Dnes je sobota 18.5.2024 - 2:25:21 10 užívateľov online - neprihlásený

10€/2024 – Jozef Dekret Matejovie - 250.výročie narodenia

10€/2024 – Jozef Dekret Matejovie - 250.výročie narodenia

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Jozef Dekret Matejovie (12. 7. 1774 – 18. 1. 1841) sa narodil v Dobroči, Čiernom Balogu. Pochádzal z prostredia spätého s lesom a prácou v lese. Položil základy racionálneho lesného hospodárstva a zásadným spôsobom sa pričinil o zachovanie slovenských lesov. V 19. storočí bolo drevo na strednom Slovensku hlavnou stavebnou a energetickou surovinou pre hutnícky priemysel. Jeho ťažba a spracovanie boli dôležitým zdrojom obživy obyvateľstva. J. D. Matejovie si uvedomoval aké katastrofálne následky má neriadené ťaženie lesov pre prírodu aj spoločnosť a úspešne zmenil dovtedajšiu nevyhovujúcu prax. Od roku 1809 robil pokusy s obnovou lesného porastu. Zakladal prvé lesné škôlky a luštiarne, zamedzoval aj tvorbe holorubov. Pre podporu prirodzenej obnovy lesa a tvorbu zmiešaných porastov presúval ťažbu do iných lokalít. Ďalšiu úsporu drevnej hmoty zabezpečil napríklad aj zužitkovaním odpadu z rúbanísk. Od roku 1838 sa pod jeho vedením podarilo zalesniť takmer štyritisíc hektárov holín.

Popis euromince

Lícna strana:

Na líci zberateľskej euromince je vyobrazený kruhový prierez kmeňom stromu v kompozícii so siluetou ihličnatého stromu a sadenicou. Vpravo od siluety je medzi letokruhmi štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je letopočet 2024. Názov štátu SLOVENSKO je v opise v pravej časti mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora rubovej strany zberateľskej euromince Mgr. art. Martina Sabola MS sú pri koreňoch sadenice.

Rubová strana:

Na rube zberateľskej euromince je v kruhovom priereze kmeňa stromu umiestnená silueta časti ihličnatého stromu, vedľa ktorej je portrét Jozefa Dekreta Matejovie. Napravo od portrétu sú v opise letopočty jeho narodenia a úmrtia 1774 a 1841, ktoré sú oddelené grafickou značkou. Vľavo od siluety je medzi letokruhmi v dvoch riadkoch nominálna hodnota zberateľskej euromince 10 EURO. V ľavej časti mincového poľa je v opise nápis JOZEF DEKRET MATEJOVIE.

Údaje o minci:

Autor: Mgr. art. Martin Sabol
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: • PRIEKOPNÍK METÓD OBNOVY LESOV NA SLOVENSKU
Výrobca: Mincovňa Kremnica, š. p.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 3 900 kusov v bežnom vyhotovení
8 600 kusov v proof vyhotovení
Emisia: 22. 5. 2024

1 0
Kontaktný formulár

Administrátori: Ivan, Jan

Moderátori: Korlen, majo2291, michal bb, Ševci

VIP partneri: 118apo118, Caesar, minca1, Radek, rudi2, sparky, trobo

Seznam registrovaných uživatelů ( 715 )

Partneri

Reklama