Dnes je sobota 13.7.2024 - 10:00:19 9 užívateľov online - neprihlásený

Základný prehľad nominálov mincí z obdobia rímskeho cisárstva

Základný prehľad nominálov mincí z obdobia rímskeho cisárstva

Dobrý deň

Pokúsim sa načrtnúť aspoň základné parametre jednotlivých nominálov mincí. Napriek tomu, že tieto informácie sú všeobecne známe a dostupné, pevne verím, že nájdu využitie hlavne u začínajúcich zberateľov.

aureus = 25 x denarius = 100 x sestercius = 200 x dupondius = 400 x as = 800 x semis = 1600 x quadrans.
denarius = 4 x sestercius = 8 x dupondius = 16 x as = 32 x semis = 64 quadrans
sestercius = 2 x dupondius = 4 x as = 8 x semis = 16 x quadrans
dupondius = 2 x as = 4 x semis = 8 x quadrans
as = 2 x semis = 4 x quadrans
semis = 2 x quadrans
quadrans = quadrans
Tento menový systém cisára Augusta s malými zmenami pretrval až do začiatku 3.storočia.

AUREUS – zlatá minca – priemer cca 17–18 mm. Za vlády Augusta tvoril 1/40 rímskej libry o hmotnosti 8,18g.
Jeho hmotnosť postupom času klesala: za Nera vážil 7,28g, za Caracallu 6,55g, za Diocletiana už len 5,46g
Poznáme aj ½ aureus nazývaný tiež zlatý quinarius.
DENARIUS – strieborná minca razená už za rímskej republiky (cca 1.pol.3. storočia BC). Augustom bol stanovený ako 1/84 striebornej rímskej libry o hmotnosti 3,89g a rýdzosti 98%. Jeho rýdzosť ale tiež postupne klesala:
za vlády Nera cca na 93%, za Antonina Pia 80% a za vlády Caracallu len 60%. Diocletianovou mincovou reformou v roku 294 zaniká. Priemerná hmotnosť denáru sa udáva 2,7–3,8 g a priemer 17–19 mm.
Poznáme tiež ½ denár (Ag quinarius)- patrí medzi vzácnejšie nominály.
ANTONINIANUS (2-denár) – strieborná minca zavedená cisárom Caracallom v roku 215. Panovník má na hlave tzv. lúčovú korunu a pod portrétom panovníčky je vždy polmesiac. Aj rýdzosť týchto mincí postupom času klesala – z cca 59% Ag až na asi 3 – 5% Ag. Hmotnosť mince sa pohybuje od 4,7 do 7 g a má cca 20–24 mm.
SESTERCIUS – za rímskej republiky to bola drobná Ag minca. Po Augustovej mincovej reforme bol sestercius ustanovený ako mosadzná minca o hmotnosti 1 unce- 1/12 rímskej libry-27,28g. Neskôr bol razený iba z bronzu.
Sestercie boli hojne razené až do druhej polovici 3.storočia, kedy sa stávali čoraz vzácnejším nominálom. Posledným cisárom raziacim sestercius bol Aurelianus(270–275). Sestercius má v priemere cca 24–30 g a priemer 25–35 mm.
AS – Ešte za rímskej republiky sa cca v 1.polovici 3.storočia BC odlievaly v Ríme ťažké asy o hmotnosti 330g, ktorých hmotnosť postupom času z praktických dôvodov, alebo aj zmenou mincovných systémov klesala.
Bol razený z medi, aj keď poznáme asy mosadzné, a to zo začiatku cisárstva. V druhej polovici 3.storočia AD as, ako nominál, zaniká… ( 8–11 g a priemer 24–28 mm).
DUPONDIUS – mal hmotnosť ½ libry t.j. 13,63g a bol razený z mosadzi. Od asu ho odlišuje aj pokrývka hlavy cisára : a to je, podobne ako pri antoniniáne, lúčová koruna tzv. radiatus…panovníčky mali vo vlasoch diadém. Toto pravidlo platí ale až od vlády cisára Nera 54–68 – dovtedy bola lúčová koruna len na hlave mŕtveho cisára, pre ktorého boli tieto mince razené ako pamätné. (hmotnosť sa pohybuje cca 9–14 g…a priemer 26–28 mm)
SEMIS – (lat. semias – ½ as). Minca z bronzu alebo z medi zavedená cisárom Nerom (54–68) . Priemer cca 16–18 mm. Cisár Hadrianus (117–138) ukončil jej razbu. Patrí medzi vzácne mince. (cca 3–4 g/ 17–19 mm).
QUADRANS – Drobná medená minca zo začiatku cisárstva, ktorá nenesie portrét cisára. Priemer cca 14 mm.
Od semisu je ľahší, má menší priemer a je užší. Mal by mať asi 2–3 g a 14–16 mm.
SOLIDUS – táto zlatá minca nahradila ťažší aureus. Zaviedol ju Constantinus I.(307–337) asi v roku 309. Solidus (lat. pevný, „solídny“, nemenný) sa stal hlavným zlatým nominálom neskoršieho rímskeho cisárstva a po páde západorímskej ríše (476) bol naďalej používaný v Byzancii (až do 10.storočia). Constantinus I. ho stanovil ako 1/72 rímskej libry o hmotnosti 4,55g.
SEMISSIS – zlatá minca, dalo by sa povedať ½ solidus, mal hmotnosť 2,27g. Patrí medzi vzácne nominály.
TREMISSIS (TRIENS) – malá zlatá minca rovnajúca sa 1/3 solidu (1,52g). Patrí medzi vzácne nominály.
ARGENTEUS – (lat. nummus argenteus – strieborný peniaz). Strieborná minca zavedená počas Diocletianovej mincovnej reformy roku 294. Bol stanovený na 1/96 striebornej rímskej libry o hmotnosti 3,41g. Razil sa len do mincovnej reformy Constantina I. v rokoch 318–320, kedy bol nahradený nominálom ľahším, zvaným siliqua.
MILIARENSE – strieborná minca zavedená mincovnou reformou Constantina I. v rokoch 318–320. Hmotnosť by sa mala pohybovať okolo 4,55g (ale poznáme aj miliarense o hmotnosti 5,4g). Prestala sa raziť začiatkom 5.storočia v období vlády Arcadia(395–408) a Honoria(393–423).
SILIQUA – strieborná minca zavedená, podobne ako miliarense, mincovnou reformou Constantina I. v rokoch 318–320. Ako som už spomenul vyššie, v tejto dobe siliqua nahradila argenteus…siliqua mala podobnú rýdzosť a aj hmotnosť (3,4g), ktorá postupom času klesala…v polovici 4.stor. to už činilo len 2,36g.
Follis – bronzová minca s priemerom cca 25–28 mm o hmotnosti 10g (obsahoval malé množstvo striebra : 2–4%). Zaviedol ho Diocletianus v roku 294 svojou mincovnou reformou. V dobe svojho zániku (mincovná reforma Constantina I.) mal hmotnosť len 1,5g. Počas tetrarchie boli totiž razené aj menšie bronzové nominály, pri ktorých ale numizmatika nepozná na 100% odpoveď na otázku, či ide o samotné diely follisu ( ½ follis, ¼ follis…), alebo ide o znehodnocovanie, redukciu mince.
AE 2 (MAIORINA) – medená minca, ktorú začal raziť cisár Constans okolo roku 346. Mala hmotnosť 3,5–7,5g, priemer 20–24 mm a zo začiatku tiež obsahovala malé množstvo striebra. Jej priemer a hmotnosť sa postupne znižovali, až nakoniec splynula s mincou zvanou AE 3 (centenionalis). Na rube najčastejšie nesie opis FEL TEMP REPARATIO (na návrat šťastných čias), a obraz vojaka, ktorý zabíja svojho nepriateľa zhora. Pôvodný názov tejto mince nie je známy, preto je jej pomenovanie novodobé (platí to aj pre argenteus), ale výraz „pecunia maiorina – väčšie peniaze“ je z dobových prameňov známy, no nevie sa, ktorý nominál označoval.
Poznáme aj AE 1 tzv. 2-maiorinu– ktorá mala priemer 26–30 mm a cca 8–12g.
AE 3 (Centenionalis)– medená minca o priemeru 16–19 mm. Najbežnejší nominál od vlády Constantinovcov.
Podobne ako pri maiorine aj názov pre AE 3 / AE 4 (centenionalis) je novodobý (nevieme, ako sa minca volala pôvodne)…
Poznáme aj AE 4 (½ centenionalis) (cca 13–15 mm).

Zdroje: www.wildwinds.com, sk. wikipedia, Z.Petráň-J.Fridrichovský- Encyklopedie římských císařú a císařoven z pohledu jejich mincí, Kronika peňazí na Slovensku.

0 0

Veľmi náročné, ale krásne.

0 0

Jedno je isté …je to tak krásne že si to nechám na dôchodok ak mi ho táto vláda dovolí dožiť sa ho. Klobúk dole nad info .

Inteligentní ľudia sa snažia problémy riešiť , geniálni sa ich snažia nerobiť . " Albert Einstein"

0 0

Re:
Odpoveď na príspevok č. 3722

Áno, rozhodne krásna, ale aj veľmi obsiahla téma. Nie som si istý sparky, či nám bude dôchodok stačiť aspoň na to, aby sme boli pokročilí začiatočníci :-)
A navyše si myslím, bez zbytočného pesimizmu, že budeme nútení zomrieť postojačky a v miernom pokluse. Teda keď budeme mať šťastie.

Editováno: 12.8.2016 21:14
0 0

A ak sa dá presuň tieto naše komenty do kaviarne aby sme nekazili pointu.....

Inteligentní ľudia sa snažia problémy riešiť , geniálni sa ich snažia nerobiť . " Albert Einstein"

0 0

Nemyslím, že by autorovi a redaktorovi poradenstva naše príspevky vadili. Len sme, trochu humorne, vyjadrili pokoru pred tak náročnou a zároveň krásnou oblasťou numizmatiky ako je rímske cisárstvo.
A komenty neviem preniesť inam, len vymazať.

0 0

Re:
Odpoveď na príspevok č. 3722

Absolútny súhlas, naozaj klobúk dole.

0 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 726 )

Partneri

Reklama