Dnes je sobota 15.6.2024 - 18:20:35 10 užívateľov online - neprihlásený

10€/2023 – 100. výročie začiatku pravidelného vysielania československého rozhlasu

10€/2023 – 100. výročie začiatku pravidelného vysielania československého rozhlasu

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Dňa 18. mája 1923 začala s pravidelným vysielaním súkromná československá spoločnosť Radiojournal, s.r.o. Zlom v dejinách rozhlasu na Slovensku nastal 3. augusta 1926, keď Radiojournal spustil pravidelné vysielanie v Bratislave. Už v nasledujúcom roku založil Radiojournal pobočku v Košiciach a v roku 1936 v Banskej Bystrici. Vznik Slovenského štátu v marci 1939 znamenal aj vznik samostatnej štátom kontrolovanej spoločnosti Slovenský rozhlas, s.r.o. Počas SNP v auguste až októbri 1944 pôsobil v Banskej Bystrici Slobodný slovenský vysielač. Po nastolení komunistického režimu v roku 1948 bola zákonom z 28. apríla 1948 zriadená jednotná štátna organizácia Československý rozhlas. Nastala centralizácia a cenzúra. Zásadné politické zmeny po roku 1989 boli v rozhlase spojené s obnovením slobody slova. Vznikla verejnoprávna inštitúcia Slovenský rozhlas. K 1. januáru 2011 vytvoril Slovenský rozhlas so Slovenskou televíziou inštitúciu Rozhlas a televízia Slovenska.

Popis euromince

Lícna strana:
Na líci zberateľskej euromince je v kompozícii trojica ampliónov, dobový mikrofón a schéma znázorňujúca frekvenciu zvukového signálu v pozadí doplnené náznakom šírenia rozhlasových vĺn. Napravo od kompozície je štátny znak Slovenskej republiky a naľavo je v dvoch riadkoch nominálna hodnota zberateľskej euromince 10 EURO. Názov štátu SLOVENSKO je v opise v spodnej časti mincového poľa a nad ním je letopočet 2023.

Rubová strana:
Na rube zberateľskej euromince je budova Slovenského rozhlasu. Spoza nej vystupuje vysielač s rozhlasovými vlnami, ktoré symbolicky pokrývajú Československú republiku zobrazenú na pozadí. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami, je naľavo od budovy Slovenského rozhlasu a napravo od nej je značka autora zberateľskej euromince MgA. Miroslava Schovanca, DiS. Nápis ČESKOSLOVENSKÝ ROZHLAS je v opise v spodnej časti mincového poľa a nad ním je letopočet 1923.

Údaje o minci

Autor: MgA. Miroslav Schovanec, DiS.
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: • 100 ROKOV ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA
Výrobca: Mincovňa Kremnica, š. p.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 3 100 kusov v bežnom vyhotovení
7 200 kusov v proof vyhotovení
Emisia: 17. 05. 2023

1 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 722 )

Partneri

Reklama