Dnes je sobota 13.7.2024 - 10:15:54 12 užívateľov online - neprihlásený

10€/2024 – 80. výročie podania Správy o nacistických vyhladzovacích táboroch Auschwitz a Birkenau

10€/2024 – 80. výr. podania Správy o nacistických vyhladzovacích táboroch Auschwitz a Birkenau A. Wetzlerom a R. Vrbom

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

V koncentračnom a vyhladzovacom táborovom komplexe Auschwitz vyhaslo viac ako milión ľudských životov. Stal sa symbolom vyvražďovania Židov počas druhej svetovej vojny. Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba boli jedni z prvých, komu sa z tábora podarilo nielen ujsť, ale aj informovať svet o hrôzach priemyselného vyvražďovania. V tábore Auschwitz sa rodáci zo Slovenska stretli prvýkrát v lete 1942. Keď si takmer po dvoch rokoch prežívania všimli, že tábor sa v očakávaní nových väzňov rozširuje, rozhodli sa urobiť všetko, čo bolo v ich silách, aby tomu zabránili. Z tábora ušli a vydali sa na 140 kilometrov dlhú cestu na Slovensko. Do Žiliny dorazili 25. apríla 1944 a pred ilegálne činnými predstaviteľmi židovskej komunity na Slovensku podali správu o tom, čo zažili. Tridsaťdva strán informácií vstúpilo do dejín ako Vrbova a Wetzlerova správa. Stala sa jedným z najdôležitejších zápisov obyvateľov Slovenska do svetovej histórie, ktorá pravdepodobne prispela ku skutočnosti, že deportácie Židov z Maďarska neboli dokonané.

Popis euromince

Lícna strana:

Na líci zberateľskej euromince dominuje silueta veľkého trojuholníka zloženého z menších trojuholníkov odkazujúcich na systém označovania väzňov vo vyhladzovacích táboroch. Stredom veľkého trojuholníka vedie zvislá priamka rozdeľujúca mincové pole na dva polkruhy, na ktorú sa napája kartografická značka železničnej trate. Obidvoma polovicami mincového poľa vedú polkruhy vytvorené grafickými značkami predstavujúcimi schému strážnych miest vo vyhladzovacích táboroch. V ľavej časti trojuholníka je zobrazený medvedík symbolizujúci osobné predmety obetí vyhladzovacích táborov a v pravej časti trojuholníka sú vložené evidenčné väzenské čísla pridelené Alfrédovi Wetzlerovi a Rudolfovi Vrbovi „44070“ a „29162“. V ľavej hornej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky. Vpravo je v opise letopočet „2024“ a názov štátu „SLOVENSKO“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je v spodnej časti mincového poľa.

Rubová strana:

Na rube zberateľskej euromince je silueta neúplného trojuholníka zloženého z ďalších menších trojuholníkov, orientovaného opačne ako na lícnej strane zberateľskej euromince. Mincové pole v strede rozdeľuje zvislá priamka. V pravej časti mincového poľa sú dve mužské postavy symbolizujúce utekajúcich väzňov, doplnené letopočtom „1944“, menami a priezviskami „ALFRÉD WETZLER“ a „RUDOLF VRBA“ v dvoch riadkoch a štylizovanými iniciálkami autora zberateľskej euromince akad. soch. Ivana Řeháka „IŘ“. Ľavou časťou mincového poľa vedie polkruh vytvorený grafickými značkami predstavujúcimi schému strážnych miest vo vyhladzovacích táboroch, ktorý sa čiastočne zrkadlí v pravej hornej časti mincového poľa. V ľavej spodnej časti mincového poľa je nominálna hodnota „10 EURO“.

Údaje o minci:

Autor: akad. soch. Ivan Řehák
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: • NIČ NEPREKONÁ ODVAHU ČLOVEKA POSTAVIŤ SA ZLU
Výrobca: Mincovňa Kremnica, š. p.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 5 800 kusov v bežnom vyhotovení
13 500 kusov v proof vyhotovení
Emisia: 17. 4. 2024

Editováno: 17.4.2024 11:35
1 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 726 )

Partneri

Reklama