Dnes je utorok 3.10.2023 - 16:07:27 9 užívateľov online - neprihlásený

10€/2023 – Krista Bendová - 100. výročie narodenia

10€/2023 – Krista Bendová - 100. výročie narodenia

10€/2023 – Krista Bendová – 100. výročie narodenia

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Krista Bendová (1923 – 1988) je autorkou humoristickej detskej poézie a prózy s detským videním sveta. Patrila k najvýraznejším slovenským autorom modernej povojnovej prózy pre deti. Napriek istej hodnotovej rozkolísanosti sú jej diela nadčasové, o čom svedčia ich stále reedície a mnohojazyčné preklady. Dominantnými znakmi jej tvorby sa postupne stávali humor a fantázia. Námety čerpala z bežného života detí, pričom detský hrdina sa stal prostriedkom i mierou jej lyrickej výpovede. Bendovej ikonické knihy Bola raz jedna trieda, Opice z našej police či séria rozprávok na pokračovanie o Osmijankovi patria k zlatému fondu detskej literatúry, v ktorých sa autorka prepracovala k štýlu modernej parodizačnej rozprávky.

Popis euromince

Lícna strana:
Na líci zberateľskej euromince sú v kompozícií tri opice na policiach s knihami, ktoré odkazujú na dielo Kristy Bendovej „Opice z našej police“. Kompozíciu dopĺňa v ľavej časti štátny znak Slovenskej republiky a v pravej časti v dvoch riadkoch nominálna hodnota zberateľskej euromince „10 EURO“. Názov štátu „SLOVENSKO“ a letopočet „2023“ sú v opise v hornej časti mincového poľa. Štylizované iniciálky autora lícnej strany zberateľskej euromince Karola Lička „KL“ sú v strede mincového poľa.

Rubová strana:
Na rube zberateľskej euromince je portrét Kristy Bendovej na pozadí doplnený otvorenou knihou, do ktorej je vsadená kresba odkazujúca na jej dielo „Bola raz jedna trieda“. V spodnej časti mincového poľa je v opise meno a priezvisko „KRISTA BENDOVÁ“ a za nimi letopočty jej narodenia a úmrtia „1923 – 1988“. Pod otvorenou knihou je iniciálka priezviska autora rubovej strany zberateľskej euromince Štefana Novotného „N“ a vedľa nej značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami.

Údaje o minci

Autor: Karol Ličko (averz), Štefan Novotný (reverz)
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: • AUTORKA OBĽÚBENEJ DETSKEJ LITERATÚRY
Výrobca: Mincovňa Kremnica, š. p.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 2 800 kusov v bežnom vyhotovení
6 300 kusov v proof vyhotovení
Emisia: 27. 1. 2023

1 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 676 )

Partneri

Reklama