 Sk – 13
5000 Sk – 10
Pri jednotlivých nomináloch sú započítané aj bimiléniové specimeny.
No, nechcel som písať priveľmi dlhý text, veľmi sa nepodarilo, ale verím, že mnohým urobím radosť, niektorým pomôžem, niektorých prekvapím. Verím tiež, že tých ktorých nasrdím bude čo najmenej.
Všetkým želám pohodový nedeľný večer.

Komentáře

Siahodlhý elaborát, konečne sa niekto začal venovať aj tejto téme. Začal som zbierať specimeny len nedávno, dostal som sa ku kompletu od jedného nášho kolegu. Nesmierne som mu vďačný, potešil ma. Tak isto Ivko aj tebe, nakoľko aj keď nemusíš, aj tak si mi poskytol drohacenné informácie, ktoré nikde nie sú. Konečne sa začínam orientovať a do budúcna samozrejme obohatiť zbierku. Ďakujem

4 0

Áno, áno, čo k tomu dodať ......
Snáď len toľko, že ľudia stále radi niečo objavujú – v podstate aj keď to už objavené je, ale nie všetci o tom vedia…
A to je na zberateľstve to pekné a zaujímavé – ten vývoj, progres a čím ďalej, tým väčší záujem verejnosti.
Mnohí ešte nejakú tú dobu nebudú chápať “rozmanitosti a cenotvorbe” pri týchto bankovkách. Myslím,že to chce ešte krátky čas, aby aj tí menej skúsení zistili, že hoci slovenský specimen je pekná a vzácna bankovka – tak aj tu sa dajú nájsť tie povestné “čerešničky na torte”.
Ivan ich už v úvodnom prológu niekoľko vymenoval ..... u mňa, hoci sa tejto oblasti venujem len okrajovo, sú to uhly perforácie pri niektorých nomináloch. Už teraz je pravdepodobné, že tie, robené pod uhlom 60°stupňov budú “výhľadovo” vzácnejšie … A verme, že aj v tejto skupine bankoviek sa ešte objaví niečo neobjavené :-)

2 0

Mapovaniu konkrétnych variant specimenov SR sa venujem dlhú dobu. Môžem myslím pomerne objektívne charakterizovať ich výskyt, čo podľa môjho názoru ide ruka v ruke s vzácnosťou. Sám pre seba, nikomu nevnucujem, som si vytvoril akúsi všeobecnú tabuľku vzácnosti jednotlivých nominálov, ročníkov, sérií a variant perforácie. Asi takto :

  1. Bežné (Ako som už písal vyššie, žiadny specimen SR 1993 – 2008 sa už dnes nedá klasifikovať ako bežný, myslím to tak, že sa jedná o bankovky ktorých výskyt je najčastejší. Zaregistrujete napríklad 10 sád specimenov od 20 do 5000 Sk a v siedmych alebo ôsmych prípadoch to budú tie isté bankovky)
  2. Lepšie (Bankovky ktorých výskyt je podstatne zriedkavejší. Z príkladu vyššie, ukážu sa z desiatich sád v dvoch či troch)
  3. Dobré (To sú bankovky ktorých výskyt je už naozaj zriedkavý, v desiatich sadách použitých ako príklad sa nemusia nájsť vôbec, alebo jeden exemplár)
  4. Výnimočné. To sú napríklad bankovky o ktorých existencii viem, ale nikdy sa mi ich nepodarilo získať, nikde som ich ponuku alebo predaj nezachytil a nikdy nevidel. Podľa neoficiálnych (ako inak) informácií sa jedná o bankovky ktoré boli súčasťou špeciálnych sád vyrobených na možno konkrétnu reprezentačnú úlohu a u niektorých by ich celkový počet nemusel byť vyššií ako 30 ks.

Variantu perforácie 2 x šikmo by som pokladal za kategóriu 3. Najmä pri nominále 100 a 500 Sk. 200 koruna sa štatisticky vyskytuje predsa len o niečo častejšie. Väčšiu či menšiu vzácnosť perforácie pri tejto variante (45 a 60 stupňov) by som nevedel určiť. Podľa mojich sledovaní je výskyt oboch cca obdobný. Viem ale, že aj rešpektovaní profesionáli buď nevedeli o tejto variante perforácie, alebo ak vedeli, tak nie to že aj medzi nimi existujú ešte varianty podľa sklonu.
A na záver dnešného príspevku, efsoboy píše že “..hoci slovenský specimen je pekná a vzácna bankovka..”, napadlo mi vyjadrenie jedného z absolútnej čs notafilickej špičky, pokladá bankové vzory, teda anuláty a specimeny, za matky všetkých bankoviek.

2 0

Veľmi zaujímavý blog a užitočné informácie. Tiež mám zopár týchto bankoviek, ale vyskladat si ich všetky bude veľmi veľký problém.

1 0

Foto čo mám po ruke. Ostatné pridám neskôr
100 SK 1996 D
100 SK 1997 D

1 0

Na základe viacerých komunikácií sem presúvam príspevok z iného vlákna, ktoré bolo pôvodne dopytom, ale súhlasím, že ďaľšie príspevky patria skôr do tohoto blogu. Takže posledný príspevok kopírujem sem, foto doplním a event ďaľšie komenty budem umiestňovať sem. Ničmenej ale vlákno “dopyt” je stále aktuálny.

No keďže sme všetci asi zľahka vystrašení koronavírusom, zbytočne ani nevystrkujeme nos a aj v Borinke nám zavreli škôlku, takže som chúva na plný úväzok, mám snahu popri tom aj urobiť niečo užitočné. Po naozaj dlhom čase, neboli to týždne, skôr mesiace, sa mi ale napokon podarilo vyzískať posledný chýbajúci bankový vzor – specimen 50 koruny. Jedná sa o 50Sk 2002 K (foto 1 a 2). Tým sa mi podarilo uzavrieť nominály 50, 500 a 1000 Sk. V dopyte síce ešte hľadám aj 1000 koruna 1993 G 2 x vodorovne, ale to preto, že bankovka ktorú mám nie je v ideálnom stave. Takže stále hľadám 9 (10) variant specimenov ktorých upravený zoznam je vyššie. Budem povďačný za každú ponuku.
Takže posledným úlovkom sa mi podarilo skompletizovať aj nominál 50 korún a zaujímavosťou je, že výskyt tejto varianty som zaznamenal opäť naposledy v 1. aukcii M&Ch v roku 2011. Aj číslovač bankovky je znovu len tri číslovače od bankovky z aukcie (0151 0536 – 0151 0540).
Viem že aktuálne je pozícia specimenov SR pod viacerými vplyvmi zneistená (lepšie zorientovaní a bystrejší pozorovatelia rozumejú.., čo nechcem tu viac rozvádzať, aby zas nevzniklo nejaké iskrenie), ale tak ako bankové vzory prvej republiky, protektorátu, Slovenského štátu a ďaľšie sú a budú skvelý a hodnotný zberateľský materiál, nepochybujem že aj bankové vzory historicky uzavretej etapy meny Slovenskej republiky 1993 – 2008 bez diskusie patria do tehoto klubu. Rovnako nepochybujem že budúcnosť dá v tomto tiež veľmi jasnú odpoveď :-)
No a aby to dnes bolo pestrejšie, prikladám foto štyroch bankoviek s podpisom guvernéra NBS v rokoch 1993 – 1999 Ing Vladimíra Masára. Podpis guvernéra, prípadne podpísaného člena bankovej rady, autora či aj rytca na bankovke nie su až tak výnimočné. Ale s podpisom guvernéra na bankovom vzore – specimene SR som ešte tiež nestretol. Tak pre potešnie foto 3, 4, 5 a 6.

https://www.cs-mince.eu/…em/show/1626

Editováno: 9.3.2020 14:42
4 0

Bankový vzor - specimen 1000 Sk 1995 G 1 x vodorovne

Na základe opakujúcich sa otázok, naposledy z dnešného rána, resp. včerajšieho večera, k existencii či neexistencii varianty bankového vzoru – specimenu 1000 Sk 1995 G perforácia 1 x vodorovne, nakoľko v jednom z dvoch katalógov ktoré slovenské specimeny spracovali táto varianta uvedená nie je, dokladám dva exempláre tejto varianty ktoré sa mi podarilo zmapovať (foto).
Poznajúc zdroj podkladov zdokumentovaných na foto, pokladám event. diskusie za prebytočné a môžem naozaj zodpovedne potvrdiť ich autenticitu. Tu by som tiež využil príležitosť vyjadriť svoj názor k rovnako sa opakujúcej téme v diskusiách so zberateľmi či obchodníkmi. Neexistuje, a treba povedať, ani nikdy neexistoval žiadny oficiálny súpis, tabuľka, katalóg alebo zoznam bankových vzorov. Ani R-U banka (1878 – 1919) či ešte jej predchodcovia, Bankový úrad MF (1919 – 1926), Národná banka Česko-slovenská (1926 – 1939), Slovenská národná banka (1939 – 1945), Národná banka Československá (1945 – 1950), Štátna banka Československá (1950 – 1990), inštitúcie prechodného obdobia v rokoch 1990 – 1992 a ani NBS 1993 – na tému bankových vzorov oficiálne nekomunikovali, nekomunikujú a tabuľky, mantinely, rozpätie číslovačov v notafilických katalógoch vychádzajú vždy iba zo zaznamenaných exemplárov v zbierkach, v zberateľských aukciách či podobných relevantných zdrojov. Zásadný krok v tomto smere bol katalóg Víta Karasiewicza z roku 2010 – Bankovní vzory a perforace papírových platidel Československa 1919 – 1993, následné spracovania, či asi najvyčerpávajúcejší katalóg Pavla Hejzlara z minulého roku. Teda osobne by som odporúčal sa týchto “mantinelov” pridržiavať.

3 0

DOPYT 200 Sk 1995 E 1x SPECIMEN perforácia

Dobrý deň,
zháňam do zbierky bankovku (bankový vzor) 200 Sk 1995 E perforovanú 1× SPECIMEN vodorovne. Ak by ste mi ju vedeli ponúknuť, prosím správu na email grandson07@gmail.com.
Ďakujem

0 0

Re:
Odpoveď na príspevok č. 13218

dobrý večer, chcel by som sa spýtať, či náhodou nemáte na predaj 200 Sk 1995 E 1× SPECIMEN perforácia vodorovne. Kontakt na mňa je grandson07@gmail.com

Ďakujem

0 0

Re:
Odpoveď na príspevok č. 13209

dobrý večer, chcel by som sa spýtať, či náhodou nemáte na predaj 200 Sk 1995 E 1× SPECIMEN perforácia vodorovne. Kontakt na mňa je grandson07@gmail.com

Ďakujem

0 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 715 )

Partneri

Reklama