Dnes je sobota 15.6.2024 - 18:59:28 13 užívateľov online - neprihlásený

Mincovnictvo v období revolúcie 1848-1849

Priatelia numizmatici, v tomto blogu sa zameriam na krátke, ale v každom prípade zaujímavé obdobie ako z hľadiska historického, tak aj numizmatického a tým sú revolučné roky 1848–1849. Z nášho pohľadu zberateľov mincí ide o pomerne skromný počet mincí, ale o to reálnejšie je vyskladať kompletnú zbierku rakúskych aj uhorských razieb, doplnenú o razby z územia Talianska, ktoré bolo súčasťou ríše habsburgských cisárov. Nakoľko sa nepovažujem za špecialistu na dané obdobie, uvítam akékoľvek postrehy komentáre a doplnenia, ktoré blog obohatia.

Pre prehľadnosť budem v tomto úvodnom komentári sumarizovať predajné ceny zlatých mincí tohoto obdobia t.j. 1 dukát 1848 20 líra 1948 Miláno a Benátky a 40 líra Miláno. Podrobnejšie info o predajoch uvádzam dolu v komentároch.

1 dukát 1848
19.01.2020 – 622 euro + 11 % prirážka
26.01.2020 – 565 euro
02.02.2020 – 610 euro
02.02.2020 – 444 euro
19.04.2020 – 480 euro + 15 %
23.04.2020 – 409 euro + 18 %
23.04.2020 – 273 euro + 18 % – viditeľné poškodenie pri odstránení závesu
30.04.2020 – 950 euro + 20 %
06.06.2020 – 364 euro + 15 %
17.06.2020 – 520 euro + 22 %
29.06.2020 – 500 euro + 23 %
03.07.2020 – 420 euro + 22 %
03.07.2020 – 480 euro + 22 %
12.09.2020 – 600 euro + 20 %
17.09.2020 – 380 euro + 22 %
19.09.2020 – 390 euro + 20 %
19.09.2020 – 440 euro + 22 %
26.09.2020 – 500 euro + 20 %
26.09.2020 – 550 euro + 20 %
16.10.2020 – 340 euro + 20 %
06.11.2020 – 750 euro + 20 %
29.11 2020 – 6000 NOK ~ 566 euro + 20 %
04.12. 2020 – 580 euro +18,5 %
05.12.2020 – 550 euro + 20 %
05.12.2020 – 440 euro + 20 %
05.12.2020 – 480 euro + 20 %
05.12.2020 – 480 euro + 20 %
11.03.2021 – 420 euro + 15 %
20.04.2021 – 750 euro + 20 %

20 líra Miláno
05.05.2020 – 2400 euro + 18 %
08.06.2020 – 1770 euro + 20 %
21.06.2020 – 940 euro + 12 %
10.07.2020 – 2200 euro + 22 %
10.07.2020 – 2400 euro + 22 %
17.09.2020 – 1800 euro + 18 %
03.10.2020 – 2200 euro + 10 %
16.10.2020 – 1700 euro + 20 %
18.10.2020 – 900 CHF ~ 840 euro +22,5 %
18.10.2020 –1500 CHF ~ 1400 euro +22,5 %
31.10.2020 – 2700 euro +24 %
12.12.2020 – 1500 euro + 22 %
22.01.2021 – 1950 euro + 18 %
28.03.2021 – 430 euro + 20 %
11.04.2021 – 500 euro + 22 %, stav F

20 líra Benátky
30.04.2020 – 3800 euro + 17 %
08.06.2020 – 2240 euro + 20 %
10.07.2020 – 4600 euro + 22 %
10.07.2020 – 4000 euro + 22 %
10.07.2020 – 1700 euro + 22 % s viditeľným poškodením
17.09.2020 – 3000 euro + 18 %
26.09.2020 – 1400 euro + 20 %
03.10.2020 – 3500 euro + 17 %
31.10.2020– 10 000 euro + 24 %
08.12.2020 – 1605 euro + 12 %
19.12.2020 – 3600 euro +17 %
21.01.2021 – 7500 USD ~ 6200 euro + 20 %
22.01.2021 – 5100 euro + 18 %
22.01.2021 – 3200 euro + 18 %
28.03.2021 – 1600 euro + 20 %

40 líra Miláno
09.02.2020 – 520 euro + 20 % – poškodenie po odstránení závesu
16.02.2020 – 1750 euro + 20 % – nepredaná
20.04.2020 – 1909 euro + 18%
07.06.2020 – 1750 euro +20 % – nepredaná
08.06.2020 – 1680 euro + 20 %
03.07.2020 –2000 euro + 22 %
10.07.2020 – 2200 euro + 22 %
17.09.2020 – 1700 euro + 18 %
17.09.2020 – 1600 euro + 18 %
26.09.2020 – 1800 euro + 20 %
31.10.2020 – 3000 euro + 24 %
14.11.2020 – 1900 euro + 20 %
28.03.2021 – 750 euro + 20 %
02.04.2021 – 2600 euro + 22 %
20.04.2021 – 1900 euro + 20 %

Komentáře

Rakúske razby 1848

Rakúske razby z obdobia revolucie predstavujú len 2 typy mincí

  • medený 2 grajciar 1848, razený vo viedenskej mincovni
  • strieborný 6 grajciar, razený v 3 mincovniach – Viedeň, Praha a Kremnica, pričom kremnická razba patrí medzi vzácne a na trhu sa vyskytuje sporadicky.

Rakúska vláda k vydaniu týchto mincí pristúpila z dôvodu riešenia nedostatku drobných mincí, ktoré obyvateľstvo monarchie v neistých časoch tezaurovalo.

Editováno: 14.1.2020 12:55
4 0

Uhorské razby 1848-1849

Prejavom emancipacie Uhorska a jeho revolučnej vlády bolo nariadenie z 11. mája 1848 raziť 10 a 20 grajciarové strieborné mince a zlatý 1 dukát s obrazom cisára Ferdinanda V. a madonou, avšak pôvodný latinský text z predchádzajúcich rokov nahradil text v maďarčine. Tieto mince boli doplnené nariadením ministerstva financií z februára 1849 nominálmi medené 1 a 3 a strieborný 6 grajciar. V sústave rakúskych mincí sa 3 grajciar v tomto období nevyskytoval. Mince majú na líci vyobrazený Uhorský znak s korunou. Do obehu boli dané v máji a júly 1849 a ich ražba skončila po porážke revolúcie v auguste 1849. 1 grajciar s letopočtom 1848 je bez značky mincovne a budem rád ak niekto z kolegov doplní miesto jeho razby (niekde sa uvádza Kremnica). 1 grajciar 1849 bol razený v mincovni Baia Mare (Nagybánya, Veľká Baňa). Keďže tieto mince obiehali pomerne krátku dobu, dajú sa získať vo veľmi dobrom stave za prijateľnú cenu, na rozdiel od niektorých iných drobných mincí Ferdinanda V. a najmä Františka Jozefa I., ktoré obiehali desiatky rokov. Na 3 grajciari sa často nachádzajú viditeľne stopy po valcovaní. Vzácnejšie uhorské razby z tohto obdobia sú 10 grajciar 1848 KB a 1 grajciar 1849 n. b.

Editováno: 3.2.2020 20:10
3 0

Benátske a Milánske razby 1848-1849

Mince z Benátok a Milána boli razené na území Kralovstva Lombardsko-Benátskeho, ktoré patrilo medzi korunné zeme Rakúskeho cisárstva. Vzniklo ako rezultát Viedenského mierového kongresu po porážke Napoleona Bonaparte. Rakúsky cisár bol titulovaný zároveň ako Lombardsko-Benátsky kráľ. Búrlivé udalosti roku 1848 tak ako v mnohých ďalších krajinách v Európe neminul ani sever Talianska. Obyvatelia povstali proti rakúskej vláde 22. marca 1848 takzvanými Piatimi dňami v Miláne. Rakúšania boli z Milána vyhnaní a bola nastolená Lombardská provizórna vláda. Ďalší deň nasledovalo povstanie v Benátkach a nastolenie Benátskej provizórnej vlády. Povstanie potlačili rakúske vojská, ktorým velil maršal Jozef Radecký. Definitívnu bodka za povstaním dala porážka Benátok 24. augusta 1849. Rovnako ako v Uhorsku, aj v Miláne a Benátkach nová vláda začala raziť svoje mince. Talianske razby sú zároveň najpočetnejšie čo do nominálov a typov z pomedzi revolučných razieb Rakúskeho cisárstva.
Nominály benátskych razieb:

  • medené 1, 3 a 5 centissimi 1849 značené z.v. (zecca Venezia-Benátky), existuje aj vzácne 1 centisimo bez značky mincovne.
  • strieborné 15 centisimi 1848 zv
  • strieborná 5 lire 1848 s levom na podstavci bez mincovej značky
  • strieborná 5 lire 1848 bez podstavca, značená V
  • zlatá 20 lire 1848 bez značky

V katalógu Stanislava Valoviča je uvádzaná aj 25 centisimová minca ako skúška.
Nominály Milánskych razieb:

  • strieborná 5 lire 1848 v 3 variantoch odlišujúcich sa koncami ratolestí a umiestnením hviezdy
  • zlaté 20 a 40 lire 1848

Všetky milánske razby sú značené mincovňou M-Miláno.

Editováno: 10.3.2020 20:20
2 0

20 grajciare 1848 KB

Ako píšem vyššie v revolučnou roku 1848 začala kremnická mincovňa raziť mince s maďarským popisom a značkou KB, viď foto kremnických 20 grajciarov 1848 s latinským a maďarským textom a značkami B a K. B.

1 0

3 grajciar s madonou?

Na týchto 2 stránkach som našiel informáciu, že 3 grajciar 1849 n.b. existuje vo variante kedy bol prerazený motívom madony:

https://www.ngccoin.com/…duid-1412860
https://en.numista.com/…es23190.html

Nikde som sa však nestretol s takouto mincou a celkovo sa mi zdá nelogické aby na neskoršej razbe (po1849) bola na minci vyobrazená madona, keďže po porážke maďarských vojsk v 1849 sa madona ako patrónka Uhorska prestala používať. Budem rád ak niekto pridá svoj názor, prípadne informáciu k tejto razbe.

0 0

10 kreuzer 1848 K. B.

https://www.ebay.de/…312900088260#…

Dnes za 105 euro, ale stav…

Editováno: 4.2.2020 09:54
0 0

1 dukat 1848

https://en.auction-world.co/…19-3799.html

Na ďalekom východe 622 euro plus prirážka.

0 0

1 dukat 1848

https://aukro.cz/…a-6961122400

Dnes na aukre 14200 kč

Editováno: 26.1.2020 20:07
1 0

5 lire 1848

5 lira lev bez podstavca za šialených a úplne mimo katalógových 2500 euro
https://www.numisbids.com/n.php?…

Zaujímavý je aj stav podľa ngc – MS 65…

Editováno: 1.2.2020 21:33
1 0

1 dukat 1848

Dnes na aukre za 610 euro.
https://aukro.cz/…a-6961122488

a ešte jeden za 444 euro
https://aukro.cz/…y-6961339818

Podľa genglavych fotiek ťažko určiť stav, ale vyzerá o stupeň horší ako ten prvý.

Editováno: 2.2.2020 20:31
0 0

Cez víkend sa mi podarilo na ostrovoch vydražiť toto:
https://www.numisbids.com/n.php?…
Píšu tam že je to box coin, tak som zvedavý čo mi vlastne príde. :) Dúfam že nejaká pekná pamiatka na brexit…

Editováno: 3.2.2020 20:41
0 0

40 lire 1848

https://www.numisbids.com/n.php?…

Dnes za 520 euro plus prirážka. Minca vybratá zo šperku, s viditeľným poškodením, ale v podstate za cenu kovu.

0 0

40 lire 1848

Dnes sa nepredal na aukcii WAG 40 lira za vyvolavacku 1750+20% prirážka, tie percenta to podla mňa zabíjajú, keby sa predala je nespokojný predajca aj kupujúci, spokojný je len aukčný dom. Preto sa nepredal :)

Editováno: 16.2.2020 21:57
1 0

5 lire 1848

Lev bez podstavca

0 0

1 dukat 1848

Dnes 480 euro plus 15%
https://www.numisbids.com/n.php?…

0 0

40 lira 1848

40 lira 1848 Miláno 1909euro plus 18 % prirážka
https://www.numisbids.com/n.php?…

0 0

dukát 1848

https://www.numisbids.com/n.php?…
https://www.numisbids.com/n.php?…

409 resp. 273 euro plus prirážka 18 percent. príjemná cena ale nepríjemná kvalita lacnejší znehodnotený odstránením závesu a ten drahší tiež vyzerá že sa tam s tým niekto hral. Okrem toho fúra vrypov a škrabancov.

Editováno: 23.4.2020 09:42
0 0

1 dukat 1848

Macho a Chlapovič 950 euro plus prirážka
https://www.numisbids.com/n.php?…

1 0

20 lire 1848

Benatska 20 lira v top stave u Katza 3800 euro plus prirážka

https://www.numisbids.com/n.php?…

0 0

20 lire 1848

20 lire 1848 Miláno aukcia Varesi 2400 euro plus prirážka
https://www.numisbids.com/n.php?…

Editováno: 16.5.2020 08:36
0 0

40 lire 1848

https://www.numisbids.com/n.php?…
Ani druhý pokus nevyšiel :)

0 0

1 dukat 1848

https://www.numisbids.com/n.php?…

Poľsko, Marciniak-364 euro plus 15 percent prirážka, stav tak 2/2

Editováno: 12.6.2020 23:23
0 0

20 lire 1848 z. v.

https://www.numisbids.com/n.php?…

Sincona v Švajčiarsku (ceny z frankov na eurá podľa kurzu) Cca 2240 euro plus 20%.

Editováno: 12.6.2020 23:24
0 0

20 lire 1848 M

https://www.numisbids.com/n.php?…

1770 euro plus 20%

0 0

40 lire 1848

https://www.numisbids.com/n.php?…

1680 euro plus 20 percent prirážka.

0 0

1 dukat 1848

https://www.dorotheum.com/cz/l/6730503/

520 euro plus prirážka

0 0

1 dukat 1848

https://www.numisbids.com/n.php?…

500 euro plus prirážka.

0 0

Jelacicov gulden

https://www.numisbids.com/n.php?…

V aukcii dorotheum sa za 800 euro plus aukčná prirážka vyrazila zaujímavá minca, ktorá takisto spadá do obdobia revolúcie 1848–1849. Je to gulden chorvátskeho bána Josipa Jelacica, ktorý významnou mierou prispel k porážke maďarskej revolúcie. V rokoch 1848–1849 využil situáciu v monarchii na posilnenie štátoprávneho postavenia Chorvátska a zjednotil chorvátske zeme do jednotného kráľovstva Dalmácie, Slavonie a Chorvátska. Tento útvar mal trvanie len počas revolučných rokov. Počas aj po skončení revolúcie Jelačič jednoznačne podporoval politiku Viedne a ministra Bacha. Ako prejav nezávislosti razilo Chorvátske kráľovstvo vlastné mince, ktoré sú zberatelskymi raritami a ich ceny sa pohybujú v štvor až päť ciferných sumách. Razené v mincovni Záhreb.

Editováno: 22.6.2020 20:23
1 0

20 lire 1848 M

https://www.numisbids.com/n.php?…

Auctiones GmbH, Švajčiarsko
1000 frankov, približne 940 euro plus 12%.

0 0

1 dukat 1848

Včera u raucha 2× dukat 1848 420 a 480 euro + 22 percent prirážka.

https://www.numisbids.com/n.php?…
https://www.numisbids.com/n.php?…

Editováno: 5.7.2020 20:55
1 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 722 )

Partneri

Reklama