Dnes je sobota 15.6.2024 - 18:36:57 10 užívateľov online - neprihlásený

10€/2024 – Ján Chryzostom Korec - 100. výročie narodenia

10€/2024 – Ján Chryzostom Korec - 100. výročie narodenia

100. výročie narodenia Jána Chryzostoma Korca

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Ján Chryzostom kardinál Korec (22. 1. 1924 – 24. 10. 2015) sa narodil v Bošanoch. V roku 1939 vstúpil do rehole jezuitov. Po likvidácii reholí a kláštorov bol donútený odísť do civilného života. V roku 1950 bol tajne vysvätený za kňaza a v roku 1951 za biskupa. Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne, preto po celý čas pracoval ako robotník. Pre náboženskú činnosť medzi študentami strávil niekoľko rokov vo väzení. V širokej palete svojich diel vystupoval ako veľký znalec ľudskej duše. Tvoril najmä duchovnú literatúru, ale aj diela, týkajúce sa problémov náboženského života na Slovensku. V januári 1990 sa stal rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, vo februári bol menovaný za nitrianskeho sídelného biskupa. Dňa 28. júna 1991 ho pápež Ján Pavol II. ustanovil za kardinála. Pochovaný je v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade.

Popis euromince

Lícna strana:

Na líci zberateľskej euromince dominuje kompozícia rúk zopätých k modlitbe prepletených ružencom, ktoré sú položené na otvorenej knihe. V pozadí je kríž, na ktorom je prevesená tŕňová koruna. V spodnej časti kompozície je zatvorená kniha a pod ňou v stuhe uvedený nápis UT OMNES UNUM SINT, osobné heslo kardinála vyjadrujúce túžbu po zjednotení všetkých. Vľavo od kompozície je štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2024 sú v opise hornej časti mincového poľa. Vpravo od kompozície je v dvoch riadkoch nominálna hodnota 10 EURO, pod ňou značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora lícnej strany zberateľskej euromince Tomáša Lamača, DiS.

Rubová strana:

Na rube zberateľskej euromince je portrét Jána Chryzostoma Korca. Portrét je vľavo doplnený o štylizované iniciálky autora rubovej strany zberateľskej euromince Mgr. art. Petra Valacha PV. V opise zberateľskej euromince je zľava doprava meno JÁN CHRYZOSTOM KOREC oddelené grafickou značkou od letopočtov jeho narodenia a úmrtia 1924 – 2015. Portrét od nápisu oddeľuje krivka v opise.

Údaje o minci:

Autor: Tomáš Lamač, DiS. (averz), Mgr. art. Peter Valach (reverz)
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: • TRPITEĽ ZA VIERU • JÁN CHRYZOSTOM KARDINÁL KOREC
Výrobca: Mincovňa Kremnica, š. p.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 4 050 kusov v bežnom vyhotovení
9 150 kusov v proof vyhotovení
Emisia: 22. 1. 2024

1 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 722 )

Partneri

Reklama