Habsburská monarchia (1526 - 1918)

Redaktor: e1

Autor: e1

Témata

Ferdinand I. (1526 - 1564)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

2
2728
8 r 2 mes
Maximilian II. (1564 - 1576)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

1
1533
8 r 3 mes
Rudolf II. (1576 - 1608)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

1
1539
8 r 3 mes
Matej II. (1608 - 1619)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

1
1586
8 r 3 mes
Ferdinand II. (1619 - 1637)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

1
1535
8 r 3 mes
Ferdinand III. (1637 - 1657)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

1
1597
8 r 3 mes
Leopold I. (1658 - 1705)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

1
1360
8 r 3 mes
Jozef I. (1705 - 1711)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

1
1350
8 r 3 mes
Karol VI. (1711 - 1740)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

1
1703
8 r 3 mes
Mária Terézia (1740 - 1780)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

1
1351
8 r 3 mes
František I. (1740 - 1765)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

1
1467
8 r 3 mes
Jozef II. (1780 - 1790)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

1
1406
8 r 3 mes
Leopold II. (1790 - 1792)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

1
1293
8 r 3 mes
1
2131
8 r 3 mes
Ferdinand I. (1835 - 1847)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

1
1428
8 r 3 mes
František Jozef I. (1848 - 1916)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

1
1497
8 r 3 mes
Karol I. (1916 - 1918)

od e1 , založené 10.4.2016 000 08:04

1
1525
8 r 3 mes