Dnes je utorok 25.2.2020 - 10:55:38 4 užívateľov online - neprihlásený

Zákon č. 62/1923 Sb o razbe čs. dukátov a ďaľšie

Zákon č. 62/1923 Sb

Dobové foto zákona č. 62/1923 zo dňa 23.3.1923. ktorý umožnil razbu československých dukátov pri príležitosti 5. výročia vzniku Československej republiky

Editováno: 12.3.2016 19:01
0 0

62/1923 Sb.
Zákon
ze dne 23. března 1923
o ražbě československých dukátů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje raziti československé dukáty jako dosavad ze směsi 986 1/9 dílů zlata se 13 8/9 díly mědi (71/72) jako minci obchodní.
Z kilogramu mincovního zlata raziti jest 286.4594075 dukátů, tudíž z kilogramu ryzího zlata 290.4940836 dukátů.
Dukát jednoduchý váží tedy 3.490896 gramů hrubé váhy se 3.4424109 gramy ryzího zlata; lze však raziti také dukáty dvojité i vícenásobné.
§ 2.
Na líci každého dukátu (§ 1) jest obraz vévody Václava dokola s nápisem: “Nedej zahynouti nám i budoucím”; na rubu jest malý znak republiky Československé dokola s nápisem: “Republika Československá”.
Z prvního raženého tisíce má každý kus (dukát jubilejní) na líci své řadové číslo a na rubu číslicemi vyznačeno prvé pětiletí republiky Československé (§ 4), kdežto každý jiný kus jest na líci bez řadového čísla a na rubu jen s letopočtem své ražby.
Okraj jest u každého dukátu ozdobně vroubkovaný a má perlový věnec na obou stranách.
Každý dukát jednoduchý má průměr 19.75 milimetrů; dukáty dvojité i vícenásobné jsou úměrně větší.
§ 3.
Ražba dukátů má býti co nejpřesnější jak co do obsahu, tak i váhy jejich (§ 1).
Pokud však naprosté přednosti dosíci nelze, dovolena jest jako největší úchylka nad nebo pod zákonnou míru jedna tisícina hrubé váhy i ryzosti, takže jednoduchý dukát smí vážiti nejméně 3.487405 gramů se 3.4389685 gramy ryzího zlata a nejvíce 3.494387 gramů se 3.4458533 gramy ryzího zlata.
§ 4.
Československý dukát není měnou, kterou by byl nucen každý při placení dluhu bráti, nýbrž jest mincí obchodní, používanou podle vůle smluvních stran.
Dukáty jubilejní (§ 2) razí stát jen na svůj účet; jinak raziti lze dukáty nejen pro stát, ale i na účet soukromý. Dobu, od které bude lze razit dukáty na účet soukromý, vyhlásí ministr financí.
Stát při tom nesmí trvale zmenšiti své vlastní zásoby zlata.
Ražebné zmocněn jest čas od času vyhláškou stanoviti ministr financí, maje při tom zřetel na ažio této zlaté mince.
Výtěžek z československého dukátu rozmnožuje zlatý poklad státní.
§ 5.
Zákon tento, který nabude účinnosti 30 dní po vyhlášení, provede ministr financí v dohodě s ministrem spravedlnosti a ministrem průmyslu, obchodu a živností.
T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.
Bečka v. r.

0 0

Vládne nariadenie č. 200/1923 o vydaní československých dukátov jubilejných i iných (obyčajných) dukátov...

(foto dobového dokumentu)

Editováno: 12.3.2016 20:14
0 0

Vládne nariadenie (II) zo dňa 28.6.1929. o čs. 5 a 10 dukátoch

"Vláda republiky Československé nařizuje :
(foto dobového dokumentu)

0 0

A ešte vyhláška ministra financií zo dňa 21.6.1924.

o razbe československých dukátov “na účet soukromý” :
(foto dobového dokumentu)

0 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 448 )

Partneri

Reklama