Dnes je sobota 18.5.2024 - 1:33:36 12 užívateľov online - neprihlásený

20€/2023 – Chránená krajinná oblasť Vihorlat

20€/2023 – Chránená krajinná oblasť Vihorlat

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur

Vihorlatské vrchy sú najvýchodnejšie slovenské vulkanické pohorie. CHKO Vihorlat bola vyhlásená v roku 1973. Napriek neveľkej rozlohe a nadmorskej výške je Vihorlat impozantné sopečné pohorie. Dominantnú horninu tvorí andezit. Na mnohých miestach vystupujú na povrch lávové prúdy a vytvárajú skalné bralá. Vihorlatské vrchy patria medzi najlesnatejšie pohoria Slovenska – až 80 % jeho územia zaberajú lesné ekosystémy. Nájdeme tu aj lesné porasty, ktoré sú len minimálne narušené človekom a majú charakter prírodných lesov s pralesovitou štruktúrou. Ozdobou pohoria je Morské oko, ktoré patrí k najväčším nekrasovým jazerám v Karpatoch. Pri pohľade zo Sninského kameňa má podobu nepravidelnej päťcípej hviezdy. CHKO Vihorlat leží na rozhraní panónskej a karpatskej flóry. V súčasnosti je v ňom známych približne 400 druhov húb, 60 lišajníkov, 110 machorastov a 600 druhov vyšších rastlín. Druhovo pestrá je aj fauna. Hniezdi tu okolo 100 druhov vtákov a jeho husté lesy obývajú šelmovité cicavce.

Popis euromince

Lícna strana:
Na líci zberateľskej euromince je zobrazená rosnička zelená a vážka v prostredí vodnej trstiny. V spodnej časti kompozície je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je letopočet 2023. Názov štátu SLOVENSKO je v opise v hornej časti mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami, je pri spodnom okraji mincového poľa a naľavo od nej sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Mgr. art. Romana Lugára LR.

Rubová strana:
Na rube zberateľskej euromince je zobrazený jeleň čeriaci vodnú hladinu Morského oka, ktorá je lemovaná panorámou pohoria v pozadí. Nominálna hodnota zberateľskej euromince 20 EURO je nad kompozíciou. V hornej časti mincového poľa je v opise nápis CHRÁNENÁ KRAJINNÁ OBLASŤ VIHORLAT oddelený od kompozície líniou kopírujúcou nápis.

Údaje o minci
Autor: Mgr. art. Roman Lugár
Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnosť: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY, začiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením štylizovaného kvetu
Výrobca: Mincovňa Kremnica, š. p.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 3 200 kusov v bežnom vyhotovení
6 900 kusov v proof vyhotovení
Emisia: 5. 9. 2023

Editováno: 29.8.2023 10:20
1 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 715 )

Partneri

Reklama